1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3832121

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z II konferencji

Tematy referatów z II Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

„Dolina Sanu jako główny korytarz ekologiczny południowo-wschodniej Polski”
prof. dr hab. Zbigniew Głowaciński
Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie

„Walory przyrodnicze dorzecza Sanu”
mgr Wojciech Blecharczyk
Zarząd Główny Ligii Ochrony Przyrody w Warszawie

„Charakterystyka ekologiczna zbiorników zaporowych Solina i Myczkowce na Sanie”
prof. dr hab. Tadeusz Prus, dr Mirosława Prus, mgr Paweł Prus
Instytut Rybactwa Śródlądowego im St. Sakowicza w Olsztynie
Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

„Zagrożone i ginące gatunki ryb środkowego Sanu”
dr hab. Krzysztof Kukuła, prof. UR
Uniwersytet Rzeszowski

„Wstępna charakterystyka ichtiofauny dolnego Sanu – ryby zagrożone, chronione i cenne gospodarczo”
dr Mariusz Klich
Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

„Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych doliny środkowego Sanu i jego dorzecza”
mgr inż. Marta Bylicka
Nadleśnictwo Bircza

„Kraska w dorzeczu Sanu”
Małgorzata Bylicka, Grzegorz Wiktor
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rzeszowski

„Wody podziemne południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego”
dr inż. Józef Chowaniec
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie

„Charakterystyka wód mineralnych uzdrowisk Podkarpacia”
dr inż. Barbara Tchórzewska-Cieślak, dr hab. inż. Janusz Rak, prof PRz
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Ocena jakości mikrobiologicznej wód Sanu”
dr Ewa Kukuła
Uniwersytet Rzeszowski

„Ichtiofauna bieszczadzkich zbiorników zaporowych, a gospodarka rybacka i potrzeby ochrony środowiska”
doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski, dr inż. Irena Borzęcka, mgr Paweł Buras, mgr Paweł Prus, mgr Jacek Szlakowski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im St. Sakowicza w Olsztynie, Zakład Rybactwa Rzecznego w Żabieńcu

„Przydomowe oczyszczalnie jako uzupełniający element unieszkodliwiania ścieków na terenach wiejskich”
mgr inż. Piotr Bugajski, dr inż. Grzegorz Kaczor
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Struktura zużycia wody w gospodarstwach wiejskich”
mgr inż. Tomasz Bergel, prof. dr hab. inż. Jan Pawełek
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Wskazania, odczyty i rozliczenia za zużytą wodę”
dr hab. inż. Janusz Rak, prof. PRz
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Wykorzystanie wód rzeki San dla potrzeb miasta Jarosław”
dr inż. Stefan Satora
Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

„Atrakcyjność turystyczna doliny środkowego Sanu”
prof. dr hab. Mieczysław Sirko
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli

„Szlakiem architektury sakralnej na Pogórzu Dynowskim. Gmina Dydnia”
ks. dr hab. Stanisław Nabywaniec, prof. nadzw. UR
Uniwersytet Rzeszowski

„Turystyka wiejska formą turystyki alternatywnej”
prof. dr Janusz Merski, mgr Justyna Kościelnik
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Edukacja ekologiczna w rozwoju współczesnej turystyki”
dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Beata Wysokińska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Turystyka w parkach krajobrazowych”
mgr inż. Stanisława Bańcarz
Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

„Ekopolityka i jej główne kierunki w turystyce”
mgr Adriana Wojtkowiak
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Wędkarstwo jako jeden z ważnych elementów społecznych, ekonomicznych i ekologicznych”
Roman Depowski
Polski Związek Wędkarski Okręg Rzeszów

Wystąpienia swoje również wygłosili:

†Leszek Deptuła
Marszałek Województwa Podkarpackiego
„Turystyka w Województwie Podkarpackim”

Anna Kowalska
Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
„Błękitny San – szansa dla rozwoju turystyki w ZGTPD”

Witalij Zeman
Dyrektor Nadsiańskiego Parku Krajobrazowego z Ukrainy

Wołodymir Szuszniak
Narodowa Akademia Nauk Ukrainy we Lwowie

Przedstawiciele Styryjskiego Konsorcjum Rozwoju Regionalnego z Austrii

Artykuły z II Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie książki pt.: „Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu” w 2005 roku.

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader, który można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

 

WCZYTYWANIE