1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756890

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablice na trasie rowerowej

Filtr wyszukiwania:  

20. Neogotycki kościół w Wołodzi

20. Neogotycki kościół w Wołodzi

W niewielkiej odległości od centrum wsi, w otoczeniu drzew, znajduje się wzniesiony w 1905 r. neogotycki kościół, a właściwie kaplica grobowa Trzcińskich, ostatnich właścicieli Wołodzi. Świątynia jest budowlą murowaną, założoną na planie krzyża z jednonawowym transeptem i prezbiterium zakończonym poligonalnie oraz kryptą znajdującą się pod schodami. Z prezbiterium prowadzi przejście do prostokątnej zakrystii, a z niej wyjście na zewnątrz. Obok kościoła stoi parawanowa dzwonnica, a za nim znajduje się cmentarz greckokatolicki.

czytaj więcej...

21. Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Siedliskach

21. Kościół pw. Wniebowzięcia Matki Bożej w Siedliskach

Siedliska położone są na prawym brzegu Sanu. Pierwsza wzmianka o tej miejscowości pojawiła się w 1436 r., kiedy to ziemie te oraz sąsiednie miejscowości należały do dóbr dynowskich, będących własnością rodu Kmitów. Nazwa tej miejscowości pochodzi od słowa „siedlisko” oznaczającej – miejsce osiadania. Znalezione w trakcie wykopalisk zbiory monet z okresu panowania Tyberiusza, Domicjana i Trajana świadczą nie tylko o kontaktach handlowych tych terenów z państwem rzymskim ale również o bardzo starej metryce tych ziem.

czytaj więcej...

26. San (Prom na rzece San w Nozdrzcu)

26. San (Prom na rzece San w Nozdrzcu)

Powyżej Przełęczy Użockiej na terytorium Ukrainy, w miejscu gdzie Bieszczady Wschodnie oddzielają się od Zachodnich, na wysokości 889 m n.p.m. (wschodni stok Piniaszkowego) swoje źródło ma rzeka San.

czytaj więcej...

27. Zespół pałacowo-parkowy w Nozdrzcu

27. Zespół pałacowo-parkowy w Nozdrzcu

Znajdujący się na wysokiej skarpie na lewym brzegu Sanu późnoklasycystyczny pałac zbudowany został w 1843 r. Inicjatorem jego powstania był polityk galicyjski, poseł na sejm Ludwik Skrzyński. Wybudowany pałac – dwór ziemiański ze wspaniałym zespołem parkowym (ogrody, stawy, oranżeria) wzniesiony został najprawdopodobniej według projektu Seweryna Fredry (niektóre źródła mówią, że autorem był Aleksander Fredro).

czytaj więcej...

28. Tablica główna trasy rowerowej

28. Tablica główna trasy rowerowej "Doliną Sanu" (Centrum miejscowości Nozdrzec)

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego to 6 gmin: Gmina Dubiecko, Dydnia, Nozdrzec, Krzywcza, Dynów oraz Miasto Dynów. Teren objęty działaniami ZGTPD stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny skrywający bardzo wiele tajemnic. Liczne walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz atrakcje turystyczne stanowią ogromny potencjał dla rozwoju tego regionu.

czytaj więcej...

29. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu

29. Kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu

Obecny, wybudowany w 1746 r. kościół pw. św. Stanisława Biskupa jest drugą świątynią rzymskokatolicką, jaka powstała w miejscowości. Stoi na miejscu drewnianego kościoła pochodzącego prawdopodobnie z końca XIV w. lub pierwszej poł. XVI w. (różne źródła). Budowla powstała staraniem proboszcza, ks. Jana Banieckiego. Konsekracji dokonano w 1806 r.

czytaj więcej...

31. Kościół pw. Zwiastowania NMP oraz św. Piotra i Pawła w Izdebkach

31. Kościół pw. Zwiastowania NMP oraz św. Piotra i Pawła w Izdebkach

Budowę murowanego kościoła w stylu neogotyckim, według projektu Jana Sas-Zubrzyckiego, rozpoczął na przełomie 1912-1913 r. ks. Ignacy Antoniewski. Budowla stanęła w miejscu poprzedniego, drewnianego kościoła. Dnia 9 sierpnia 1931 r. biskup Anatol Nowak dokonał aktu konsekracji nowego kościoła.

czytaj więcej...

32. Dwór w Izdebkach

32. Dwór w Izdebkach

Usytuowany nad rzeką Magierą dwór w Izdebkach należy do najcenniejszych zabytków architektury rezydencjonalnej na obszarze powiatu brzozowskiego. Został wzniesiony w drugiej połowie XIX w. na miejscu starszego. Budowniczym dworu był prawdopodobnie hrabia Bonawentura Bukowski, a jego ostatnimi właścicielami byli Potoccy.

czytaj więcej...

33. Przyroda Doliny Sanu (Kładka na rzece San w Warze)

33. Przyroda Doliny Sanu (Kładka na rzece San w Warze)

Najważniejszym powodem obejmowania ochroną pewnych elementów przyrody było piękno, rzadkość występowania oraz stopień zagrożenia. Ochrona przyrody to nie tylko działanie dla dobra natury, to także utrzymanie równowagi systemów ekologicznych, a także zachowanie struktury i harmonii krajobrazu.

czytaj więcej...

 

 

 

WCZYTYWANIE