1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757023

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Pomniki przyrody

Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.

MIASTO DYNÓW

Lipa drobnolistna, wiek około 400 lat. Podczas inwentaryzacji w roku 2000 stwierdzono spróchniały pień i brak dużej części korony. Zabytek znajduje się w części ogrodu otaczającego plebanię przy ul. Ożoga.

Lipa drobnolistna, wiek około 200 lat. Zabytek znajduje się przy kościele w Dynowie.

Dąb szypułkowy, wiek około 350 lat. Pomnik zlokalizowany jest w parku podworskim przy ul. Dworskiej.

Dwie lipy drobnolistne, wiek około 400 i 250 lat. Zabytki znajdują się obok plebanii.

Dwanaście lip drobnolistnych, osiemnaście grabów pospolitych i dwa jesiony wyniosłe w wieku od 80 - 150 lat. Drzewa pomnikowe znajdują się przy zabudowaniach plebanii.

GMINA DYNÓW

Bachórz - świerk pospolity, wiek około 200 lat. Powalony przez burzę. Zabytek znajduje się
w parku podworskim.

Bachórz - trzydzieści dwa dęby szypułkowe, wiek około 350 lat. Drzewa znajdują się w części parku podworskiego.

Bachórz - trzy sosny zwyczajne, wiek po około 200 lat. Podczas inwentaryzacji w 2000 roku stwierdzono jedną powaloną sosnę. Drzewa pomnikowe znajdują się w części parku podworskiego.

GMINA DUBIECKO

Iskań - dąb szypułkowy, wiek około 450 lat. Zabytek znajduje się przy cerkwi.

Wybrzeże - dwie lipy szerokolistne, wiek około 200 lat. Drzewa znajdują się przy dawnej cerkwi.

Wybrzeże - dwa dęby szypułkowe, wiek około 250 lat. Drzewa pomnikowe znajdują się nad potokiem.

Wybrzeże - lipy wielkolistne, trzy w wieku około 200 lat, rosną w skupieniu oraz jedna w wieku około 280 lat. Zabytki znajdują się w pobliżu budynku administracyjnego dawnych zabudowań dworskich.

Piątkowa - dąb szypułkowy, drzewo pomnikowe znajduje się na działce prywatnej.

Winne Podbukowina - dąb szypułkowy, drzewo pomnikowe znajduje się przy Wiejskim Ośrodku Kultury i Turystyki, obecnie siedziby LGD Pogórze Przemysko-Dynowskie.

Śliwnica - grupa dębów szypułkowych w wieku około 180 lat. Drzewa pomnikowe znajdują się obok Szkoły Podstawowej w Śliwnicy.

Bachórzec –lipa, drzewo pomnikowe znajduje się obok kościoła parafialnego w Bachórcu .

Dubiecko
– osiem dębów szypułkowych, w wieku około 200 lat. Pomniki przyrody znajdują się obok cerkwi.
- cztery lipy szerokolistne (wiek około 100 lat) oraz dwa dęby szypułkowe (wiek około 120 lat). Drzewa pomnikowe znajdują się obok budynku plebanii.
- dwa miłorzęby dwuklapowe, dąb szypułkowy, dwa tulipanowce amerykańskie - pomniki przyrody znajdują się w parku przy Zamku.
- szpaler (grupa) czternastu drzew, w tym: siedem grabów i siedem lip. Drzewa pomnikowe znajdują się wzdłuż drogi dojazdowej do Zamku.

GMINA DYDNIA

Wydrna
- dwa zrośnięte w szyi korzeniowej dęby w wieku około 320 lat. Drzewa znajdują się w odległości 10 m od dawnego dworu w Wydrnej.
- lipa szerokolistna, wiek około 420 lat. Drzewo znajduje się w odległości 8 m od bramy wjazdowej dworu w Wydrnej.

Jabłonka
- dziewięć dębów oraz pniak po ściętym w roku 2001 uschłym drzewie. Wiek około 350-550 lat. Drzewa pomnikowe znajdują się w podworskim parku.
- dąb szypułkowy w wieku około 250 lat. Drzewo pomnikowe znajduje się na skraju leśnictwa Jabłonka (Nadleśnictwo Brzozów).
- modrzew europejski, wiek około 150 lat. Drzewo znajduje się na terenie leśnictwa Jabłonka (Nadleśnictwo Brzozów), przy szlaku zrywkowym.

GMINA KRZYWCZA

Babice - dąb szypułkowy, wiek około 400 lat. Drzewo pomnikowe znajduje się przy kościele.

Krzywcza - miłorząb japoński w wieku około 100 lat. Pomnik przyrody znajduje się obok ośrodka zdrowia.

Ruszelczyce
- piętnaście sztuk lipy drobnolistnej
- trzy sztuki klonu jawora,
- klon zwyczajny,
- dwie sztuki graba pospolitego. Pomniki przyrody znajdują się na resztówce.
- klon pospolity, wiek około 100 lat. Zabytek znajduje się przy drodze do Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego „Leśne Zacisze” ZHP w Przemyślu.

Średnia - bluszcz pospolity. Pomnik przyrody znajduje się na terenie leśnictwa Średnia (Nadleśnictwo Krasiczyn).

Kupna – cztery modrzewie europejskie. Drzewa pomnikowe znajdują się wzdłuż drogi przez Kupną.

GMINA NOZDRZEC

Nozdrzec
- trzy lipy w wieku około 300-550 lat,
- dąb szypułkowy w wieku 400 lat oraz jeden pniak po ściętym drzewie i dwa drzewa powalone. Wiek drzew od 300 do 400 lat,
- miłorząb japoński, w wieku około 220 lat. Wszystkie drzewa pomnikowe znajdują się w byłym parku podworskim (obok siedziby Urzędu Gminy).

Wara - jodła pospolita. Drzewo pomnikowe znajduje się na terenie miejscowości Wara około 2,5 km w kierunku uroczyska Nawawrzyce.

 

 

 

WCZYTYWANIE