1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 3131168

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablica na trasie rowerej
50. Przyroda Doliny Sanu (Parking na Wybrzeżu)

50. Przyroda Doliny Sanu (Parking na Wybrzeżu)

Najważniejszym powodem obejmowania ochroną pewnych elementów przyrody było piękno, rzadkość występowania oraz stopień zagrożenia. Ochrona przyrody to nie tylko działanie dla dobra natury, to także utrzymanie równowagi systemów ekologicznych, a także zachowanie struktury i harmonii krajobrazu.

Wspaniałą oprawę Doliny Sanu tworzą leśne zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej, w drzewostanie której obok buka występuje dość licznie jodła, świerk, jawor i wiąz górski.
Niezwykłego uroku dodaje rzece bogata szata roślinna, pośród której płyną wody Sanu. Brzegi rzeki oraz brzegi jej dopływów porastają zarośla wierzbowe i wiklinowe (wierzba wiciowa, trójpręcikowa, biała i krucha). Runo tych zarośli tworzą skrzyp olbrzymi, ostrożeń wawrzyny, lepiężnik różowy, bluszczyk kurdybanek, wyka zaroślowa.
W składzie szaty roślinnej występuje ponad 900 gatunków roślin naczyniowych. Z tej liczby znaczna ilość podlega jeśli nie ścisłej to częściowej ochronie gatunkowej. Bogactwo roślinności ukazuję się na wiosnę, kiedy większość jej zakwita. Do nich należy: śnieżyczka przebiśnieg, przylaszczka pospolita, zawilec gajowy, pierwiosnka lekarska, wawrzynek wilczełyko, żywiec gruczołowaty, lilia złotogłów, storczyki i inne.
Do grupy roślin objętych ścisłą lub częściową ochroną gatunkową zalicza się kłokoczka południowa, skrzyp olbrzymi, bluszcz pospolity, cebulica dwulistna, pokrzyk wilcza jagoda, fiołek bagienny, łuskiewnik różowy, ziemowit jesienny, gatunki z roślin storczykowatych oraz wiele innych.
Można spotkać rośliny uznane za rzadkie, bądź wymierające. Występują tu trzy rośliny będące subendemitami ogólno karpackimi – tojad mołdawski, żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty.
Są też rośliny pospolite i wiele gatunków traw, wśród których żyją motyle: rusałka pawik, rusałka admirał, paź królowej.
Szata roślinna wpływa na kształtowanie się świata zwierzęcego. Dolina Sanu jest głównym ciągiem ekologicznym regionu. Wzdłuż niej prowadzą szlaki migracyjne. Chodzi głównie o wiosenne i jesienne przeloty ptaków. Pojawiają się wówczas przejściowo niezwykłe dla tych stron gatunki pochodzące z południa, jak np. kaczka hełmiatka, lub z północy: ogorzałka i edredon, kwokacz, brodziec śniady, gęś białoczelna, tracz bielaczek i kamusznik. Nie należy zapomnieć o stałych mieszkańcach tych terenów takich jak bażanty, kuropatwy, sikorki, mazurki.
Z wodnych ptaków żyją tu: kaczka krzyżówka, cyranka, cyraneczka, kokoszka wodna, strumieniówka, pliszka górska, pluszcz, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy. Zdarza się, że nad Sanem zakładają kolonie czaple siwe, a w skarpach jaskółki brzegówki.
W korycie rzeki żeruje bocian czarny, gniazdujący w okolicznych lasach. Z lasów dobiegają trele drozdów śpiewaków, pokrzewek czarnołbistych i trznadli.
Wytrawny obserwator może dostrzec trzmielojada i orlika krzykliwego. Miłe dla ucha mogą być śpiewy pierwiosnka, zięby. Nie brakuje także kowalików i dzięciołów dużych.
Występują także gąsiorki, dzierzby, jastrzębie gołębiarze, kukułki, szczygły i zięby.
Na coraz częściej leżących odłogiem gruntach rolnych rozmnożyły się duże ilości myszy i polników. To spowodowało liczne rozmnożenia niektórych gatunków ptaków drapieżnych, jak choćby pustułek czy myszołów.
Dość licznie reprezentowane są ssaki: zając szarak, jeleń, sarna, dzik, kuna leśna, kuna domowa, lis, tchórz zwyczajny. W lesistych okolicach trafia się z rzadka, prześladowana przez kłusowników wydra, oraz gatunek w ostatnim czasie coraz bardziej ekspansywny – bóbr europejski.
Przedstawicielami płazów na tym terenie są: traszka karpacka, grzebieniasta i zwyczajna, salamandra plamista, kumak górski, ropucha zielona i szara, żaba wodna i trawna.
W dolinie środkowego Sanu występuje pięć gatunków gadów objętych ścisłą ochroną gatunkową. Są to: jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata, zaskroniec zwyczajny i padalec.
Wody Sanu oraz jego dopływów to przede wszystkim środowisko życia wielu gatunków ryb. Środkowy San zaliczany jest do krainy brzany. W wodach Sanu, na odcinku od zbiornika zaporowego w Myczkowcach do rejonu Przemyśla na pierwszy plan wysuwa się świnka, dalej brzana, kleń, certa i ukleja. Mniej licznie występuje brzanka, pstrąg potokowy, piekielnica, śliz, jelec pospolity, okoń, płoć, boleń, węgorz i miętus. Między Dynowem a Przemyślem występuje także leszcz, karp, szczupak oraz sandacz. W Sanie odnotowano jedno z pierwszych w Polsce stanowisk występowania kozy złotawej.

Autorzy fotografii: Sławomir Żuk, Daniel Gąsecki, Przemysław Kunysz, Mentor sc

powróć do mapy trasy rowerowej... | powróć do listy tablic na trasie rowerowej...

 

 

 

WCZYTYWANIE