1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757060

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Bibliografia

Literatura:

 • 1. Adamski J. F., Brzozów i powiat brzozowski, Krosno 2005,
 • 2. Adamski J. F., Dydnia gmina w dolinie Sanu, wyd. II., Fundacja, Nowy Sącz 2005,
 • 3. Bańcarz S., Przyroda województwa przemyskiego informator, Wojewódzki Zarząd Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Przemyśl 1993,
 • 4. Bańcarz S., Walory przyrodnicze Doliny Sanu, materiały z I Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” Ochrona wód Sanu i jego dorzecza, Dynów 2004,
 • 5. Bańcarz S., Cichoński S., Kunysz P., Wędrujemy po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego przewodnik przyrodniczo-turystyczny, wyd. II uaktualnione, ZZPK w Przemyślu, Przemyśl 1999,
 • 6. Blecharczyk W., Walory przyrodnicze doliny Sanu, materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu, Dynów 2005,
 • 7. Bylak A., Kukuła E., Kamiński A., Wojton A., Bachórz przyroda, ludzie, historia, RS Druk, Bachórz 2009,
 • 8. Bylicka M., Gliwa A., Dąbrówka Starzeńska dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe Dąbrówki Starzeńskiej, RS Druk, Dynów 2008,
 • 9. Dynów studia z dziejów miasta, praca zbiorowa pod redakcją Bronisława Jaśkiewicza i Andrzeja Meissnera, Dynów 1995,
 • 10. Grad H. M., Kostuchowska M., Motyka K., Podkarpackie Ogrody Historyczne, Wydawnictwo Libra, Rzeszów 2008,
 • 11. Inwentarz Kościoła rzymsko-katolickiego w Łubnie z roku 1937,
 • 12. Komorowska H., Czopor S., Temeszów Zarys Monograficzny, Warszawa 1965,
 • 13. Komski A., Drewniane kościoły Podkarpacia, Fundacja, Nowy Sącz 2003,
 • 14. Kryciński S., Pogórze Przemyskie. Słownik krajoznawczo-historyczny, Rewasz, Warszawa 1992,
 • 15. ks. Rejowicz J., TJ Pierwotna Kaplica Serca Jezusowego w Krakowie Na Wesołej, Kolegium OO. Jezuitów na Wesołej, Kraków 1913,
 • 16. Kubal G., Miejscowości Gminy Krzywcza na przestrzeni wieków, Wydawnictwo Arete II, Krosno 1999,
 • 17. Kukuła K., Zagrożone i ginące gatunki ryb środkowego Sanu, materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu, Dynów 2005,
 • 18. Michałowicz-Kubal M., Zamki, dwory i pałace województwa podkarpackiego, Wydawnictwo Arete II, Krosno 2006,
 • 19. Michałowicz-Kubal M., Szostak J., Kubal G., Miejscowości Gminy Dubiecko na przestrzeni wieków, Wydawnictwo Arete II, Krosno 2004,
 • 20. Nabywaniec S., Szlakiem architektury drewnianej po Pogórzu Dynowskim. Gmina Dydnia, materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”, Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w Dolinie Sanu, Dynów 2005,
 • 21. Pastuszczak J., W gminie Dynów, wyd. II, Roksana, Krosno 2006,
 • 22. Skowroński M., Komski A., Skowrońska-Wydrzyńska A., Cerkwie Nadsania Sanok Przemyśl, Fundacja, Nowy Sącz 2005,
 • 23. Zespół Wydawnictwa Roksana, materiały UG Nozdrzec, W gminie Nozdrzec, Roksana, Krosno 2006.


 • Artykuły pism branżowych i prasowe:

 • 1. Bałda W., Przywrócony blask, Skarby Podkarpackie nr 6(13)2008 listopad-grudzień,
 • 2. Chmura A., Tam, gdzie się diabeł i biskup rodził, Skarby Podkarpackie nr 12(2)2007 styczeń-luty,
 • 3. Kędzierski J., Renesans w Dynowie, Spotkania z Zabytkami, nr 4, 2006,
 • 4. Kwolek R., Krótka charakterystyka rozwoju układu przestrzennego Dynowa, materiały archiwalne Urzędu Miejskiego w Dynowie (udostępnione przez Pana Tadeusza Bujdasza),
 • 5. Parczewski M., Tajemnica starego stawu, czyli zaklęty dwór w Temeszowie. Sekrety historii. „Wiadomości Brzozowskie” (Miesięcznik Regionalny) 1995 nr 3 (40),
 • 6. Pilawska M., Cerkiew w Uluczu pw. Wniebowstąpienia Pańskiego z 1659 roku, Brzozowska Gazeta Powiatowa, nr 3, wrzesień 2001,
 • 7. Śnieżyńska-Stolotowa E., Stolot F., Katalog Zabytków Sztuki, Powiat Brzozowski, t. XIII, z. 2, Warszawa 1974,
 • 8. Sowa S., Cudowna cerkiew w Uluczu, Gazeta Codzienna „Nowiny” 7-9. 08. 2009 r.,
 • 9. Stachiewicz J., Stał dwór na ostrowie…, Skarby Podkarpackie nr 4(17)2009 lipiec-sierpień,
 • 10. Stachiewicz J., Siedziba Kmitów, Stadnickich i Konarskich, Skarby Podkarpackie nr 6(13)2008 listopad-grudzień,
 • 11. Stawowiak K., Polichromia w Bachórzcu, Skarby Podkarpackie nr 6(13)2008 listopad-grudzień,
 • 12. Zieliński K., Skarby Gminy Dydnia, Skarby Podkarpackie nr 4(17)2009 lipiec-sierpień,
 • 13. Zieliński K., Na wzgórzu Dębnik…, Skarby Podkarpackie nr 3(16)2009 maj-czerwiec,
 • 14. Zieliński K., Szlak świątyniami znaczony, Skarby Podkarpackie nr 2(15)2009 marzec-kwiecień.


