1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757016

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Aktualność
Relacja z X Konferencji Naukowo-Technicznej

Relacja z X Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San"

13-14 czerwca 2013, Nozdrzec

W dniach 13-14 czerwca 2013 roku na terenie Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbyła się jubileuszowa, dziesiąta Konferencja Naukowo-Techniczna z cyklu Błękitny San. Temat przewodni tegorocznej edycji brzmiał: „Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego”.    .

Patronat naukowy nad obradami objęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie natomiast patronatu honorowego udzielili nam:

 • Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki,
 • Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • Jan Walenty Tomaka – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rzeszowa,
 • Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej z Warszawy,
 • Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie,
 • Jarosław Reczek – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie.

W skład Komitetu Naukowego weszli:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa - Przewodniczący Komitetu Naukowego,
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec - Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego,
 • prof. dr hab. Michał Parczewski - Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego,
 • doc. dr Grażyna Dyrda – Członek Komitetu Naukowego,
 • doc. dr inż. Stanisław Rymar – Członek Komitetu Naukowego.

Organizacji konferencji podjęli się pracownicy biura Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego: Renata Kaniuczak, Karolina Duduś oraz Mateusz Gromala.

Konferencję otworzył Przewodniczący Zarządu Związku Zygmunt Frańczak oraz Wójt Gminy Nozdrzec Antoni Gromala. W inauguracji uczestniczyli również Tadeusz Pióro – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Anna Kowalska – Radna Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Podczas dwóch dni konferencji przestawiono łącznie 17 referatów. Wygłoszone referaty spotkały się z dużym zainteresowaniem i żywą reakcją uczestników konferencji. Poruszane problemy, ich różnorodność i zakres były potwierdzeniem rangi i złożoności problematyki podjętej podczas kolejnych wystąpień.

Podczas pierwszego dnia konferencji zaprezentowano następujące tematy:

 • Nad błękitnym Sanem i… nad synym Sjanom. I tak też było w relacjach polsko-ukraińskich do 1947 roku - ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec - Uniwersytet Rzeszowski,
 • Ludowe tradycje kulinarne jako atrakcja turystyczna Podkarpacia - prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • Problematyka oraz metody konserwacji drewnianej architektury cerkiewnej z obszaru Pogórza Dynowskiego - dr Tomasz Tomaszek - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Relacja Stanisława Staszica z podróży przez Pogórze Dynowskie i Beskid Niski w 1800 roku - prof. dr hab. Michał Parczewski - Uniwersytet Rzeszowski,
 • Projekt trasy geoturystyczno-kulturowej regionu Rzeszowskiego - prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica -Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie; mgr Sławomir Superson - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • Walory przyrodnicze Doliny Sanu – obszar natura 2000 PLH180007 Rzeka San. Omówienie projektu planu zadań ochronnych - mgr Agata Jirak - Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A. Kraków; mgr inż. Robert Stańko - Klub Przyrodników w Świebodzinie,
 • Bogactwo ichtiofauny Sanu w rejonie Pogórza Dynowskiego – charakterystyka ryb cennych gospodarczo - dr Mariusz Klich - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; Sabina Jarek (studentka) - Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
 • Analiza wybranych metod rozpoznania i badania podłoża gruntowego pod budowę obiektów infrastruktury lądowej na terenach Pogórza Dynowskiego - dr inż. Bernadeta Rajchel - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
 • Rola turystyki edukacyjnej w realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej na Pogórzu Dynowskim – doc. dr Grażyna Dyrda - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
 • Możliwości wzbogacenia oferty turystycznej w obszarze turystyki winiarskiej na Podkarpaciu - mgr Beata Dec - Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Niezwykle sympatycznym akcentem w przerwie między głoszonymi referatami była krótka, autorska prezentacja satyr Józefa Cupaka – poety ludowego z Wary. Tworzy nieprzerwanie od 1997 roku i ma w swoim dorobku wiele wyróżnień i nagród w konkursach krajowych oraz międzynarodowych.

