1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756962

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablice na trasie rowerowej

Filtr wyszukiwania:  

35. San (Ośrodek

35. San (Ośrodek "Błękitny San", ul. Plażowa w Dynowie)

Powyżej Przełęczy Użockiej na terytorium Ukrainy, w miejscu gdzie Bieszczady Wschodnie oddzielają się od Zachodnich, na wysokości 889 m n.p.m. (wschodni stok Piniaszkowego) swoje źródło ma rzeka San.

czytaj więcej...

36. Przyroda Doliny Sanu (Ośrodek

36. Przyroda Doliny Sanu (Ośrodek "Błękitny San", ul. Plażowa w Dynowie)

Najważniejszym powodem obejmowania ochroną pewnych elementów przyrody było piękno, rzadkość występowania oraz stopień zagrożenia. Ochrona przyrody to nie tylko działanie dla dobra natury, to także utrzymanie równowagi systemów ekologicznych, a także zachowanie struktury i harmonii krajobrazu.

czytaj więcej...

37. Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci (

37. Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci ("Plaża na Zakręcie", ul. Sanowa w Dynowie)

Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci

1. Codzienna działalność człowieka sprawia, że każdy z nas każdego dnia wytwarza odpady. Ze względu na nieprzydatność wielu rzeczy lub ich zużycie nazywa się je odpadami lub śmieciami.
Odpady możemy podzielić na grupy:
Odpady organiczne (obierki po warzywach i owocach, skorupki jaj);
Odpady nieorganiczne (folie, szkło, metale, papier, plastiki, substancje ciekłe i inne).
Do odpadów nieorganicznych zalicza się tak zwane odpady niebezpieczne, którymi są: świetlówki, baterie, oleje silnikowe, pojemniki po farbach i lakierach, kineskopy, przeterminowane leki.

czytaj więcej...

38. Pogórzanin - Przeworska Kolej Wąskotorowa

38. Pogórzanin - Przeworska Kolej Wąskotorowa

Pomysł budowy przeworskiej kolei powstał w okresie cesarstwa austro-węgierskiego, a starania o rozpoczęcie budowy kolei zapoczątkowali w 1894 r. ówcześni właściciele ziemscy hrabiowie Scypion z Łopuszki Wielkiej i Skrzyński z Bachórza. Kolej wąskotorowa została oddana do eksploatacji w 1904 r. W tym roku nastąpiło oficjalne otwarcie całej 46-kilometrowej trasy wraz z budynkami i parowozownią zwrotną w Dynowie.

czytaj więcej...

39. Tablica główna trasy rowerowej

39. Tablica główna trasy rowerowej "Doliną Sanu" (Rynek miasta Dynów)

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego to 6 gmin: Gmina Dubiecko, Dydnia, Nozdrzec, Krzywcza, Dynów oraz Miasto Dynów. Teren objęty działaniami ZGTPD stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny skrywający bardzo wiele tajemnic. Liczne walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz atrakcje turystyczne stanowią ogromny potencjał dla rozwoju tego regionu.

czytaj więcej...

40. Zabytkowy układ urbanistyczny Dynowa

40. Zabytkowy układ urbanistyczny Dynowa

Dynów położony jest na Pogórzu Karpackim, którego część określana jest jako Pogórze Dynowskie.
W materiałach źródłowych występuje po raz pierwszy w 1423 r. już jako miasto, choć data jego lokacji nie jest znana. Miasto powstało na wzniesieniu górującym nad doliną Sanu w miejscu posiadającym naturalne warunki obronne. Z tego właśnie okresu pochodzi układ urbanistyczny Dynowa.

czytaj więcej...

41. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca  w Dynowie

41. Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Dynowie

Kościół pw. św. Wawrzyńca należy do najstarszych i najcenniejszych zespołów sakralnych na Podkarpaciu. Na zespół oprócz kościoła składają się: dzwonnica, mur z bramą i kaplicami. Świątynia wzniesiona została w 1604 r. staraniem Katarzyny z Maciejowskich Wapowskiej oraz jej syna Jana Stanisława Wapowskiego; na miejscu drewnianego. Została znacznie uszkodzona i zdewastowana przez wojska Rakoczego, a następnie odbudowana w 1663 r. Szereg prac remontowych wykonano również pod koniec XVIII w. Wielokrotnie była restaurowana w latach późniejszych.

czytaj więcej...

42. Zespół dworsko-parkowy w Dynowie

42. Zespół dworsko-parkowy w Dynowie

Zespół dworsko-parkowy należy do cenniejszych zabytków jakie zachowały się na terenie miasta. Założenie dworskie wzniesione zostało około poł. XVIII w. z inicjatywy Stanisława Trzecieskiego. Następnie właścicielami dworu byli kolejno: Józef, Zbigniew i Stefan Trzeciescy. W rękach tej rodziny majątek pozostał aż do zakończenia II wojny światowej.

czytaj więcej...

 

 

 

WCZYTYWANIE