1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756858

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.III Konferencja – 21-22 kwietnia 2006 r.

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” – 21-22 kwietnia 2006 r., Winne-Podbukowina

I. Organizacja

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego organizuje już III Konferencję Naukowo-Techniczną Błękitny San pt. „Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu”. Odbędzie się ona w dniach 21-22 kwietnia 2006 roku w miejscowości Winne-Podbukowina (gmina Dubiecko). W konferencji weźmie udział ok. 150 osób.

Przeznaczona jest ona dla instytucji naukowych i technicznych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z terenów położonych w dolinie Sanu oraz partnerów z Ukrainy, środowisk związanych z gospodarką wodną, ochroną przyrody, turystyką i rekreacją, nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum, średnich i wyższych, jak również przedstawicieli różnych zainteresowanych branż oraz społeczności lokalnych.

W konferencji przewidziano udział przedstawicieli ogólnopolskiej i regionalnej telewizji, gazet codziennych, redakcji miesięcznika naukowego „Aura” – ochrona środowiska oraz miesięcznika wydawanego przez Ligę Ochrony Przyrody „Przyroda Polska”, dwutygodnika „Środowisko”.

II. Cele

Celem konferencji będzie przedstawienie i dyskusja nad zagadnieniami dotyczącymi ochrony środowiska, walorów przyrodniczych oraz rozwoju turystyki w dolinie Sanu. Skoordynowanie działań w zakresie ochrony unikatowego środowiska doliny Sanu oraz uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej i śmieciowej. Uświadomienie powiązań środowiska naturalnego z rozwojem gospodarczym regionu. Konferencja stwarza płaszczyznę do prezentacji osiągnięć w tym zakresie oraz do oceny stanu, uwarunkowań i perspektyw rozwoju.

Pobudzenie świadomości o wartości i potrzebie zachowania środowiska naturalnego oraz podejmowanie w tej sprawie wszelkich kroków na skalę ogólną i lokalną. Nawiązanie nowych kontaktów i wzmocnienie współpracy z wybitnymi osobami reprezentującymi wiele czołowych instytucji naukowych.

III. Materiały

Każdej Konferencji Naukowo-Technicznej z cyklu „Błękitny San” towarzyszą materiały pokonferencyjne, z nadanym numerem ISBN, zawierające referaty, które zostaną wygłoszone podczas konferencji. Książki te stanowić będą cenny dorobek myśli naukowo-technicznej z dziedzin poruszonych na konferencji. Materiały otrzymają wszyscy uczestnicy konferencji, zainteresowane media, biblioteki publiczne i uniwersyteckie oraz osoby zainteresowane, dlatego wydamy je w ilości znacznie przekraczającej uczestników. Ponadto na konferencję zostaną wydane informatory ekologiczne „Błękitny San – działania ekologiczne” oraz wkładka w gazecie regionalnej.

Wszystkie materiały będą zawierały loga sponsorów. Konferencja ma za zadanie skupić wokół idei „Błękitnego Sanu” naukowców, dydaktyków oraz działaczy gospodarczych i społecznych w kraju i za granicą.

 

 

 

WCZYTYWANIE