 • Strony internetowe:

 • http://www.zamki.pl/?idzamku=dubiecko
 • http://zamki.res.pl/dubiecko.htmhttp://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/wizytowka/rezydencje/dubiecko
 • http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/promocja/perly/dubiecko
 • http://www.kobidz.pl
 • http://www.wikipedia.pl
 • http://www.podkarpackie.pl/szlak/obiekt.php
 • http://www.krzywcza.eu
 • http://www.dubiecko.zamek.com
 • http://www.temeszow.pl
 • http://www.gminadydnia.pl/
 • http://www.jablonkadwor.pl/
 • http://spjablonka.edupage.org/text6/
 • http://forum.gazeta.pl/forum/w,49301,76492177,94072043,Cerkiew_w_Uluczu.html
 • http://www.nozdrzec.pl/index.php?id=21&w=428
 • http://www.nozdrzec.pl/index.php?id=21&w=413
 • http://www.tpzd.republika.pl/,
 • http://www.wrotakarpat.com/wrota/node/73 (Krzywcza),
 • http://www.wrotakarpat.com/wrota/node/74 (Skopów),
 • http://www.wrotakarpat.com/wrota/node/64 (Piątkowa),


 • Materiały udostępnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków w postaci kserokopii kart ewidencyjnych zabytków do obiektów posiadających następujące numery w rejestrze zabytków:


  Powiat Brzozowski:
  - Kościół pw. NMP Nieustającej Pomocy w Witryłowie (dawna cerkiew, brak numeru),
  - Dwór w Jabłonce (A-780),
  - Kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej w Temeszowie (dawna kaplica dworska, A-227),
  - Kościół pw. św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni (A-347),
  - Kościół pw. Przemienienia Pańskiego w Końskiem ( brak numeru, A-165 do dzwonnicy przy cerkwi),
  - tablica dotycząca zabytków - Kościół pw. Zwiastowania NMP w Obarzymie (dawna cerkiew, A-345),
  - Dwór w Końskiem wraz parkiem (brak numeru),
  - Dwór w Wydrnej (brak numeru),
  - Cerkiew filialna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu (brak numeru),
  - Kościół Matki Bożej Łaskawej w Krzywem (dawna cerkiew, A-340),
  - Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jabłonce (A-346),
  - Zespół pałacowo-parkowy w Nozdrzcu (pałac, kaplica pałacowa, oficyna pałacowa, fortyfikacje A-52/85),
  - Kościół pw. Zwiastowania NMP oraz śś. Piotra i Pawła w Izdebkach (A-190),
  - Dwór w Izdebkach (brak numeru),
  - Neogotycki kościół w Wołodzi (brak numeru),
  - Siedliska (dawna cerkiew pw. Michała, brak numeru),
  - Kościół pw. św. Stanisława Biskupa w Nozdrzcu (A-61),
  Powiat Rzeszowski:
  - Ruiny zamku wraz z kaplicą i grobowcem w Dąbrówce Starzeńskiej (A-185),
  - Kościół pw. św. Zofii w Dylągowej (A-317),
  - Grobowiec Skrzyńskich w Bachórzu (A-804),
  - Kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca w Dynowie (zespół kościelny obejmuje: kościół A-201, bramę A-203, dzwonnicę A-202),
  - Dworzec Kolejki Wąskotorowej w Dynowie (A-463),
  - Zespół dworsko-parkowy w Dynowie (oficyna dworska A-591),
  Powiat Przemyski:
  - Kościół pw. św. Katarzyny w Bachórcu wraz z dzwonnicą (kościół wraz z dzwonnicą A-542, wyposażenie kościoła B-257,
  - Zespół pałacowo-parkowy w Dubiecku (A-298),
  - Cerkiew pw. Podniesienia Krzyża Świętego w Dubiecku (A-97),
  - Cerkiew pw. św. Dymitra w Piątkowej ( A-269),
  - Kościół parafialny pw. Świętej Trójcy w Babicach (A-283),
  - Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Krzywczy (A-886),
  - Cerkiew pw. Opieki Matki Bożej w Reczpolu (brak numeru),
  - Cerkiew greckokatolicka pw. św. Szymona Słupnika w Chyrzynie (A-628),
  - Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Skopowie (dawna cerkiew A-175),
  - Kościół parafialny pw. Narodzenia NMP w Krzywczy (kościół wraz z dzwonnicą A-284).

  Autorzy zdjęć:
  Daniel Gąsecki, Przemysław Woźny, Sławomir Żuk, Jan Prokop, Grzegorz Cipora, Stanisław Cyparski, Robert Kaszycki, Przemysław Kunysz, Jolanta Socha, Paulina Socha, Marcin Dżuła, Halina Baran, Michał Zięzio, Danuta Armata, Bogdan Śnieżek, ze zbiorów: Zamku w Dubiecku, TPZD w Dubiecku, Muzeum Zamek w Łańcucie.
  Zdjęcia archiwalne pochodzą ze zbiorów: Henryka Berendta, Andrzeja Boboli, Haliny Komorowskiej, Jana Kościelnego, Grzegorza Szajnika, Ryszarda Węgrzyna, Romana Aftanazego, Józefa Wanata, Mieczysława Krasnopolskiego oraz TPZD w Dubiecku.

 

 

 

WCZYTYWANIE