1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3705723

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Baza adresowa turysty

Policja, Straż Pożarna, telefony alarmowe. Gmina Dydnia

POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
fax: (17) 853 52 09
e-mail: poczta@rz.policja.gov.pl
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

Dyżurny KWP w Rzeszowie
tel.: (17) 858 23 10
tel.: (17) 862 81 50
fax: (17) 858 23 19
e-mail: dyzurny.kwp@rz.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
ul. Witosa 9
36-200 Brzozów

Pogotowie Policji - tel.: 997 (całodobowo)
Oficer Dyżurny - tel.: (13) 430 83 10 (całodobowo)
Centrala - tel.: (13) 430 83 99 (całodobowo)
Fax: (13) 430 83 19 (całodobowo)
Sekretariat Komendanta - tel.: (13) 430 83 05

Rewir Dzielnicowych
ul. Witosa 9   
36-200 Brzozów
tel.: (13) 430 83 41

Posterunek Policji w Dydni
36-204 Dydnia 340
tel.: (13) 430 83 72
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-brzozow/twoj-dzielnicowy/75581,Dzielnicowi-Posterunku-Policji-w-Dydni.html

Rejon Nr 1
tel. kom. sł.: 797 908 282
e-mail: dzielnicowy.dydnia1@rz.policja.gov.pl

Rejon Nr 1 obejmuje następujące miejscowości: Dydnia, Krzemienna, Obarzym, Temeszów, Niewistka, Ulucz, Hroszówka, Jabłonica Ruska

Rejon Nr 2
tel. kom. sł.: 572 908 505
e-mail: dzielnicowy.dydnia2@rz.policja.gov.pl

Rejon Nr 2 obejmuje następujące miejscowości:
Grabówka, Niebocko, Jabłonka, Wydrna, Końskie, Krzywe, Witryłów

STRAŻ POŻARNA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (centrala): (17) 747 02 00
Sekretariat:
tel.: (17) 852 36 00, (17) 747 02 23
fax: (17) 747 01 23
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
Internet: https://www.podkarpacie.straz.pl/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Mickiewicza 1
36-200 Brzozów

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
tel.: (13) 434 11 29, (13) 434 19 98
Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
tel.: (13) 434 11 41
fax: (13) 434 40 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
Internet: http://www.straz.brzozow.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna w Dydni
tel.: (13) 430 30 36
Internet: https://pl-pl.facebook.com/OSPDydnia/

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce
Jabłonka 183
36-204 Dydnia
tel.: (13) 430 30 56

Ochotnicza Straż Pożarna w Niebocku
Niebocko 150
36-207 Grabownica Starzeńska

Ochotnicza Straż Pożarna w Niewistce
Internet: https://www.facebook.com/ospniewistka/

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzemiennej
Internet: http://krzemienna.osp.org.pl/index.php?pid=1

Ochotnicza Straż Pożarna w Witryłowie
Internet: https://pl-pl.facebook.com/OSP.Witrylow/

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabówce

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywem

Ochotnicza Straż Pożarna w Obarzymie

Ochotnicza Straż Pożarna w Temeszowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Wydrnej

TELEFONY ALARMOWE

Numery alarmowe:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Pozostałe numery alarmowe działające w Polsce:
996 - Centrum Antyterrorystyczne
995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert
994 - Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego
985 - Ratownictwo Morskie i Górskie (WOPR, GOPR i TOPR)
984 - Pogotowie Rzeczne (MOPR)
981 - Pogotowie Drogowe

Inne numery alarmowe:
601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
(22) 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Data aktualizacji danych: 12.12.2019 r.

» Powrót do listy adresów...

 

 

 

WCZYTYWANIE