1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 2742168

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Aktualność
XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „BłękitnySan” - zaproszenie

XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „BłękitnySan” - zaproszenie

Dynów 23.05.2019

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
ma zaszczyt zaprosić Państwa na

XVI Konferencję Naukowo-Techniczną „Błękitny San”

Konferencja odbędzie się 23 maja 2019 roku  w Dynowie
Tematem przewodnim będzie:

„Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin Pogórza Dynowskiego determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki”

Konferencja poświęcona jest konstruktywnej wymianie poglądów i doświadczeń dotyczących wykorzystania potencjału przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego dla rozwoju turystyki i rekreacji, poprawy jakości środowiska naturalnego, z korzyścią dla turystów i społeczności lokalnej.

Tematyka wiodąca tegorocznej Konferencji, przede wszystkim, powinna dotyczyć zagospodarowania odpadów stałych i ścieków, w aspekcie poszukiwania różnych sposobów obniżenia lub chociażby utrzymania obecnych cen odbioru odpadów w dłuższej perspektywie czasowej. 

Zapraszamy do wspólnych obrad przedstawicieli różnych ośrodków naukowych Polski, samorządowców i ludzi biznesu aby przedyskutować zagadnienia dotyczące turystyki, ochrony środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, podzielić się doświadczeniami, pozyskać cenną wiedzę i nawiązać nowe kontakty.

Komitet Naukowy Konferencji, z uwagi na jednodniowy przebieg Konferencji i ograniczony czas trwania obrad, dokona wyboru tematyki referatów po kątem wiodącej tegorocznej problematyki.

Pierwszeństwo prezentacji będą miały te osoby, które po raz pierwszy zgłosiły swój udział w Konferencji, a ich wystąpienia obejmują ww. tematykę.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie zgłoszone referaty zostaną opublikowane w monografii, po uzyskaniu pozytywnej recenzji wydawniczej.

Wszystkich Prelegentów ubiegłorocznej Konferencji oraz osoby zgłaszające artykuły do monografii, która ukaże się z datą 2019 roku pragniemy poinformować, iż nastąpi opóźnienie w druku, m.in. z uwagi na wejście w życie nowych przepisów wydawniczych. Komitet Naukowy Konferencji w porozumieniu z Komitetem Organizacyjnym prowadzi rozmowy z wydawnictwem, które zagwarantuje odpowiednio wysoką punktację za opublikowane w monografii artykuły.

Uczestnictwo w Konferencji jest bezpłatne. Szczegółowe informacje wszystkim zainteresowanym osobom udzielane będą na bieżąco.

Dokumenty do pobrania:

powróć do listy aktualności

 

 

 

WCZYTYWANIE