1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 2402885

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Aktualność
Relacja z XIII Konferencji Naukowo-Technicznej

Relacja z XIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San"

Babice, 9-10 czerwca 2016 roku

W dniach 9-10 czerwca w gościnnych murach dworu w Babicach odbyła się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” - Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki.

Honorowy patronat nad obradami sprawowali:

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Adam Pęzioł – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Roman Bargieł – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
 • Bartłomiej Walas – p.o. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie
 • Alicja Wosik – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie

A patronatu naukowego udzieliła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W komitecie naukowym konferencji zasiedli wybitni specjaliści:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
 • doc. dr inż. Stanisław Rymar – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Członek Komitetu Naukowego
 • doc. dr Grażyna Dyrda – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Członek Komitetu Naukowego
 • dr Krzysztof Szpara – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Członek Komitetu Naukowego

Powołany został komitet organizacyjny w następującym składzie:

 • Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta Dynowa
 • Wiesław Bembenek – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy Dubiecko
 • Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
 • Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
 • Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów
 • Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza
 • Renata Kaniuczak – Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Konferencję otworzył oraz dokonał powitania i prezentacji gości Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego Zygmunt Frańczak w towarzystwie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wiesława Bembenka oraz Wójta Gminy Krzywcza Wacława Pawłowskiego.

Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi:

 • Krystyna Sołek Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
 • Lech Kotkowski Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
 • Adam Pęzioł Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • Mariusz Król Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • Bogusława Osiadacz Kierownik Zarządu Zlewni Sanu z siedzibą w Przemyślu reprezentująca jednocześnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Na szczególne podkreślenie zasługuje obecność na konferencji oraz czynny udział w niej Magdaleny Sobiny Zastępcy Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Grzegorza Bartnika Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, którzy przedstawili zadania kierowanych przez nich departamentów oraz plany, możliwości i zasady z jakich mogą skorzystać gminy i instytucje przy sięganiu po środki z nowej perspektywy finansowej UE. Cierpliwie i chętnie odpowiadali również na pytania, które zostały skierowanie po ich wystąpieniach.

Po przerwie organizatorzy zaproponowali zgromadzonym uczestnikom konferencji prezentację multimedialną „Krzywcza w obiektywie Roberta Kaszyckiego” zaprezentowana przez samego Autora. Był to krótki „spacer” po najciekawszych zabytkach Gminy, prezentacja osobliwości przyrodniczych, przepięknych krajobrazów oraz wydarzeń kulturalnych. Całość dopełniło wprowadzenie Autora oraz komentarze do prezentowanych fotografii.

Na konferencję nadesłano 24 prace naukowe autorstwa i współautorstwa 36 osób. Ze względu na ograniczony czas do wygłoszenia wytypowano 14 referatów. Pozostałe wraz z wygłoszonymi opublikowane zostaną w monografii. Na potrzeby konferencji przygotowano min. materiały konferencyjne obejmujące skróty wszystkich wygłoszonych opracowań.

W pierwszym dniu konferencji swoje wystąpienia zaprezentowali:

 • dr Anna Nizioł z Uniwersytetu Rzeszowskiego - Kto i dlaczego przyjeżdża w Podkarpackie? - analiza struktury przyjazdowego ruchu turystycznego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie - Koncepcja szlaku kulinarnego związanego z miodem i produktami pszczelarskimi
 • dr Małgorzata Skulimowska, dr Marcin Warchoła z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - Zagospodarowanie turystyczne Szlaku Wodnego „Błękitny San” i jego znaczenie dla regionu
 • doc. dr Grażyna Dyrda z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu - Program „Błękitny San” jako przykład aktywności administracji samorządowej w zakresie ochrony środowiska obszarów atrakcyjnych turystycznie,
 • doc. dr inż. Stanisław Rymar, inż. Patrycja Kuzian z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie - Próba oceny wpływu na środowisko wodno-gruntowe płynów micelarnych jako kosmetyków nowej generacji,
 • mgr inż. Małgorzata Kida, mgr inż. Sabina Książek, dr hab. inż. prof. PRz. Piotr Koszelnik z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Wpływ zagospodarowania zlewni na jakość osadów dennych rzeki Wisłok,
 • mgr inż. Dariusz Młyński, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie - Wykorzystanie wybranych metod statystycznych do oceny funkcjonowania oraz stabilności pracy oczyszczalni ścieków na przykładzie obiektu w Przysiekach,
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, mgr inż. Marta Wójcik, prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza - Obróbka komunalnego osadu ściekowego przeznaczonego do nawożenia plantacji roślin energetycznych,
 • mgr inż. Joanna Czarnota, dr inż. Adam Masłoń z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza – Aspekty ekologiczne przyrodniczego wykorzystania osadów ściekowych.

