1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756923

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablica na trasie rowerej
44. Przyroda Doliny Sanu (

44. Przyroda Doliny Sanu ("Plaża" nad rzeką San w Bachórzu)

Najważniejszym powodem obejmowania ochroną pewnych elementów przyrody było piękno, rzadkość występowania oraz stopień zagrożenia. Ochrona przyrody to nie tylko działanie dla dobra natury, to także utrzymanie równowagi systemów ekologicznych, a także zachowanie struktury i harmonii krajobrazu.

Wspaniałą oprawę Doliny Sanu tworzą leśne zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej, w drzewostanie której obok buka występuje dość licznie jodła, świerk, jawor i wiąz górski.
Niezwykłego uroku dodaje rzece bogata szata roślinna, pośród której płyną wody Sanu. Brzegi rzeki oraz brzegi jej dopływów porastają zarośla wierzbowe i wiklinowe (wierzba wiciowa, trójpręcikowa, biała i krucha). Runo tych zarośli tworzą skrzyp olbrzymi, ostrożeń wawrzyny, lepiężnik różowy, bluszczyk kurdybanek, wyka zaroślowa.
W składzie szaty roślinnej występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych. Z tej liczby znaczna ilość podlega jeśli nie ścisłej to częściowej ochronie gatunkowej. Bogactwo roślinności ukazuje się na wiosnę, kiedy większość jej zakwita. Do nich należy: śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, pierwiosnka lekarska, wawrzynek wilczełyko, żywiec gruczołowaty, lilia złotogłów, storczyki i inne.
Do grupy roślin objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową zalicza się kłokoczka południowa, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, cebulica dwulistna, pokrzyk wilcza jagoda, fiołek bagienny, łuskiewnik różowy, ziemowit jesienny, gatunki z roślin storczykowatych oraz wiele innych.
Można spotkać rośliny uznane za rzadkie, bądź wymierające. Występują tu trzy rośliny będące subendemitami ogólnokarpackimi – tojad mołdawski, żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty.
Są też rośliny pospolite i wiele gatunków traw, wśród których żyją motyle: rusałka pawik, rusałka admirał, paź królowej.
Szata roślinna wpływa na kształtowanie się świata zwierzęcego. Dolina Sanu jest głównym ciągiem ekologicznym regionu. Wzdłuż niej prowadzą szlaki migracyjne. Chodzi głównie o wiosenne i jesienne przeloty ptaków. Pojawiają się wówczas przejściowo niezwykłe dla tych stron gatunki pochodzące z południa, jak np. kaczka hełmiatka, lub z północy: ogorzałka i edredon, kwokacz, brodziec śniady, gęś białoczelna, tracz bielaczek i kamusznik. Nie należy zapomnieć o stałych mieszkańcach tych terenów takich jak bażanty, kuropatwy, sikorki, mazurki.
Z wodnych ptaków żyją tu: kaczka krzyżówka, cyranka, cyraneczka, kokoszka wodna, strumieniówka, pliszka górska, pluszcz, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy. Zdarza się, że nad Sanem zakładają kolonie czaple siwe, a w skarpach jaskółki brzegówki.
W korycie rzeki żeruje bocian czarny, gniazdujący w okolicznych lasach. Z lasów dobiegają trele drozdów śpiewaków, pokrzewek czarnołbistych i trznadli.
Wytrawny obserwator może dostrzec trzmielojada i orlika krzykliwego. Miłe dla ucha mogą być śpiewy pierwiosnka, zięby. Nie brakuje także kowalików i dzięciołów dużych.
Występują także gąsiorki, dzierzby, jastrzębie gołębiarze, kukułki, szczygły i zięby.
Na coraz częściej leżących odłogiem gruntach rolnych rozmnożyły się duże ilości myszy i polników. To spowodowało liczne rozmnożenia niektórych gatunków ptaków drapieżnych, jak choćby pustułek czy myszołów.
Dość licznie reprezentowane są ssaki: zając szarak, jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, kuna domowa, lis, tchórz zwyczajny. W lesistych okolicach trafia się z rzadka, prześladowana przez kłusowników wydra, oraz gatunek w ostatnim czasie coraz bardziej ekspansywny – bóbr europejski.
Przedstawicielami płazów na tym terenie są: traszka karpacka, grzebieniasta i zwyczajna, salamandra plamista, kumak górski, ropucha zielona i szara, żaba wodna i trawna.
W dolinie środkowego Sanu występuje pięć gatunków gadów objętych ścisłą ochroną gatunkową. Są to: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny i padalec.
Wody Sanu oraz jego dopływów to przede wszystkim środowisko życia wielu gatunków ryb. Środkowy San zaliczany jest do krainy brzany. W wodach Sanu, na odcinku od zbiornika zaporowego w Myczkowcach do rejonu Przemyśla na pierwszy plan wysuwa się świnka, dalej brzana, kleń, certa i ukleja. Mniej licznie występuje brzanka, pstrąg potokowy, piekielnica, śliz, jelec pospolity, okoń, płoć, boleń, węgorz i miętus. Między Dynowem a Przemyślem występuje także leszcz, karp, szczupak oraz sandacz. W Sanie odnotowano jedno z pierwszych w Polsce stanowisk występowania kozy złotawej.

Autorzy fotografii: Sławomir Żuk, Daniel Gąsecki, Przemysław Kunysz, Mentor sc

powróć do mapy trasy rowerowej... | powróć do listy tablic na trasie rowerowej...

 

 

 

WCZYTYWANIE