1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3832082

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Patronat nad III konferencją

Patronat Honorowy:
†Leszek Deptuła – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Patronat Naukowy:
Wydział Biologiczno-Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej

Komitet Naukowy:
dr hab. Krzysztof Kukuła – Przewodniczący Komitetu Naukowego, Uniwersytet Rzeszowski
prof. dr hab. inż. Janusz Rak – Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego, Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński – Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie
prof. dr. hab. inż. Jan Pawełek – Akademia Rolnicza w Krakowie
prof. dr hab. Ryszard Bartel – Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

Komitet Organizacyjny:
Anna Kowalska – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
†Zofia Lekka – Wójt Gminy Krzywcza
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec

 

 

 

WCZYTYWANIE