1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756937

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Aktualność
Relacja z XI Konferencji Naukowo-Technicznej Błękitny San

Relacja z XI Konferencji Naukowo-Technicznej Błękitny San

12-13 czerwca 2014 roku, Dydnia

Już po raz jedenasty odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Błękitny San” pod hasłem: „Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego”. Obrady odbyły się w dniach 12-13 czerwca 215 roku w Centrum Konferencyjnym „Dwór Jabłonka ” w Jabłonce w gminie Dydnia.

Patronatem honorowym na prośbę Prezesa Zarządu Związku konferencję objęli:

 • MAŁGORZATA CHOMYCZ-ŚMIGIELSKA – Wojewoda Podkarpacki
 • WŁADYSŁAW ORTYL – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • WALDEMAR BURZYŃSKI – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • ROMAN BARGIEŁ – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
 • RAFAŁ SZMYTKE – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie
 • JAROSŁAW RECZEK – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie

Konferencja już na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń naukowych na Podkarpaciu stąd też patronatem naukowym ponownie objęła ją Wyższa Szkoła Informatyki i Zrządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W Komitecie Naukowym zasiedli naukowcy reprezentujący najbardziej liczące się uczelnie w regionie, a są nimi:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. JAN KRUPA – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. WITOLD NIEMIEC – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
 • ks. prof. dr hab. STANISŁAW NABYWANIEC – Uniwersytet Rzeszowski, Członek Komitetu Naukowego
 • doc. dr GRAŻYNA DYRDA – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Członek Komitetu Naukowego
 • dr KRZYSZTOF SZPARA – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Członek Komitetu Naukowego

W skład Komitetu Organizacyjnego weszli:

 • ZYGMUNT FRAŃCZAK – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta Dynów
 • ZBIGNIEW BLECHARCZYK – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy Dubiecko
 • JERZY F. ADAMSKI – Wójt Gminy Dydnia
 • ANTONI GROMALA – Wójt Gminy Nozdrzec
 • ADAM CHROBAK – Wójt Gminy Dynów
 • WITOLD SZPYTMAN – Wójt Gminy Krzywcza

Patronatu medialnego udzieliły na branżowe czasopisma:
doc. dr inż. EDWARD GARŚCIA – „Aura – Ochrona Środowiska”
EWA SKUPIŃSKA – „Gospodarka Wodna”.

Konferencję otworzyli Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku oraz gospodarz gminy Dydnia – Wójt Jerzy Ferdynand Adamski.

Obrady pierwszego dnia poprzedziło posumowanie projektu realizowanego w partnerstwie z Urzędem Gminy w Dubiecku, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" z Rzeszowa oraz Agencją Rozwoju Regionalnego ze Świdnika na Słowacji "Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)". Na wstępie zaprezentowano aplikację mobilną „Pogórze Dynowskie” dotyczącą tematyki turystycznej obszaru Pogórza Dynowskiego oraz Powiatu Świdnik, a po nim dokonano podsumowania realizowanego wspólnie zadnia. Podsumowanie zakończono wygłoszeniem 4 referatów:

 • Atrakcyjność geoturystyczna Pogórza Dynowskiegoprof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Szlaki kulinarne jako produkt turystyczny – metody promocjiprof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Standardy jakości usług w turystyce wiejskiedr Krzysztof Szpara – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Wykorzystanie biomasy na potrzeby gospodarstw w turystyce wiejskiejprof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec – Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza.

Referaty te zostały opublikowane w monografii pt:. „Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych”. Monografia oraz część konferencji zamykająca projekt współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Po krótkiej przerwie kawowej ponownie przystąpiono do obrad. Wówczas wygłoszone zostały następujące referaty:

