1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756938

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Patronat nad II konferencją

Patronat Honorowy:
Jerzy Swatoń – Minister Środowiska
Jan Kurp – Wojewoda Podkarpacki
†Leszek Deptuła – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Lesław Budzisz – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  

Patronat Naukowy:
Politechnika Rzeszowska – Zakład Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Biologii Środowiska  

Komitet Naukowy:
dr hab. inż. Janusz Rak, prof. nadzw. PRz. – Przewodniczący Komitetu Naukowego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
dr hab. Krzysztof Kukuła, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
prof. Jerzy Pawłowski – Muzeum Przyrodnicze ISiEZ PAN w Krakowie
prof. dr hab. Ryszard Bartel – Instytut Rybactwa Śródlądowego w Gdańsku
prof. dr hab. inż. Jan Pawełek – Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie
prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
prof. dr hab. Kazimierz Banasik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  

Komitet Organizacyjny:
Anna Kowalska – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Julian Ozimek – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
 Tadeusz Błaszczyszyn – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski  – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

Sekretarz konferencji:
Jerzy Bylicki – Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

 

 

 

WCZYTYWANIE