Po zakończonej sesji naukowej gospodarz tegorocznej konferencji wójt Antoni Gromala zaprosił jej uczestników na wycieczkę prezentująca najciekawsze miejsca w gminie Nozdrzec. Roli przewodnika podjęła się Edyta Serwatka, a goście zwiedzili: osuwisko w Hłudnie, kościół pw. Zwiastowania NMP i śś. Piotra i Pawła w Izdebkach, Rudawiecką Izbę Pamięci zlokalizowaną w Izdebkach, przysiółek Rudawiec, Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny w Izdebkach (znajdujący się w zabytkowym XIX-wiecznym dworze rodu Bukowskich).

Pierwszy dzień konferencji zakończyła uroczysta kolacja w Gospodarstwie Agroturystycznym „Nad Stawami” w Siedliskach.

W drugim dniu wygłoszone zostały następujące referaty:

 • Zrównoważona gospodarka energią w obiektach turystycznych - prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec; prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz; dr inż. Mariusz Szewczyk; dr inż. Tomasz Trzepieciński - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Układy mikrokogeneracyjne pracujące w oparciu o biomasę - dr inż. Mariusz Szewczyk; dr inż. Tomasz Trzepieciński - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Możliwości stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim - prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek; mgr inż. Adam Masłoń - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Rozwój turystyki kulturowej w oparciu o zasoby dziedzictwa materialnego na terenie gmin Pogórza Dynowskiego - dr Małgorzata Skulimowska-Rzeźwicka - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu,
 • Geoinformacja przestrzenna w dokumentowaniu rozwoju osadnictwa wiejskiego doliny Sanu w początkach XX wieku - doc. dr inż. Stanisław Rymar - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
 • Budownictwo wiejskie doliny Sanu na przełomie XIX i XX wieku - mgr Joanna Kubit -Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie – Technikum Geologiczne,
 • Nieczynne kamieniołomy diatomitów – zapomniana historia odkryć surowcowych Pogórza Karpackiego - inż. Dorota Rohan - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie – Technikum Geologiczne.

W poszczególnych dniach konferencji uczestniczyli jako obserwatorzy chętni uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zainteresowanie młodzieży było duże. Nie po raz pierwszy nasza konferencja organizowana jest na terenie zespołu szkół. Przyjęcie takiej konwencji spotkania oprócz tego, że umożliwi młodzieży szkolnej uczestniczenie w nietypowych lekcjach, przybliży jej również sposób pracy ośrodków naukowych, stosowane metody badawcze oraz pozwoli się zapoznać z najnowszymi wynikami badań.

Konferencja została bardzo pozytywnie oceniona przez jej uczestników. Jest jednym z wielu spotkań koncentrujących świat naukowy wokół problemu ochrony przyrody i racjonalnego korzystania z jej zasobów. W 2014 roku planowane jest wydanie monografii podsumowującej tegoroczne obrady, rozbudowane o artykuły, które nie zostały wygłoszone podczas konferencji.

Organizatorzy konferencji składają podziękowania dla:

  - Teresy Toczek – Dyrektora Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredy w Nozdrzcu za pomoc przy organizacji konferencji,
  - Elżbiety Gieruli – Prezesa Stowarzyszenia przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu za pomoc przy organizacji konferencji,
  - ks. Józefa Kasperkiewicza – Proboszcza Parafii w Izdebkach za pomoc przy organizacji wycieczki,
  - Danuty Czaja – opiekuna Rudawickiej Izby Pamięci z Izdebek za pomoc przy organizacji wycieczki,
  - Beaty Jastrzębskiej – Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach za pomoc przy organizacji wycieczki,
  - Eugeniusza Kwolka – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu za nagłośnienie i oprawę muzyczną konferencji,
  - Marty Boboli – Zastępcy Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu za pomoc przy organizacji konferencji,
  - Danuty Kusińskiej, Beaty Piskorek, Edyty Serwatki za pomoc techniczną przy organizacji konferencji.

Konferencję zorganizowała oraz przygotowała wszelkie materiały informacyjne Renata Kaniuczak.

zobacz galerie zdjęć  |   powróć do listy aktualności

 

 

 

WCZYTYWANIE