1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3705666

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Baza adresowa turysty

Policja, Straż Pożarna, telefony alarmowe. Gmina Nozdrzec

POLICJA

Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie
ul. Dąbrowskiego 30
35-036 Rzeszów
fax: (17) 853 52 09
e-mail: poczta@rz.policja.gov.pl
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/

Dyżurny KWP w Rzeszowie
tel.: (17) 858 23 10
tel.: (17) 862 81 50
fax: (17) 858 23 19
e-mail: dyzurny.kwp@rz.policja.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie
ul. Witosa 9
36-200 Brzozów

Pogotowie Policji - tel.: 997 (całodobowo)
Oficer Dyżurny - tel.: (13) 430 83 10 (całodobowo)
Centrala - tel.: (13) 430 83 99 (całodobowo)
Fax: (13) 430 83 19 (całodobowo)
Sekretariat Komendanta - tel.: (13) 430 83 05

Rewir Dzielnicowych
ul. Witosa 9   
36-200 Brzozów
tel.: (13) 430 83 41

Posterunek Policji w Nozdrzcu
36-245 Nozdrzec 224
tel.: (13) 430 83 75
Dyżur codziennie od poniedziałku do piątku: 7:30-10:00
Internet: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/komendy-policji/kpp-brzozow/twoj-dzielnicowy/75578,Dzielnicowi-Posterunku-Policji-w-Nozdrzcu.html

Rejon Nr 1
tel. kom. sł.: 797 908 283
e-mail: dzielnicowy.nozdrzec1@rz.policja.gov.pl

Rejon Nr 1 obejmuje następujące miejscowości: Izdebki, Wara, Siedliska, Huta Poręby, Wołodź

Rejon Nr 2
tel. kom. sł.: 572 908 506
e-mail: dzielnicowy.nozdrzec2@rz.policja.gov.pl

Rejon Nr 2 obejmuje następujące miejscowości: Nozdrzec, Wesoła, Hłudno

STRAŻ POŻARNA

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie
ul. Mochnackiego 4
35-016 Rzeszów
tel. (centrala): (17) 747 02 00
Sekretariat:
tel.: (17) 852 36 00, (17) 747 02 23
fax: (17) 747 01 23
e-mail: biuro@podkarpacie.straz.pl
Internet: https://www.podkarpacie.straz.pl/

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
ul. Mickiewicza 1
36-200 Brzozów
 
Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP
tel.: (13) 434 11 29, (13) 434 19 98
Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP
tel.: (13) 434 11 41
fax: (13) 434 40 00
e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl
Internet: www.straz.brzozow.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Hłudnie
Hłudno 198
36-245 Nozdrzec

Ochotnicza Straż Pożarna w Hucie Poręby
Huta Poręby 30b
36-245 Nozdrzec

Ochotnicza Straż Pożarna w Nozdrzcu
36-245 Nozdrzec 63

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach
Siedliska 80B
36-245 Nozdrzec

Ochotnicza Straż Pożarna w Warze
Wara 221
36-245 Nozdrzec

Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebkach
36-203 Izdebki 378a
Internet: https://www.facebook.com/OSPKSRGIzdebki/

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudawcu
36-203 Izdebki 714a

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej
36-233 Wesoła 55

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej (Ryta Górka)
36-233 Wesoła 690

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej (Magierów)
36-233 Wesoła 555

Ochotnicza Straż Pożarna w Wesołej (Ujazdy)
36-233 Wesoła 596

TELEFONY ALARMOWE

Numery alarmowe:
112 - Centrum Powiadamiania Ratunkowego (ogólnoeuropejski numer alarmowy)
999 - Pogotowie Ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja

Pozostałe numery alarmowe działające w Polsce:
996 - Centrum Antyterrorystyczne
995 - Komenda Główna Policji – system Child Alert
994 - Pogotowie Wodociągów i Kanalizacji
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
987 - Centrum Zarządzania Kryzysowego
985 - Ratownictwo Morskie i Górskie (WOPR, GOPR i TOPR)
984 - Pogotowie Rzeczne (MOPR)
981 - Pogotowie Drogowe

Inne numery alarmowe:
601 100 300 - numer ratunkowy w górach (GOPR i TOPR)
601 100 100 - numer ratunkowy nad wodą (MOPR i WOPR)
(22) 668 70 00 - Niebieska Linia, ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie
116 123  - Kryzysowy Telefon Zaufania (Instytut Psychologii Zdrowia)
800 702 222 - Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego (Fundacja ITAKA)
116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci (Fundacja ITAKA)
116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę)

Data aktualizacji danych: 12.12.2019 r.

» Powrót do listy adresów...

 

 

 

WCZYTYWANIE