1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3705613

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Baza adresowa turysty

Policja, Straż Pożarna, telefony alarmowe. Gmina Krzywcza

POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
fax: (17) 853 52 09
e-mail: poczta@rz.policja.gov.pl
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

Dyżurny KWP W Rzeszowie
tel.: (17) 858 23 10
tel.: (17) 862 81 50
fax: (17) 858 23 19
e-mail: dyzurny.kwp@rz.policja.gov.pl

Komenda Miejska Policji w Przemyślu
ul. Bohaterów Getta 1
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 677 33 05
fax.: (16) 677 32 12
tel. (centrala KMP): (16) 677 33 99
tel. (dyżurny KMP): (16) 677 33 10 lub (16) 677 33 11
fax: (16) 677 33 19
email: kmp.przemysl@rz.policja.gov.pl

Komisariat Policji w Dubiecku
ul. Rynek 1
37-750 Dubiecko
tel.: (16) 677 33 71
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kmp-przemysl/twoj-dzielnicowy/77306,Dzielnicowi-Komisariatu-Policji-w-Dubiecku.html

Punkt Przyjęć Dzielnicowego (Gmina Krzywcza)
Krzywcza 36
36-755 Krzywcza
pokój nr 6, II p
Dzielnicowy przyjmuje w każdy wtorek w godzinach: od 9 do 12

Rejon Nr IV
tel.: (16) 677 33 71
tel. kom. sł.: 572 908 447
e-mail: dzielnicowy.dubiecko4@rz.policja.gov.pl
Rejon działania: Babice, Ruszelczyce, Bachów, Skopów

Rejon V
tel.: (16) 677 33 71
tel. kom. sł.: 572 908 446
e-mail: dzielnicowy.dubiecko5@rz.policja.gov.pl
Rejon działania: Krzywcza, Wola Krzywiecka, Średnia, Reczpol, Chyrzyna, Chyrzynka, Kupna

STRAŻ POŻARNA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (centrala): (17) 747 02 00
Sekretariat:
tel.: (17) 852 36 00, (17) 747 02 23
fax: (17) 747 01 23
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
Internet: https://www.podkarpacie.straz.pl/

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu
Pl. Św. Floriana 1
37-700 Przemyśl
Sekretariat:
tel.: (16) 676 46 22
fax.: (16) 676 46 02
e-mail: sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl
Internet: www.przemysl.kmpsp.gov.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Babicach
37-754 Babice 1
tel.: (16) 671 14 68

Ochotnicza Straż Pożarna w Bachowie
tel.: (16) 651 17 41

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywczy
tel.: (16) 671 11 26

Ochotnicza Straż Pożarna w Reczpolu
tel.: (16) 671 13 08

Ochotnicza Straż Pożarna w Skopowie
tel.: (16) 671 12 14

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszelczycach

Ochotnicza Straż Pożarna w Średniej

TELEFONY ALARMOWE

Numery alarmowe:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Pozostałe numery alarmowe działające w Polsce:
996 - Centrum Antyterrorystyczne
995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert
994 - Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego
985 - Ratownictwo Morskie i Górskie (WOPR, GOPR i TOPR)
984 - Pogotowie Rzeczne (MOPR)
981 - Pogotowie Drogowe

Inne numery alarmowe:
601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
(22) 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Data aktualizacji danych: 6.12.2019 r.

» Powrót do listy adresów...

 

 

 

WCZYTYWANIE