1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756928

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Ochrona danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej oraz zwiększenie w tym zakresie praw osób fizycznych.

Wypełniając obowiązek informacyjny na stronę internetową, przekazujemy Państwu informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jest Prezes Zarządu Związku z siedzibą w Dynowie przy ulicy Rynek 2.
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest telefonicznie 16 652-19-90,  listownie na adres Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego oraz osobiście w siedzibie Związku w Dynowie.
  • Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Związku i mogą być udostępnianie innym podmiotom jedynie na podstawie przepisów prawa.
  • Odbiorcami danych osobowych będą osoby odwiedzające portale www.pogorzedynowskie.pl oraz www.ekomuzeum.pogorzedynowskie.pl.
  • Każdy, którego dotyczą przetwarzane dane osobowe przez Związek ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować usunięciem z bazy na portalach www.pogorzedynowskie.pl oraz www.ekomuzeum.pogorzedynowskie.pl.
  • Dane osobowe nie będą poddane profilowaniu oraz przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

 

 

 

WCZYTYWANIE