1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3705718

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Baza adresowa turysty

Policja, Straż Pożarna, telefony alarmowe. Gmina Dubiecko

POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
fax: (17) 853 52 09
e-mail: poczta@rz.policja.gov.pl
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

Dyżurny KWP W Rzeszowie
tel.: (17) 858 23 10
tel.: (17) 862 81 50
fax: (17) 858 23 19
e-mail: dyzurny.kwp@rz.policja.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Przemyślu
ul. Bohaterów Getta 1
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 677 33 05
fax.: (16) 677 32 12
tel. (centrala KMP): (16) 677 33 99
tel. (dyżurny KMP): (16) 677 33 10 lub (16) 677 33 11
fax: (16) 677 33 19
email: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Dubiecku
ul. Rynek 1
37-750 Dubiecko
tel.: (16) 677 33 71
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kmp-przemysl/twoj-dzielnicowy/77306,Dzielnicowi-Komisariatu-Policji-w-Dubiecku.html

Rejon Nr I
tel.: (16) 677 33 71
tel. kom. sł.: 572 908 445
e-mail: dzielnicowy.dubiecko1@rz.policja.gov.pl
Rejon działania: Nienadowa, Hucisko Nienadowskie, Iskań,Tarnawka, Załazek, Piątkowa

Rejon Nr II
tel.: (16) 677 33 71
tel. kom. sł.: 572 908 443
e-mail: dzielnicowy.dubiecko2@rz.policja.gov.pl
Rejon działania: Dubiecko, Śliwnica, Winne Podbukowina, Sielnica, Słonne, Łączki, Wybrzeże

Rejon Nr III
tel.: (16) 677 33 71
tel. kom. sł.: 572 908 444
e-mail: dzielnicowy.dubiecko3@rz.policja.gov.pl
Rejon działania: Przedmieście Dubieckie, Drohobyczka, Bachórzec, Kosztowa

STRAŻ POŻARNA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (centrala): (17) 747 02 00
Sekretariat:
tel.: (17) 852 36 00, (17) 747 02 23
fax: (17) 747 01 23
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
Internet: https://www.podkarpacie.straz.pl/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
Pl. Św. Floriana 1
37-700 Przemyśl
Sekretariat:
tel.: (16) 676 46 22
fax.: (16) 676 46 02
e-mail: sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl
Internet: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Dubiecku
ul. Strażacka 1
37-750 Dubiecko
tel.: (16) 651 10 46
e-mail: ospdubiecko@op.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachórcu
tel.: (16) 651 16 32

Ochotnicza Straż Pożarna w Drohobyczce
tel.: (16) 651 13 96

Ochotnicza Straż Pożarna w Nienadowej
tel.: (16) 651 14 45

Ochotnicza Straż Pożarna w Słonnem
tel.: (16) 651 13 23

Ochotnicza Straż Pożarna w Tarnawce
tel.: (16) 675 57 44

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucisku Nienadowskim
Ochotnicza Straż Pożarna w Kosztowej
Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmieściu Dubieckim
Ochotnicza Straż Pożarna w Sielnicy
Ochotnicza Straż Pożarna w Śliwnicy

TELEFONY ALARMOWE

Numery alarmowe:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Pozostałe numery alarmowe działające w Polsce:
996 - Centrum Antyterrorystyczne
995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert
994 - Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego
985 - Ratownictwo Morskie i Górskie (WOPR, GOPR i TOPR)
984 - Pogotowie Rzeczne (MOPR)
981 - Pogotowie Drogowe

Inne numery alarmowe:
601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
(22) 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Data aktualizacji danych: 6.12.2019 r.

» Powrót do listy adresów...

 

 

 

WCZYTYWANIE