1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756940

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.IX Konferencja – 31 maja-1 czerwca 2012 r.

XI Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”– 31 maja - 1 czerwca 2012 r., Dynów

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego w dniach 31 maja - 1 czerwca 2012 r., zorganizował już po raz dziewiąty Konferencję Naukowo-Techniczną „Błękitny San”. Odbyła się ona w Dynowie, a jej tematem przewodnim była: „Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki ”.

Patronat Naukowy nad obradami objęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Patronatu Honorowego udzielili nam:
- Małgorzata Chomycz-Śmigielska – Wojewoda Podkarpacki,
- Mirosław Karapyta –  Marszałek Województwa Podkarpackiego,
- Jan Walenty Tomaka – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Rzeszowa,
- Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej z Warszawy,
- Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie.

W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli – w roli Przewodniczącego prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, Wiceprzewodniczących – prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek, doc. dr inż. Stanisław Rymar i dr Tomasz Soliński oraz prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik – członek komitetu naukowego.

Konferencję swoją obecnością zaszczyciła Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Anna Kowalska.
Gościli na niej także:
- Wiesław Pajda Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- Tadeusz Kroker Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu,
- Adam Pilch Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów,
- Andrzej Dąbrowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Brzozów,
- Stanisław Baran Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Dynowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego i Starostwa Powiatowego z Rzeszowa i Brzozowa.

Organizowane przez Związek konferencje mają służyć pogłębieniu dotychczasowych doświadczeń sprzyjających dalszemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu Pogórza Dynowskiego.
Po prezentacji wszystkich zaplanowanych na ten dzień konferencji referatów, odbyła się dyskusja panelowa uczestników konferencji z zaproszonymi gośćmi, a byli to:
- Wiesław Pajda Zastępca Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
- dr inż. Jerzy Grela z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
- Michał Ferenc z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Oddział Terenowy w Przemyślu.
Każdy z zaproszonych gości wygłosił krótką prelekcję prezentującą główne kierunki działań instytucji, którą reprezentuje, poruszył istotne problemy, którym stawiają czoło gminy (regulacja dopływów Sanu, problemy i uciążliwości związane z poborem kruszywa, usuwanie wyrobów azbestowych, zmiany w ustawie „Prawo ochrony środowiska”, siejące „spustoszenie” bobry i wiele innych), po której trwała ożywiona dyskusja, przedstawiano odrębne stanowiska oraz ciekawe spostrzeżenia.

Po zakończonej sesji naukowej oraz dyskusji panelowej wszyscy zgromadzeni wysłuchali krótkiego montażu poetycko-muzycznego pt.: „Spotkanie z poezją Pogórza Dynowskiego”. Przygotowany on został przez Uniwersytet Złotej Jesieni działający „pod skrzydłami” Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, a prezentował dorobek artystyczny poetów ludowych pochodzących z terenu Pogórza Dynowskiego. 
Już tradycyjnie, każda miejscowość goszcząca uczestników konferencji zaprasza na wycieczkę, aby zaprezentować swoje walory turystyczne, kulturowe i krajobrazowe. W tym roku Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak (gospodarz konferencji) zaproponował spacer po Dynowie. Przewodnikiem wycieczki została Pani Józefa Ślemp, która rozpoczęła spacer od zwiedzenia kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca. Nie lada atrakcją było wejście na strych świątyni i podziwianie późnorenesansowej więźby dachowej oraz spacer na szczyt dzwonnicy z końca XVIII wieku. Następnie uczestnicy konferencji udali się busem na drugą stronę Sanu, gdzie pomaszerowali do stromo położonego punktu widokowego „Przy Niebieskim Szlaku”. Później podziwiali Ośrodek Turystyczny „Błękitny San” wraz z zagospodarowanymi turystycznie brzegami Sanu, odremontowane przedszkole oraz wysłuchali koncertu orkiestry dętej działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Dynowie.
Uwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja, której oprawę muzyczna zapewniła kapela „Tońko” z Dynowa.

Drugiego dnia konferencji zostały wygłoszone kolejne referaty. Konferencja zgromadziła wielu wykładowców i słuchaczy, którymi byli zarówno pracownicy naukowi, samorządowcy, pracownicy lokalnych samorządów, zaproszeni goście z całej Polski oraz studenci i uczniowie. Dzięki tak szerokiemu gremium, po każdej prelekcji trwała ożywiona dyskusja, rozmawiano o problemach poruszanych podczas poszczególnych sesji.
W 2013 roku wydana zostanie kolejna monografia podsumowująca IX Konferencję Naukowo-Techniczną „Błękitny San” zawierająca referaty na niej wygłoszone oraz te, których nie udało nam się wysłuchać.
Organizatorzy konferencji składają podziękowania dla:
- Kapeli „Tońko” za oprawę muzyczną uroczystej kolacji,
- Pani Józefy Ślemp za oprowadzenie wycieczki,
- Pana Tadeusza Święsa Dyrektora Zespołu Szkół w Dynowie za wypożyczenie ekranu i rzutnika multimedialnego,
- Pana Adama Chrobaka Wójta Gminy Dynów za udostępnienie busa,
- Pana Jana Prokopa za oprawę fotograficzną.

 

 

 

WCZYTYWANIE