1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757003

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablice na trasie rowerowej

Filtr wyszukiwania:  

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem

Kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem

Położony na łagodnym zboczu doliny drewniany kościół (niegdyś cerkiew) został wzniesiony w 1927 r., na miejscu poprzedniego, spalonego w 1912 r. Jest to świątynia konstrukcji zrębowej, na planie krzyża z centralną kopułą na ośmiokątnym tamburze.
Nawa główna, transept i prezbiterium są tej samej szerokości i zamknięte są trójbocznie.

czytaj więcej...

2. Dwór w Końskiem

2. Dwór w Końskiem

W otoczeniu XVIII-wiecznego parku, na niewielkim wzgórzu, znajduje się wzniesiony z cegły i kamienia dwór. Klasycystyczny obiekt powstał na przełomie XVIII i XIX stulecia. Należał niegdyś do Korczyńskich i Reitzensteinów.

czytaj więcej...

3. Kościół filialny pw. Matki Bożej Łaskawej w Krzywem

3. Kościół filialny pw. Matki Bożej Łaskawej w Krzywem

Kościół wzniesiony został w 1759 r. jako cerkiew greckokatolicka pw. Zaśnięcia Matki Bożej. Był dwukrotnie przebudowywany oraz remontowany. W swej budowie zachował pierwotną formę, natomiast wnętrze uległo znacznej modernizacji, nie oddającej charakteru obiektu.

czytaj więcej...

4. Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy w Witryłowie

4. Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy w Witryłowie

Na malowniczym zadrzewionym wzgórzu, za strumykiem wznosi się kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Końskiem. Pierwotnie istniała tu cerkiew greckokatolicka pw. św. Michała Archanioła, która została wzniesiona w 1812 r. Ta data widnieje na nadprożu odrzwi prowadzących do zakrystii.

czytaj więcej...

5. Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci (Oczyszczalnia Ścieków w Witryłowie)

5. Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci (Oczyszczalnia Ścieków w Witryłowie)

Zagrożenia wynikające z istnienia wysypiska śmieci:

1. Codzienna działalność człowieka sprawia, że każdy z nas każdego dnia wytwarza odpady. Ze względu na nieprzydatność wielu rzeczy lub ich zużycie nazywa się je odpadami lub śmieciami.
Odpady możemy podzielić na grupy:
Odpady organiczne (obierki po warzywach i owocach, skorupki jaj);
Odpady nieorganiczne (folie, szkło, metale, papier, plastiki, substancje ciekłe i inne).
Do odpadów nieorganicznych zalicza się tak zwane odpady niebezpieczne, którymi są: świetlówki, baterie, oleje silnikowe, pojemniki po farbach i lakierach, kineskopy, przeterminowane leki.

czytaj więcej...

6. Przyroda Doliny Sanu (Kładka na rzece San w Witryłowie)

6. Przyroda Doliny Sanu (Kładka na rzece San w Witryłowie)

Najważniejszym powodem obejmowania ochroną pewnych elementów przyrody było piękno, rzadkość występowania oraz stopień zagrożenia. Ochrona przyrody to nie tylko działanie dla dobra natury, to także utrzymanie równowagi systemów ekologicznych, a także zachowanie struktury i harmonii krajobrazu.

czytaj więcej...

7. Cerkiew filialna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu

7. Cerkiew filialna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu

Cerkiew wybudowana została na wysokim, porośniętym starodrzewiem wzgórzu Dębnik. Jest ona jedynym elementem z dawnego kompleksu zabudowań klasztornych unickiego zakonu bazylianów, który przetrwał do naszych czasów. Wzniesiona została prawdopodobnie w latach 1510-1517, a przebudowana w drugiej połowie XVII i XIX wieku, jednak przeprowadzone kilka lat temu badania dendrochronologiczne budulca cerkwi, przeniosły datowanie jej budowy na rok 1659. Nie zmienia to w żaden sposób wartości i rangi zabytku.

czytaj więcej...

10. Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Temeszowie

10. Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Temeszowie

W środku wioski, w malowniczych resztkach parku podworskiego, nad brzegiem stawu stoi drewniany kościółek pw. Matki Bożej Ostrobramskiej. Wzniesiony został w 1893 r., na miejscu poprzedniego z 1830 r.

czytaj więcej...

