1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756901

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Informacje o trasie

Informacje o trasie rowerowej "Doliną Sanu". Kliknij tutaj i zobacz mapę.

TRASA ROWEROWA DOLINĄ SANU

Teren działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego skupiającego 6 gmin (Gmina Dydnia, Nozdrzec, Dynów, Dubiecko, Krzywcza i Miasto Dynów), stanowi niezwykle atrakcyjny obszar turystyczny i rekreacyjny. To atrakcyjny region poznawczy dla turystów – krajoznawców i wymarzony dla tych, którzy znajdują przyjemność w samotności na szlaku, w odkrywaniu zapomnianych śladów wielkiej historii. Pogórze Dynowskie i Przemyskie ma do zaoferowania nieskażone środowisko, rzekę San i interesujące zabytki architektury (zarówno obiekty sakralne tj. kościoły, cerkwie, jak i budowle rezydencjalno-obronne z pięknymi założeniami ogrodowymi, gdzie rośnie znaczna część pomników przyrody), nie zawsze najwyższej klasy ale zawsze będącymi niezastąpionymi świadectwem przeszłości tych ziem. Liczne walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe stanowią ogromny potencjał dla rozwoju tego regionu. Mając to na uwadze oraz wychodząc na naprzeciw potrzebom współczesnej edukacji ekologicznej, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego utworzył trasę rowerową „Doliną Sanu”.

Trasa biegnie przez wszystkie gminy Związku i liczy ponad 250 km, jest podzielona tak, by można ją było przebyć zarówno na dwóch kółkach jak i pieszo. Dodatkowym jej atutem jest to, że można ją zacząć i skończyć na dowolnym etapie. Średnio zaawansowany turysta pokonuje ją bez specjalnego zmęczenia. Biegnie ona po urozmaiconym terenie, gdzie pokonuje polne drogi, leśne dukty, liczne podjazdy i zjazdy oraz odcinki mało ruchliwych szos. Charakteryzuje ją spójność (łatwa orientacja i integracja), wygoda (łatwość korzystania z trasy, dobra nawierzchnia), atrakcyjność (czytelny przebieg i estetyka).

Poszczególne etapy trasy prowadzą przez najbardziej interesujące, charakterystyczne dla tych terenów miejsca.
Wyodrębniając poszczególne etapy przedstawiono najbardziej nurtujące problemy związane z ochroną przyrody. Nie zapomniano również o bioróżnorodności elementów przyrodniczych czy zagadnieniach historycznych i kulturowych.

Szlak rowerowy stanowi bogate źródło informacji, znajduje się na nim 67 tablic umieszczonych na mapie i kryjących się pod postacią kolorowych baloników. To jest:
- 35 tablic zawierających informacje o cennych zabytkach architektonicznych, obiektach i miejscach posiadających duża wartość historyczną i kulturową wspartych bogatą szatą fotograficzną (baloniki w kolorze czerwonym),
- 6 tablic głównych stojących w centralnych punktach gmin należących do Związku, zawierających mapę trasy, ogólne informacje o niej i bogate ilustracje w postaci fotografii (baloniki w kolorze czerwonym),
- 16 tablic o charakterze edukacyjnym zawierających informację o florze i faunie doliny Sanu oraz dotyczące tematyki leśnej (baloniki w kolorze niebieskim),
- 6 tablic ekologicznych przestrzegających o zagrożeniach wynikających z działalności człowieka, znajdujących się w miejscach najbardziej na nie narażonych (baloniki w kolorze zielonym),
- 4 tablice regulaminowe usytuowane w lesie przy postojach informujące o zasadach zachowania się w takim miejscu (baloniki w kolorze żółtym).
Na tak wytyczonej trasie zorganizowano 4 miejsca postojowe wyposażone w małą infrastrukturę (stoły, ławki, kosze na śmieci i stojaki na rowery). W przyszłości znajdzie się na niej więcej takich miejsc.

 W 2012 roku trasa wzbogaciła się o oznakowanie pionowe w postaci tabliczek typu "R" w kolorze czerwonym z napisem "Doliną Sanu".  Łącznie na całej trasie zamontowano 112 znaków typu R-1, 24 znaki typu R-1a, 129 znaków typu R-1b, 83 znaki typu R-3. Wbetonowano 60 stalowych oraz 30 słupków drewnianych na metalowych kotwach. Uzupełnieniem całego projektu jest przewodnik w formie folderu, wydany w ilości 5000 sztuk. Tabliczki, słupki, obręcze mają odpowiednie wymiary, wygląd i kolorystykę, spójną z normami europejskimi oraz polskimi wymogami dotyczącymi znaków i sygnałów drogowych. Całe oznakowanie jest również zgodne z wytycznymi PTTK-u. Jest to największa i najdłuższa trasa rowerowa na Podkarpaciu.

W realizacji projektu dużego wsparcia w formie dotacji udzielił nam Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rzeszowa oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego. Również takie instytucje jak: Starostwo Powiatowe w Przemyślu, Starostwo Powiatowe w Brzozowie, Bank Spółdzielczy w Dynowie nie pozostały obojętne na taki sposób promowania turystyki. Serdecznie dziękujemy i w dalszym ciągu liczymy, na wspieranie naszych działań zmierzających do promowania aktywnej turystyki.

Na ostatnim etapie realizacji projektu trasy "Doliną Sanu" swoją pomoc okazało nam Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" z Dynowa na czele z Panią Prezes Krystyną Dżułą. Ich bezinteresowność pozwoliła nam z sukcesem oznakować trasę oraz wydać przewodnik.

Do zobaczenia na trasie…

 

 

 

WCZYTYWANIE