1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756889

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Ciekawe miejsca w Gminie Nozdrzec

Gmina Nozdrzec leży na terenie Pogórza Dynowskiego i administracyjnie należy do powiatu brzozowskiego. Obszar Pogórza Dynowskiego od strony południowej sąsiaduje z kotlinami karpackimi, a od strony północnej Pogórze przechodzi w prawie bezleśny krajobraz wzniesień. W skład gminy wchodzi 7 miejscowości - Nozdrzec, Wara, Hłudno, Wesoła, Izdebki, oraz po lewej stronie Sanu Siedliska, Huta Poręby, Wołodź. Gmina zajmuje obszar o powierzchni 121,69 km² zamieszkały przez przeszło 9000 osób.

Obszar gminy charakteryzuje się znacznymi walorami krajobrazowymi. Położona jest w obrębie Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Dzięki dużej lesistości, zasobności i różnorodności flory i fauny, urozmaiconej i dynamicznej rzeźbie terenu - posiada znakomite warunki do czynnego wypoczynku. Tereny leśne i łąki zamieszkują gile, sowy, sójki, drozdy, zięby, jastrzębie, dzięcioły i przepiórki. W lasach licznie występują: sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, wiewiórki. W wodach Sanu amatorzy wędkarstwa łowią jelce, leszcze, okonie, płotki, szczupaki, ukleje, węgorze, brzany oraz raki.

Występują tu znakomite warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, sportów motorowerowych i samochodowych. Rzeka San (z przełomem pod Wołodzią predysponowanym do objęcia rezerwatową formą ochrony) doskonale nadaje się do uprawiania kajakarstwa, a nie lada atrakcją jest przeprawa promowa łącząca Nozdrzec z Siedliskami. Strome i urwiste zbocza opadające do Sanu, wiele sterczących na brzegu skałek, nie raz urwistych i wysokich, nadaje tu rzece nieomal górski charakter.

Przez gminę przebiega trasa rowerowa „Doliną Sanu”, szlak wodny „Błękitny San” ora 3 ścieżki nordic walking: zielona – pętla o długości 4 km, czerwona – pętla o długości 9,6 km, czarna – pętla o długości 36 km utworzone w ramach projektu Nordic Walking Park Gmina Nozdrzec.

Niewątpliwym walorem Ziemi Nozdrzeckiej oprócz wysmakowanych skarbów przyrody jest bogata kultura ludowa, której koordynowaniem zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury w Nozdrzcu. Najstarszą formacją muzyczną działającą na terenie gminy nieprzerwanie od ponad trzydziestu lat, jest Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Nozdrzca. Obecnie jej dyrygentem jest Eugeniusz Kwolek. Ponadto w gminie działa kapela ludowa „Warzanie”, Młodzieżowy Zespół Pieśni i Tańca „Izdebczanka” przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1 w Izdebkach oraz niedawno powstały zespół rokowy OSC z Wary. Coraz prężniej działa Amatorski Zespół Teatralny – „Wara od źródła”. Gmina poszczycić się może twórcami poezji ludowej Danutą Czają z Izdebek i Józefem Cupakiem z Wary, twórczością zmarłego już prozaika, historyka i dziennikarza Augustyna Barana, obrazami pędzla Zofii Potocznej z Izdebek i Pawła Rebizaka z Nozdrzca oraz pochodzącą również z Nozdrzca bajkopisarką – Łucją Cichocką. Przebywając na terenie gminy warto odwiedzić Rudawiecką Izbę Pamięci w Izdebkach (przysiółek Rudawiec).

Gmina Nozdrzec szczyci się bogatą historią oraz ciekawymi zabytkami architektury sakralnej, rezydencjalnej i drewnianej. Do najciekawszych należą następujące obiekty:

Nozdrzec

- zespół pałacowy, późnobarokowy obejmujący pałac (wzniesiony prawdopodobnie według projektu Aleksandra Fredry, niektóre źródła mówią o bracie Sewerynie), oficynę (z poł. XIX w.) i murowaną kaplicę. Pełnił funkcję ośrodka wypoczynkowego, obecnie jest nieużytkowany w trakcie remontu. W pałacowym ogrodzie rośnie okazały, pomnikowy miłorząb japoński,

- kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa z 1746 r., obok świątyni znajduje się murowana dzwonnica z 1845 r., w kształcie potrójnej arkady,

- kamienny obelisk upamiętniający zniesienie pańszczyzny, ustawiony w 1862 r. na miejscowym cmentarzu,

Nozdrzecka Kalwaria

- w 1984 roku klerycy zainicjowali powstanie drogi krzyżowej kończącej się na wschodnim stoku wzgórza Hełm. Obecnie znajduje się tam 14 stacji drogi krzyżowej, prowadzącej na szczyt. Są to murowane kapliczki z wnęką, pokryte blachą, w których znajdują się obrazy przedstawiające kolejne stacje drogi krzyżowej,

Hłudno

- miejscowość znana jest na mapach archeologicznych Polski ze znalezisk pochodzących z młodszej epoki kamiennej (3000–1800 p.n.e.), do najciekawszych należą miedziane topory, jedne z najstarszych przedmiotów metalowych znalezionych na terenie Polski.

Izdebki

- XIX-wieczny dwór rodu Bukowskich, wybudowany w stylu eklektycznym, otacza go piękny, porośnięty starodrzewem, prawie sześciohektarowy park, którego integralną część stanowi staw. Obecnie mieści się w nim Środowiskowy Dom Samopomocy im. Anny,

- kościół parafialny pw. Zwiastowania NMP oraz śś. Piotra i Pawła, murowany, neogotycki wzniesiony na miejscu poprzedniego drewnianego. Ołtarz główny pochodzi z połowy XVIII w., a w nim – obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem namalowany na desce, z 1720 r., przeniesiony z cerkwi grekokatolickiej, która została rozebrana w 1945 r.,

- na miejscowym cmentarzu znajduje się grób pułkownika napoleońskiego Jana Kazimierza Kamienieckiego herbu Pilawa, adiutanta księcia Józefa Poniatowskiego,

Siedliska

- cerkiew pw. św. Michała Archanioła z 1860 r. Z tej drewnianej świątyni pochodzą godne uwagi: XVIII-wieczny kielich oraz ruskie księgi liturgiczne przeniesione obecnie do nowego kościoła, obiekt nieużytkowany,

- w Siedliskach znaleziono monety z czasów Tyberiusza, Trajana i Domicjana,

Wara

- drewniana cerkiew pw. Podwyższenia Krzyża Świętego zbudowana w 1889 r., obok niej znajduje się kamienna dzwonnica, wzniesiona w XIX w., z dzwonem datowanym na 1676 r.,

Wesoła

- kościół parafialny pw. św. Katarzyny wzniesiony w 1837 r., w miejscu starego. Obok świątyni stoi dzwonnica, a w niej XVI-wieczny późnogotycki dzwon. W Wesołej znajdują się stanowiska archeologiczne, z których pochodzą najstarsze znaleziska regionu,

Wołodź

- murowany, neogotycki kościół wzniesiony w 1905 r., właściwe jego przeznaczenie to kaplica grobowa Trzcińskich, ostatnich właścicieli Wołodzi.

 

 

 

WCZYTYWANIE