Na zakończenie obrad pierwszego dnia organizatorzy zaprosili wszystkich chętnych uczestników konferencji na wycieczkę terenową, której przewodnikiem został Piotr Haszczyn – znany na Pogórzu badacz oraz miłośnik historii Krzywczy i okolic, a także pomysłodawca i założyciel portalu „Krzywcza – Trzy Kultury”. Pan Piotr w ciekawy sposób przekazując ogrom historycznych, architektonicznych i terenowych „perełek” zaprezentował:
- obecnie remontowaną cerkiew pw. Szymona Słupnika w Chyrzynie,
- cerkiew pw. Narodzenia NMP w Krzywczy,
- niszczejącą cerkiew pw. Zaśnięcia Bogurodzicy w Babicach,
- Hobbitówę w Krzywczy – całoroczny domek zbudowany z naturalnych materiałów, skryty pośród lasów Krzywczy,
- Dolinę 4 Stawów w Skopowie – miejsce w którym znajdują się 4 stawy rybne wraz z domkami noclegowymi,
- nowy most na rzece San łączący Krzywczę z Chyrzyną a powstały w ramach realizacji projektu Green Velo – Wschodni Szlak Rowerowy.

W drugi dzień konferencji wygłoszone referaty obejmowały następujące zagadnienia:

 • ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec - Uniwersytet Rzeszowski - Rabacja w dolinie Sanu,
 • prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko - Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa, mgr Monika Lew - Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie - Władztwo urbanistyczne w sferze zagospodarowania przestrzeni przyrodniczej,
 • mgr Sabina Jarek - EKO-HELP Sabina Jarek w Tarnowie, dr Mariusz Klich - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie - Inwazyjne gatunki roślin jako zagrożenie dla walorów krajobrazowych i turystycznych na przykładzie doliny Sanu na Pogórzu Dynowskim,
 • dr inż. Bernadeta Rajchel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie - Badania monitoringowe gazów wysypiskowych na wybranym składowisku odpadów,
 • mgr inż. Katarzyna Maj, dr hab. inż. prof. PRz. Piotr Koszelnik - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Oczyszczalnie hydrofitowe jako rozwiązanie problemów ścieków w obiektach zabudowy rozproszonej.

Po przerwach kawowych uczestnicy konferencji podziwiali występy artystyczne utalentowanej krzywieckiej młodzieży. W pierwszym dniu wystąpili: Gabriela Grzegorzak i Maciej Nessel z Zespołu Szkół w Krzywczy oraz Zespół Taneczny pod kierunkiem Alicji Król ze Szkoły Podstawowej w Babicach. W drugi dzień dla zgromadzonych zaśpiewała Izabela Pawłowska z Zespołu Szkół w Krzywczy.

Wygłoszonym referatom towarzyszyło duże zainteresowanie i znakomita atmosfera, ożywione dyskusje przenosiły się w przerwach z sali obrad do kuluarów.

Miejsce konferencji - urokliwie położony dwór w Babicach, sprzyjał owocnemu i sprawnemu przebiegowi obrad. Spotkanie towarzyskie, które odbyło się po obradach w pierwszym dniu konferencji było okazją do nawiązania kontaktów towarzyskich, a także sprzyjało i przyczyniło się do zacieśnienia grona osób żywo zainteresowanych ochroną przyrody, dziedzictwa kulturowego oraz rozwojem turystyki na Pogórzu Dynowskim.

W tym miejscu szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób
- Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza, Kazimierz Trojan – Sekretarz Gminy Krzywcza oraz pracownicy Urzędu Gminy: Agata Wiśniowska, Wanda Pawłowska, Alicja Bugiel, Bożena Mazur, Ewa Maciewicz, Elżbieta Wojdyło, Agnieszka Strojek, Małgorzata Szuban, Robert Kaszycki za pomoc w organizacji konferencji,
- Jan Prokop z Urzędu Miejskiego w Dynowie za pomoc techniczną przy opracowywaniu materiałów promocyjno-informacyjnych,
- Małgorzata Chruścicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Babicach oraz Alicja Król wraz z Zespołem Tanecznym przy Szkole Podstawowej w Babicach za przygotowanie występu artystycznego,
- Elżbieta Urban – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzywczy oraz uczniowie Gabriela Grzegorzak, Izabela Pawłowska, Maciej Nessel za przygotowanie występów artystycznych,
- Piotr Haszczyn za oprowadzenie uczestników konferencji po najciekawszych miejscach w gminie Krzywcza,
- Teresa Gosztyła – Sołtys wsi Słonne koło Dubiecka za pomoc w organizacji konferencji,
- ks. Lesław Pelc – Dyrektor Ośrodka „Nadzieja” KSM Archidiecezji Przemyskiej na Wybrzeżu koło Dubiecka za pomoc w organizacji konferencji,
- Bogdan Pękalski – właściciel Hobbitówki w Krzywczy za udostępnienie obiektu do zwiedzania,
- Beata i Zbigniew Zawada – właściciele Doliny 4 Stawów za udostępnienie obiektu do zwiedzania.

Konferencję zorganizowała oraz wszelkie materiały promocyjne i informacyjne przygotowała Renata Kaniuczak.

zobacz galerie zdjęć  |   powróć do listy aktualności

 

 

 

WCZYTYWANIE