1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756971

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z IV konferencji

Tematy referatów z IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

„Ekologiczne uwarunkowania rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo wartościowych”
dr inż. Krzysztof Kulesza, mgr inż. Katarzyna Czoch
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

„Cudowne źródełka Podkarpacia”
dr inż. Józef Chowaniec
Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Karpacki w Krakowie

„Instrumenty promocji regionu turystycznego”
dr Mirosław Karapyta
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

„Wykorzystanie instrumentów public relations w kształtowaniu wizerunku regionu turystycznego”
mgr Tomasz Soliński, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Wędkarstwo na rzece San jako forma turystyki i rekreacji”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Tomasz Soliński, lic. Angelina Libuszowska
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Projekt bazy danych o obiektach noclegowych i ich lokalizacji na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego”
prof. dr hab. Wiesław Wagner, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„O ochronie przed ryzykiem w turystyce”
prof. dr hab. inż. Janusz Rak
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Udział społeczeństwa w planowaniu gospodarowaniem wodami jako wyraz wspólnej troski o środowisko”
mgr inż. Barbara Chammas, dr inż. Jerzy Grela 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Degradacja ichtiofauny małego podgórskiego potoku spowodowana przez regulacje koryta”
dr hab. prof. UR Krzysztof Kukuła, mgr Aneta Bylak, mgr Monika Dudek
Uniwersytet Rzeszowski

„Uwarunkowania i strategia rozwoju turystyki w działaniach samorządów lokalnych” – problemy wybrane”
dr Krzysztof Rejman
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

„Wpływ zbiornika zaporowego na ichtiofaunę i ekosystem rzeki – przykład zbiornika Wióry”
mgr Paweł Buras, mgr Paweł Prus, mgr Jacek Szlakowski, doc. dr hab. Wiesław Wiśniewolski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. St. Sakowicza w Olsztynie

„Zasady wydawania karty wędkarskiej”
dr Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu

„Rola wybranych instrumentów Prawa Ochrony Środowiska w zapewnieniu bezpieczeństwa walorów przyrodniczych i turystycznych obszarów przyrodniczo cennych”
Adam Erechemla
Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji w Rzeszowie

Artykuły z IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie książki pt.: „Bezpieczeństwo walorów przyrodniczych i turystycznych doliny Sanu” w 2007 roku.

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader, który można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

 

WCZYTYWANIE