1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3755977

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Aktualność
Relacja z XII Konferencji Naukowo-Technicznej

Relacja z XII Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San"

11-12 czerwca 2015 roku, Bachórz

11-12 czerwca 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 w Bachórzu, odbyła się XII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” pt.: „Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki”.

Uczestników konferencji powitał Prezes Zarządu Związku Zygmunt Frańczak w towarzystwie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wiesława Bembenka i Krystyny Sówki Wójta Gminy Dynów, który w swoim wstąpieniu przedstawił zaproszonych gości, komitet honorowy, komitet naukowy oraz prelegentów.

Patronatem honorowym konferencję objęli:

 • - Pani Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki,
 • - Pan Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego,
 • - Pan Adam Pęzioł – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
 • - Pan Roman Bargieł – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie,
 • - Pan Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie,
 • - Pan Jarosław Reczek – Prezes Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie.

Patronatu Naukowego udzieliła nam Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W Komitecie Naukowym zasiadali:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. JAN KRUPA – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. WITOLD NIEMIEC – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
 • doc. dr inż. STANISŁAW RYMAR – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Członek Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. PIOTR KOSZELNIK – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Członek Komitetu Naukowego
 • doc. dr GRAŻYNA DYRDA – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Członek Komitetu Naukowego
 • dr KRZYSZTOF SZPARA – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Członek Komitetu Naukowego.

Zaś Komitet Organizacyjny tworzyli:

 • Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta Dynów
 • Wiesław Bembenek – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy Dubiecko
 • Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
 • Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
 • Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów
 • Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza
 • Renata Kaniuczak – Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego.

Słowo wstępne wygłosili także pozostali organizatorzy oraz patron honorowy – Adam Pęzioł – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Po części kurtuazyjnej miała miejsce część stricte naukowa, którą poprzedził panel dyskusyjny podzielony na dwie części.
W pierwszej części dyskusja prowadzona była na temat przepisów prawnych dotyczących zwierząt dziko żyjących, wyrządzanych przez nie szkód oraz należnych odszkodowań, ich naliczeń i wypłat, a udział w niej wzięli: Rafał Kumek – Dyrektor Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, Robert Nowakowski i Wiesław Bator z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Zbigniew Krysa i Emilia Kojtych-Lichota z Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.
W drugiej części dyskutowano na temat aktualnego stanu wdrażania programu strategicznego „Błękitny San” z udziałem Lidii Żarowskiej i Jerzego Drupki z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Po ożywionej dyskusji i wymianie poglądów nastąpiła przerwa kawowa, a po niej koncert Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Pogórzanie” z Dynowa, której opiekunem oraz dyrektorem artystycznym jest Andrzej Sowa.

Część naukową, w której prezentowane były poszczególne referaty otworzył ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec z Uniwersytetu Rzeszowskiego z referatem Z biegiem czasu, z biegiem Sanu.
Następnie po kolei wygłoszone były następujące referaty:

 • Żywność bezpieczna dla człowieka oraz przyjazna dla środowiskaprof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
 • Programowanie działań administracji samorządowej w zakresie opieki nad zabytkami na przykładzie wybranych gmin turystycznych Pogórza Dynowskiegodoc. dr Grażyna Dyrda, dr Sylwia Dyrda-Maciałek, mgr Tomasz Maciałek – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Możliwości badawcze horyzontów wodonośnych przy użyciu geofizycznej aparatury „GEOMETRICS” – obszar Pogórza Dynowskiegodoc. dr inż. Stanisław Rymar – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Plantacja roślin energetycznych – przykład zrównoważonej gospodarki ściekowej na terenach niskozurbanizowanychprof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, dr inż. Adam Masłoń, dr inż. Adam Piech – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Nowe rozwiązania w mechanizacji upraw i zbioru roślin energetycznych na potrzeby środowisk wiejskichprof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, mgr inż. Leszek Kępa SIPMA S.A. Lublin, mgr inż. Marek Dziurka R&D Centre Inventor Sp. z o.o. Lublin
 • Indywidualne systemy oczyszczania ścieków stosowane w agroturystycedr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Występowanie WWA i PCBs w osadach dennych rzeki Sanmgr inż. Sabina Książek, mgr inż. Katarzyna Maj – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, dr inż. Ewa J. Lipińska – Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Udrożnienie systemu Sanu dla migracji ryb dwuśrodowiskowych szansą aktywizacji turystycznej regionudr Paweł Prus, mgr inż. Janusz Ligięza, mgr inż. Mikołaj Adamczyk, mgr inż. Jacek Szlakowski, prof. dr hab. Wiesław Wiśniewolski – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
 • Lessy Pogórza Dynowskiego – paleogeograficzne znaczenie i aspekt geoturystycznyprof. dr hab. Maria Łanczont – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Problemy ochrony dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego i ich wpływ na rozwój turystykidr Małgorzata Skulimowska, dr Marcin Warchoła - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

