1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756969

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Błękitny San

Program „Błękitny San”

Głównym inicjatorem i koordynatorem programu dotyczącego ochrony wód Sanu i jego zlewni jest Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego. Program ten jest związany z budową i modernizacją kolektorów sanitarnych, różnego typu oczyszczalni ścieków oraz budową zakładów utylizacji stałych odpadów komunalnych z pełnymi liniami technologicznymi do odzysku surowców wtórnych.

Program jest zgodny z wytycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi ochrony środowiska, Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego i Programem Narodów Zjednoczonych ds. zrównoważonego rozwoju regionu.

Źródła Sanu znajdują się na Ukrainie, w związku z czym program ma charakter transgraniczny i decyzją Zgromadzenia Związku w dniu 2 września 2003 roku stał się programem otwartym dla wszystkich samorządów, organizacji, związków, stowarzyszeń działających wzdłuż rzeki San oraz dla strony ukraińskiej. Projekt zyskał aprobatę uczestników posiedzenia Zgromadzenia Związku oraz zaproszonych gości. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ONZ, ARiMR oraz Euroregionu Karpaty przyrzekli pomoc fachową przy koordynacji i realizacji programu oraz pozyskanie środków na jego realizację.

Z ochroną wód Sanu i jego zlewni związany jest rozwój turystyki, a co za tym idzie rozwój baz turystycznych, handlu, usług oraz rolnictwa ekologicznego. Są to dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu Podkarpacia, w którym wskaźnik bezrobocia jest bardzo duży.

UWAGA: Zgodnie z decyzją Urzędu Patentowego RP znak towarowy Błękitny San jest znakiem towarowych prawnie chronionym (Z-309195).

 

 

 

WCZYTYWANIE