1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3705686

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Baza adresowa turysty

Policja, Straż Pożarna, telefony alarmowe. Gmina Dynów

POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
fax: (17) 853 52 09
e-mail: poczta@rz.policja.gov.pl
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

Dyżurny KWP w Rzeszowie
tel.: (17) 858 23 10
tel.: (17) 862 81 50
fax: (17) 858 23 19
e-mail: dyzurny.kwp@rz.policja.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Rzeszowie
ul. Jagiellońska 13
35-959 Rzeszów
Pogotowie Policji - tel.: 997 (całodobowo)
Oficer Dyżurny - tel.: (17) 858 33 10 (całodobowo)
fax: (17) 858 33 19 (całodobowo)
Sekretariat Komendanta - tel.: (17) 858 33 05
fax: (17) 858 33 09

Komisariat Policji w Dynowie
ul. Rynek 7
36-065 Dynów
tel.: (16) 652 10 07; (17) 858 33 73
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kmp-rzeszow/twoj-dzielnicowy-1/76215,Dzielnicowi-Komisariatu-Policji-w-Dynowie.html

Dzielnicowi Zespołu Prewencji Komisariatu Policji w Dynowie

Rejon Nr 6

tel.: (16) 652 10 07, (17) 858 33 70,
tel. kom. sł.: 572 908 464,
e-mail: dzielnicowy.dynow6@rz.policja.gov.pl

Rejon działania nr 6 obejmuje miejscowości:
Harta, Łubno, Wyręby, Ulanica

Rejon Nr 7
tel.: (16) 652 10 07, (17) 858 33 70,
tel. kom. sł.: 572 908 463
e-mail: dzielnicowy.dynow7@rz.policja.gov.pl

Rejon działania Nr 7 obejmuje miejscowości:
Bachórz, Laskówka, Dąbrówka Starzeńska Dylągowa, Pawłokoma

STRAŻ POŻARNA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (centrala): (17) 747 02 00
Sekretariat:
tel.: (17) 852 36 00, (17) 747 02 23
fax: (17) 747 01 23
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
Internet: https://www.podkarpacie.straz.pl/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel.: (17) 852 33 03
fax: (17) 852 34 88
tel.: 998 (zgłoszenia alarmowe)
tel.: (17) 850 70 93
fax: (17) 852 35 40
e-mail: skrzeszow@podkarpacie.straz.pl
Internet: https://www.straz.rzeszow.pl/

Posterunek Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 2
ul. Szkolna 7
36-065 Dynów
tel.: (17) 852 33 03

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachórzu
36-068 Bachórz 82
tel.: (16) 652 30 08
Internet: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Organization/OSP-Bach%C3%B3rz-163324814132027/

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrówce Starzeńskiej
Dąbrówka Starzeńska 24
36-065 Dynów
tel.: (16) 652 38 13

Ochotnicza Straż Pożarna w Dylągowej
tel.: (16) 652 35 07
36-069 Dylągowa 1
Internet: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Album/Osp-Dyl%C4%85gowa-885967888124972/

Ochotnicza Straż Pożarna w Harcie
36-067 Harta 144
e-mail: osp@harta.pl
Internet: http://osp.harta.pl/

Ochotnicza Straż Pożarna w Laskówce
tel.: (16) 652 30 71

Ochotnicza Straż Pożarna w Łubnie
Łubno 81
36-065 Dynów
tel.: (16) 652 39 29

Ochotnicza Straż Pożarna w Pawłokomie
Pawłokoma 29A
36-065 Dynów

Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanicy
Internet: https://www.facebook.com/osp.ulanica?fref=ts

Ochotnicza Straż Pożarna w Wyrębach
Wyręby 52
36-065 Dynów

TELEFONY ALARMOWE

Numery alarmowe:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Pozostałe numery alarmowe działające w Polsce:
996 - Centrum Antyterrorystyczne
995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert
994 - Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego
985 - Ratownictwo Morskie i Górskie (WOPR, GOPR i TOPR)
984 - Pogotowie Rzeczne (MOPR)
981 - Pogotowie Drogowe

Inne numery alarmowe:
601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
(22) 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Data aktualizacji danych: 10.12.2019 r.

» Powrót do listy adresów...

 

 

 

WCZYTYWANIE