Po „wyczerpujących” obradach chętni uczestnicy konferencji wzięli udział w wycieczce. Zwiedzali kopalnię datomitów w Jaworniku Ruskim, spacerowali ścieżką przyrodniczo-historyczną „Borownica” w Borownicy oraz odpoczywali i podziwiali „Zieloną Klasę” w Leśnictwie Szkółkarskim w Dąbrówce Starzeńskiej.

W drugim dniu konferencji wygłoszonych zostało 9 referatów:

 • Waloryzacja potencjału turystycznego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego (walory kulturowe)dr Teresa Mitura – Uniwersytet Rzeszowski
 • Niewykorzystane możliwości aktywnej popularyzacji walorów przyrodniczo-kulturowych Podkarpaciadr Sylwia Solarska – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Ocalić od zapomnienia – piękno i symbolika Pogórzańskich strojów ludowych mgr Joanna Kubit – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie – Technikum Geologiczne
 • Górnictwo odkrywkowe – ochrona środowiska – geoturystykadr inż. Bernadeta Rajchel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Pielgrzymowanie do sanktuarium Niepokalanej Matki Dobrej Nadziei w Tuligłowach – przeszłość i teraźniejszośćdr Franciszek Mróz – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Droga św. Jakuba „Trakt Węgierski” – projekt szlaku oraz jego uwarunkowania historyczne, kulturowe i religijne mgr Łukasz Mróz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Gatunki rzadkie, zagrożone i chronione rezerwatu Góra Chełm w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym mgr Tomasz Wójcik, dr Maria Ziaja – Uniwersytet Rzeszowski
 • Waloryzacja potencjału turystycznego wybranych gmin Pogórza Dynowskiego (walory przyrodnicze)dr Małgorzata Buczek-Kowalik – Uniwersytet Rzeszowski
 • Model tworzenia produktów sieciowych w turystyce jako sposób na integrację sektora turystycznego w regioniedr Anna Nizioł - Uniwersytet Rzeszowski

Wysoka frekwencja, ciekawe referaty oraz ożywione dyskusje podczas obrad i w kuluarach świadczą o tym, że tematyka konferencji została trafnie dobrana a poziom wystąpień spełniał oczekiwania jej uczestników.

Organizatorzy Konferencji składają serdeczne podziękowania dla:
1. Pani Wójt Gminy Dynów - Krystyny Sówki oraz pracowników Urzędu za pomoc przy organizacji konferencji,
2. Pani Dyrektor Marioli Kaczor oraz wszystkich pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie z siedzibą w Bachórzu za pomoc techniczną i merytoryczną przy organizacji konferencji,
3. Pana Dyrektora Józefa Stolarczyka oraz pracowników i uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu za pomoc techniczną i merytoryczną przy organizacji konferencji,
4. Koła Gospodyń Wiejskich w Dylągowej za „kulinarną oprawę” konferencji,
5. Koła Gospodyń Wiejskich w Ulanicy za „kulinarną oprawę” konferencji,
6. Stowarzyszenia Kobiet Wsi Bachórz za „kulinarną oprawę” konferencji,
7. Młodzieżowej Kapeli Ludowej „Pogórzanie” z Dynowa za oprawę muzyczną podczas konferencji,
8. Kapeli Ludowej „Bachórzanie” z Bachórza za oprawę muzyczną podczas konferencji,
9. Pana Nadleśniczego Adama Pilcha oraz Małgorzaty Kaczorowskiej z Nadleśnictwa w Dynowie za organizację wycieczki dla uczestników konferencji,
10. Pana Zbigniewa Urbana z Wydziału Produktów Diatomitowych w Jaworniku Ruskim za umożliwienie zwiedzania i oprowadzenie po kopalni uczestników konferencji,
11. Pani Janiny Paszko za pomoc przy organizacji wystaw podczas konferencji,
12. Pana Krzysztofa Kędzierskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Harcie za pomoc techniczną przy organizacji konferencji,
13. Pana Roberta Sówki za pomoc techniczną przy organizacji konferencji.

Konferencję zorganizowała oraz przygotowała wszelkie materiały informacyjne Renata Kaniuczak.

zobacz galerie zdjęć  |   powróć do listy aktualności

 

 

 

WCZYTYWANIE