1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3755996

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Tablice na trasie rowerowej

Filtr wyszukiwania:  

56. Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Babicach

56. Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Babicach

Obecny kościół pw. Trójcy Świętej pochodzi z lat 1792-1794. Jego fundatorami byli Katarzyna i Jerzy Pinińscy. Barokowa świątynia została odnowiona dzięki staraniom kolejnego właściciela Babic – Eustachego Dembińskiego w 1860 r. Niedługo potem, bo w 1886 r., na skutek wielkiego pożaru zniszczeniu uległ dach świątyni oraz część jego wystroju wewnętrznego. W trakcie odbudowy prowadzonej przez ks. Karpińskiego - proboszcza parafii - kościół uzyskał dach w obecnym kształcie, wieżyczkę na sygnaturkę oraz fronton. Cały obiekt - tak, co do architektury, jak i wyposażenia – doczekał się w latach 2004-2008 gruntownej rewitalizacji i renowacji.

czytaj więcej...

57. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skopowie

57. Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skopowie

Obecnie istniejący kościół filialny Parafii Babice wybudowano w 1900 r. jako greckokatolicką cerkiew parafialną pw. Przemienienia Pańskiego. Jest to budowla murowana, z cegły, tynkowana, kryta blachą. Góruje nad nią ośmioboczny bęben (tambur) nakryty ośmiosegmentową półkolistą kopułą zwieńczoną latarnią z cebulastym hełmem, na którym znajduje się krzyż.

czytaj więcej...

58. Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy

58. Cerkiew greckokatolicka pw. Narodzenia NMP w Krzywczy

Usytuowana w centrum Krzywczy, przy głównej drodze, dawna greckokatolicka cerkiew parafialna pw. Narodzenia NMP powstała w latach 1906-1911. Z pierwszych pisanych źródeł wiadomo, że w 1805 r. we wsi była już drewniana cerkiew. Obecna, stojąca jest trzecią w miejscowości, ponieważ poprzednie drewniane uległy zniszczeniu.

czytaj więcej...

59. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Krzywczy

59. Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Krzywczy

Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Krzywczy wzniesiony został w latach 1625-1630 z fundacji wojewody podolskiego Marcina Krasickiego.
Świątynia jest przykładem sztuki baroku.

czytaj więcej...

60. Tablica główna trasy rowerowej

60. Tablica główna trasy rowerowej "Doliną Sanu" (Urząd Gminy w Krzywczy)

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego to 6 gmin: Gmina Dubiecko, Dydnia, Nozdrzec, Krzywcza, Dynów oraz Miasto Dynów. Teren objęty działaniami ZGTPD stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny skrywający bardzo wiele tajemnic. Liczne walory przyrodnicze, historyczne, kulturowe oraz atrakcje turystyczne stanowią ogromny potencjał dla rozwoju tego regionu.

czytaj więcej...

63. Rady na odpady (Rezerwat

63. Rady na odpady (Rezerwat "Brzoza Czarna" w Reczpolu)

RADY NA ODPADY

Postęp cywilizacji, dynamiczny wzrost zatrudnienia oraz konieczność zaspokajania coraz większych potrzeb ludzi sprawia, iż masa odpadów narasta lawinowo. Konsumpcyjny styl życia oznacza zużywanie wielkich ilości artykułów jednorazowego użytku oraz opakowań. Marzeniem człowieka XXI wieku byłyby kubki z bananowej skórki, czy talerzyki z ziemniaczanych obierek, które będą mogły być zjadane przez zwierzęta.

czytaj więcej...

64. Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Reczpolu

64. Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Reczpolu

Pierwsza wzmianka o cerkwi w Reczpolu pochodzi z początków XVII w. Była ona parafialną do 1785 r., a następnie filialną cerkwi w Krzywczy.
Jest to świątynia zbudowana z drewna, konstrukcji zrębowej, na betonowej podmurówce, szalowana pionowo deskami. Pochodzi z 1879 r. Została wzniesiona w miejscu starszej, też drewnianej cerkwi.

czytaj więcej...

65. Cerkiew greckokatolicka pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie

65. Cerkiew greckokatolicka pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie

Usytuowanie cerkwi greckokatolickiej pw. św. Szymona Słupnika to skraj wyludnionej wsi Chyrzynka na północno-wschodnim stoku wysokiego wzgórza.
Ta drewniana, trójdzielna, konstrukcji zrębowej świątynia została zbudowana około połowy XVIII w. Fundatorem tej orientowanej cerkwi był hrabia Adam Starzeński, ówczesny właściciel klucza krzywieckiego.

czytaj więcej...

66. Przyroda Doliny Sanu (Prom na rzece San w Chyrzynie)

66. Przyroda Doliny Sanu (Prom na rzece San w Chyrzynie)

Najważniejszym powodem obejmowania ochroną pewnych elementów przyrody było piękno, rzadkość występowania oraz stopień zagrożenia. Ochrona przyrody to nie tylko działanie dla dobra natury, to także utrzymanie równowagi systemów ekologicznych, a także zachowanie struktury i harmonii krajobrazu.

czytaj więcej...

67. San (Kładka na rzece San w Bachowie)

67. San (Kładka na rzece San w Bachowie)

Powyżej Przełęczy Użockiej na terytorium Ukrainy, w miejscu gdzie Bieszczady Wschodnie oddzielają się od Zachodnich, na wysokości 889 m n.p.m. (wschodni stok Piniaszkowego) swoje źródło ma rzeka San.

czytaj więcej...

 

 

 

WCZYTYWANIE