1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757048

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.IV Konferencja – 21-22 kwietnia 2007 r.

IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”– 21-22 kwietnia 2007 r., Nozdrzec

Główną ideą działalności w turystyce jest realizowanie marzeń turystów. W dobie ogromnego rozwoju cywilizacji ludzie szukają ciszy, spokoju i miejsc, w których mogliby „naładować” akumulatory. Tereny Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego są idealnym miejscem, aby wypocząć i odprężyć się w czystym, naturalnym środowisku nad błękitnymi wodami Sanu. Na uwagę zasługują malownicze przełomy rzeki San, czyste powietrze i wciąż żywe utrwalone przez wieki obrzędy i tradycje mieszkańców doliny tej rzeki. Są szansą na rozwój turystyki, a właściwie wykorzystane mogą spowodować, że San wraz z istniejącą i powstającą infrastrukturą turystyczną mogą stać się znaną atrakcją Podkarpacia.

Realizacja programu „Błękitny San”, którego inicjatorem jest ZGTPD sprzyja zachowaniu wspomnianych już walorów. Ich zachowanie jest bardzo potrzebne, a nawet niezbędne nie tylko dla nas, ale przede wszystkim dla przyszłych pokoleń, aby też mogły się nimi zachwycać.

Kolejna już IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” dotycząca ochrony i wykorzystania dla celów turystycznych rzeki San odbyła się w dniach 20-21 kwietnia 2007 roku w Zespole Szkół im. A. Fredry w Nozdrzcu. Tematem przewodnim konferencji było „Bezpieczeństwo walorów przyrodniczych i turystycznych doliny Sanu”.

Uczestników konferencji przywitali Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec, Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku, Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia Związku oraz ksiądz Jan Balicki – proboszcz parafii.

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, instytucje i uczelnie związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną i turystyką, dziennikarze z „Przyrody Polskiej”, Gazety Codziennej „Nowiny” i z „Wiadomości Brzozowskich” oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Po części oficjalnej odbyła się krótka część artystyczna przygotowana przez młodzież z Zespołu Szkół w Nozdrzcu.

W pierwszym dniu konferencję poprowadził prof. dr hab. inż. Janusz Rak, a referaty głosili:

„Ekologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo wartościowych”
dr inż. Krzysztof Kulesza, mgr inż. Katarzyna Czoch
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

„Cudowne źródełka Podkarpacia”
dr inż. Józef Chowaniec
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie

„Instrumenty promocji regionu turystycznego”
dr Mirosław Karapyta
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

„Wykorzystanie instrumentów public relations w kształtowaniu wizerunku regionu turystycznego”
mgr Tomasz Soliński, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Projekt bazy danych o obiektach noclegowych i ich lokalizacji na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego”
prof. dr hab. † Wiesław Wagner, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„O ochronie przed ryzykiem w turystyce”
prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

Zgodnie z harmonogramem goście zwiedzili cerkiew grekokatolicką pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Uluczu, położoną na wzgórzu Dębnik. Warto było pokonać dość strome podejście tego wzniesienia, aby ujrzeć w całej okazałości ten jakże piękny i unikalny zabytek sakralnej architektury drewnianej. Na uczestnikach jeszcze większe wrażenie wywarło wnętrze tej świątyni. Przewodnikiem w cerkwi był Pan Robert Bańkosz – pracownik Urzędu Miasta w Sanoku, który podzielił się swą wiedzą o tym zabytku. W środku przygotowano ekspozycję ikon wykonanych na Bieszczadzkich Euroregionalnych Warsztatach Malowania Ikon, które zorganizowało Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku.

Po wycieczce i przeprawie przez kładkę na Sanie, na uczestników czekały specjały przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z Izdebek, Rudawca, Nozdrzca, Hłudna, Wary, Wesołej i Siedlisk.

Oprawę muzyczną zapewniła przy ognisku Kapela „Warzanie”.

W drugim dniu konferencji „Błękitny San” przewodniczył dr hab. prof. UR Krzysztof Kukuła, a zostały przedstawione następujące tematy:

„Udział społeczeństwa w planowaniu gospodarowaniem wodami jako wyraz wspólnej troski o środowisko”
mgr inż. Barbara Chammas
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Degradacja ichtiofauny małego podgórskiego potoku spowodowana przez regulacje koryta”
dr hab. prof. UR Krzysztof Kukuła, mgr Aneta Bylak, mgr Monika Dudek

„Uwarunkowania rozwoju turystyki w dolinie Sanu” – główne założenia
dr Krzysztof Rejman
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

„Wpływ zbiornika zaporowego na ichtiofaunę i ekosystem rzeki – przykład zbiornika Wióry”
mgr Paweł Buras, mgr Paweł Prus, mgr Jacek Szlakowski, doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

„Zasady wydawania karty wędkarskiej”
dr Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu

Konferencji towarzyszyły wystawy prac miejscowych artystów: Beaty Knap, Barbary Starzak, Czesława Tarnawskiego i Heleny Starzak z Nozdrzca, Alicji Kłak, Haliny Jagusztyn z Hłudna oraz Haliny Habrat i Danuty Pilch z Wary, a także Pawła Rebizaka i Środowiskowego Domu Pomocy z Izdebek.

Swoje zdjęcia wystawił Daniel Gąsecki z Dynowa, autor wielu wspaniałych fotografii Sanu, które można podziwiać w folderach, na pocztówkach i stronie internetowej Związku.

Duży wkład w naszą konferencję mieli sponsorzy:

Starostwo Powiatowe z Brzozowa,
Powiat Sanocki,
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego z Rzeszowa,
Zakłady Mięsne „HERMAN” z Kielnarowej,
Bank Spółdzielczy z Dynowa,
Zakład Eksploatacji Kruszywa i Wyrobów Betoniarskich Spółka z o.o. Zdzisław Socha z Nozdrzca,
 Piekarnia – Cukiernia „Genesis” z Bachórza,
Nadleśnictwo Bircza – Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Birczańskie.

Nieocenioną pomoc okazali nam Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu, a także pracownicy urzędu Gminy Nozdrzec.

Więcej zdjęć:
I dzień konferencji
II dzień konferencji

 

 

 

WCZYTYWANIE