1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3755970

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.I Konferencja – 6-7 marca 2004 r.

I Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” „Błękitny San” – 6-7 marca 2004 r., Dynów

W dniach 6-7 marca 2004 roku w Zespole Szkół Zawodowych w Dynowie odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Błękitny San” – ochrona zlewni wód Sanu. W konferencji wzięło udział 83 uczestników: przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, pięciu uczelni wyższych, Polskiej Akademii Nauk, organizacji i związków zajmujących się ochroną środowiska oraz jedenastu samorządów biorących udział w programie „Błękitny San”.

Wypracowano wnioski końcowe z konferencji w następującym brzmieniu:

1. Uwzględniając szczególne walory przyrodnicze rzeki San należy podejmować systematyczne działania polegające na zachowaniu unikatowego na skalę ogólnokrajową (a może nawet na skalę środkowoeuropejską) środowiska przyrodniczego rzeki San na Pogórzu Dynowskim.

2. Podejmowane działania przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, przy ścisłej współpracy z pracownikami naukowymi uczelni i przy współudziale administracji państwowej i samorządowej województwa podkarpackiego winny obejmować starania o pozyskanie środków finansowych na realizację programów związanych z ochroną środowiska, a w szczególności zaś:

  • rozbudowy systemów wodociągowych,
  • budowy systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków,
  • zagospodarowania odpadów komunalnych,
  • doskonalenia metod i sposobów eksploatacji systemów ochrony środowiska.

3. Uczestnicy konferencji wyrazili stanowisko potwierdzające duże znaczenie zorganizowanej Konferencji „Błękitny San” dla wypracowania ogólnych podstaw do programowania i podejmowania działań chroniących środowisko Pogórza Dynowskiego. Duże znaczenie w organizacji konferencji należy upatrywać także dla promocji tego regionu Polski.

4. Organizatorzy konferencji i jej uczestnicy widzą potrzebę organizowania kolejnych konferencji, tak aby obecna zapoczątkowała cykl Konferencji „Błękitny San” organizowanych w przedziale czasowym 1–2 lat.

5. Uczestnicy apelują do samorządów gmin położonych wzdłuż rzeki San o włączenie się do akcji ekologicznej prowadzonej przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego i Fundację „Szansa” propagującej ideę programu „Błękitny San”. Akcja winna być prowadzona cały rok wśród młodzieży i społeczeństwa, a finał należy ustalić na dzień wejścia Polski do UE.

1. maja 2004 roku po raz pierwszy nad brzegami Sanu winny zabłysnąć ognie, pochodnie symbolizujące wysoki stopień czystości wód Sanu. Także w tym dniu o jednej godzinie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobierze wodę do badań fizyko-chemicznych. Akcja będzie powtarzana cyklicznie, każdego roku.

Uczestnicy Konferencji „Błękitny San” zorganizowanej przez Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

 

 

 

WCZYTYWANIE