11. Miejsce postojowe w  Jabłonicy Ruskiej

11. Miejsce postojowe w Jabłonicy Ruskiej

MIEJSCE POSTOJU

Miły użytkowniku będąc tutaj pamiętaj, że:
- należy dbać o czystość tego miejsca,
- rozpalać ogień w miejscu wyznaczonym,
- nie myć swojego pojazdu środkami chemicznymi,
- swoje śmieci zabierz ze sobą,
- nie wolno Ci niszczyć przyrody, jesteś tu gościem, wiec traktuj to miejsce z należytym szacunkiem,
- w miarę możliwości zachowaj ciszę,
- nie należy dewastować tutejszych urządzeń.

Zostaw to miejsce takie, jakim chciałbyś je zastać jutro!

czytaj więcej...

12. Funkcje lasu (Leśniczówka w Jabłonicy Ruskiej)

12. Funkcje lasu (Leśniczówka w Jabłonicy Ruskiej)

Las jako ochrona:

- las łagodzi i stabilizuje klimat: zmniejsza wahania temperatur, przeciwdziała występowaniu silnych wiatrów i łagodzi przebieg huraganów, zwiększa wilgotność powietrza i sprzyja występowaniu opadów;

- las chroni glebę przed nadmiernym wysuszeniem, erozją oraz odpływem wód, działa jak ogromna gąbka - magazynuje wodę w czasie ulewnych deszczy  i przeciwdziała powodziom, a czasie suszy oddaje ją całej okolicy, łagodząc jej skutki;

czytaj więcej...

13. San (Prom na rzece San w Krzemiennej)

13. San (Prom na rzece San w Krzemiennej)

Powyżej Przełęczy Użockiej na terytorium Ukrainy, w miejscu gdzie Bieszczady Wschodnie oddzielają się od Zachodnich, na wysokości 889 m n.p.m. (wschodni stok Piniaszkowego) swoje źródło ma rzeka San.

czytaj więcej...

14. Kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni

14. Kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni

Kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni wybudowany został w XIX w., na miejscu poprzedniego kościoła. Projekt tej neogotyckiej budowli, wzniesionej na sztucznym nasypie przypisywany jest Janowi Sas-Zubrzyckiemu, zaś fundatorami kościoła byli Feliks Pohorecki oraz miejscowi parafianie.

czytaj więcej...

15. Tablica główna trasy rowerowej

15. Tablica główna trasy rowerowej "Doliną Sanu" (Urząd Gminy w Dydni)

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego to 6 gmin: Gmina Dubiecko, Dydnia, Nozdrzec, Krzywcza, Dynów oraz Miasto Dynów. Teren objęty działaniami ZGTPD stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny skrywający bardzo wiele tajemnic. Liczne walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz atrakcje turystyczne stanowią ogromny potencjał dla rozwoju tego regionu.

czytaj więcej...

16. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce

16. Kościół parafialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce

Kościół w Jabłonce będący pierwszą świątynią parafialną na terenie wsi, wzniesiony został w latach 1936-1939, według projektu Bogdana Tretera. Reprezentuje tzw. styl podhalański, określany też w okresie międzywojennym jako styl narodowy. Inicjatywa budowy kościoła wyszła od mieszkańców Jabłonki, przy aprobacie i wsparciu Antoniego Kraińskiego – właściciela majątku. Wykonania jego z powodzeniem podjął się cieśla z Niebocka Władysław Myćka.

czytaj więcej...

17. Dwór w Jabłonce

17. Dwór w Jabłonce

W malowniczym, rozległym parku krajobrazowym z przełomu XVIII i XIX w., obfitującym w wiekowe dęby, stoi zabytkowy dwór. Na przestrzeni stuleci stanowił własność Jaruntowskich, Słoneckich i Kraińskich. Wzniesiony pod koniec XVIII w. reprezentuje styl wczesnoklasycystyczny, choć widoczne są także zmiany dokonane podczas jego przebudowy w 1914 r.

czytaj więcej...

18. Dwór w Wydrnej

18. Dwór w Wydrnej

Murowany, parterowy dwór wzniesiony został w 1845 r. z inicjatywy Edwarda Sękowskiego i mimo zawieruch dziejowych nieprzerwanie należy do tej rodziny.

czytaj więcej...

19. Kościół filialny pw. Zwiastowania NMP w Obarzymie

19. Kościół filialny pw. Zwiastowania NMP w Obarzymie

Obecnie istniejący kościół wybudowano w 1828 r. jako greckokatolicką cerkiew filialną pw. Przemienienia Pańskiego. Powstała z inicjatywy Tekli z Bogdańskich Pohoreckiej, a dzięki staraniom księdza Iwana Dobrzańskiego.

czytaj więcej...

 

 

 

WCZYTYWANIE