 • Przedsiębiorczość w turystyce a ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie obiektów zabytkowych zagospodarowanych dla potrzeb turystyki na terenie Pogórza Dynowskiegodr Małgorzata Skulimowska, dr Marcin Warchoła – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Wieś Jabłonka w badaniach Eugeniusza Markiewiczaks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec – Uniwersytet Rzeszowski
 • Przyrodnicze skutki modyfikacji koryt potoków dorzecza górnego Sanu i Wisłokidr Aneta Bylak – Uniwersytet Rzeszowski
 • Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości społecznej jako czynnik rozwoju turystyki na Pogórzu Dynowskimdoc. dr Grażyna Dyrda – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu
 • Kolektor słoneczny w domu jednorodzinnym – analiza techniczno-ekonomicznadr inż. Bernadeta Rajchel – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
 • Pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi – przeszłość i teraźniejszośćdr Franciszek Mróz – Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, mgr Łukasz Mróz – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.
 • Referatem o starowiejskim sanktuarium zakończone zostały obrady pierwszego dnia. Tematyka ostatniego wystąpienia nawiązywała do wycieczki na jaką zaprosił uczestników konferencji Wójt Jerzy Ferdynand Adamski czyli zwiedzania Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi koło Brzozowa. Przewodnikiem po klasztorze i sanktuarium był proboszcz parafii o. Jan Gruszka SI.

  W drugi dzień wygłoszono następujące referaty:

  • Problematyka gospodarki odpadami na Pogórzu Dynowskimdr inż. Łukasz Jurczyk, dr inż. Justyna Koc-Jurczyk – Uniwersytet Rzeszowski
  • Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych na terenie Pogórza Dynowskiego prof. dr hab. inż. Janusz A. Tomaszek, dr inż. Adam Masłoń – Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza, mgr inż. Ewa Ilba – Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
  • Wpływ zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych na wody powierzchniowe Pogórza Dynowskiegoprof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, dr inż. Adam Masłoń, mgr inż. Małgorzata Kida – Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza
  • Zbiorowiska roślinne wzgórza Kamieniec (Pogórze Dynowskie) – mgr inż. Tomasz Wójcik, dr Maria Ziaja – Uniwersytet Rzeszowski
  • Formalno-prawne aspekty świadczenia usług hotelarskich na obszarach wiejskichdr Jacek Kraś – Uniwersytet Rzeszowski
  • Walory turystyczne a rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych na obszarze pogórzy województwa podkarpackiegodr Małgorzata Buczek-Kowalik – Uniwersytet Rzeszowski
  • Oferta agroturystyczna na Pogórzu Dynowskimdr Teresa Mitura – Uniwersytet Rzeszowski
  • Możliwości zaopatrzenia w energię gospodarstw agroturystycznychprof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec – Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza, dr Marcin Jurgilewicz – Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr hab. inż. Andrzej Pacana, dr inż. Tomasz Trzepieciński – Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza.

  Przebieg tegorocznej konferencji skłania do optymizmu. Licznie zgromadzone audytorium w postaci słuchaczy, zarówno pierwszego dnia, jak i drugiego uprawnia do stwierdzenia, iż konferencja była ważnym wydarzeniem naukowym, zakończonym sukcesem, co zrodziło potrzebę kontynuacji niniejszego przedsięwzięcia w kolejnych latach.

  W trakcie konferencji przed jej uczestnikami swoje umiejętności muzyczne zaprezentowali uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni, którą kieruje dr Elżbieta Przystasz.
  Młodzież przygotowali pedagodzy: Maria Putrzyńska, Paweł Kopiec, Krzysztof Bury, Damian Kurasz, Rafał Florek, Piotr Graboń, Lukrecja Brudek, Andrzej Siedlecki, Katarzyna Matera.
  Wystąpili: Weronika Sabat, Izabela Mazur, Filip Siwiecki, Natalia Malawska, Jakub Skawiński, Adrian Szul, Klaudia Tercha, Patrycja Nieznańska, Mariusz Niziołek, Piotr Nieznański, Katarzyna Nowak, Jakub Kraczkowski, Przemysław Sidor, Kacper Kosztyła, Katarzyna Kondracka, Kamila Krowiak, Aleksandra Howorko, Kacper Chorążak, Natalia Kędra.

  Organizatorzy Konferencji składają podziękowania dla:
  - Dyrektor Elżbiety Przystasz, pedagogów oraz uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dydni za przygotowanie występów artystycznych
  - o. Jana Gruszki SI – Proboszcza Parafii Wniebowzięcia NMP ze Starej Wsi za oprowadzenie uczestników konferencji po klasztorze i sanktuarium
  - Wójta Jerzego Ferdynanda Adamskiego, Beaty Czerkies oraz pracowników Urzędu Gminy w Dydni za pomoc w organizacji konferencji.

  Konferencję zorganizowała oraz przygotowała wszelkie materiały informacyjne Renata Kaniuczak.

  zobacz galerie zdjęć  |   powróć do listy aktualności

 

 

 

WCZYTYWANIE