1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756926

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z IX konferencji

Tematy referatów z IX Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San":

„Wybrane zadania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie realizowane w zlewni Sanu”
mgr inż. Sylwia Drzymała, dr inż. Jerzy Grela, mgr inż. Bogusława Osiadacz
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Stan infrastruktury wodociągowej w wybranych miastach doliny Sanu”
mgr inż. Katarzyna Pietrucha-Urbanik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Sekwencyjne reaktory porcjowe w oczyszczaniu ścieków”
mgr inż. Adam Masłoń, prof. zw. dr hab. inż. Janusz Tomaszek
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Zjawiska osuwiskowe na obszarze Pogórza Dynowskiego – metodyka badań laboratoryjnych niezbędnych do sporządzania dokumentacji obszarów osuwiskowych”
dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Geotechnika i geologia inżynierska w świetle uwarunkowań norm UE EUROKOD 7”
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Wybrane możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie podkarpackim”
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr inż. Mariusz Szewczyk, dr inż. Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Droga św. Jakuba Via Regia na Pogórzu Dynowskim w sieci Europejskich Szlaków Kulturowych”
dr Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
mgr Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Kamienie młyńskie i wiatraki  – znikające symbole Pogórza Dynowskiego”
inż. Dorota Rohan, mgr Joanna Kubit
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Technikum Geologiczne im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie 

„Rolnictwo ekologiczne czynnikiem zwiększenia oferty turystycznej w województwie podkarpackim”
mgr inż. Barbara Romankiewicz
Uniwersytet Rzeszowski
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Lokalne i tradycyjne produkty żywnościowe szansą zwiększenia atrakcyjności terenów wiejskich”
mgr inż. Norbert Furtek
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej KEMED sp. z o.o. w Jaśle
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
mgr Justyna Czachara
absolwentka Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Dolina Sanu jako środowisko występowania bobra europejskiego (Castor fiber)  –  bóbr i człowiek – nie zawsze łatwe współistnienie”
dr Mariusz Klich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Sabina Jarek
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Uwarunkowania kreacji lokalnych produktów turystycznych na Pogórzu Dynowskim”
doc. dr Grażyna Dyrda, dr Sylwia Dyrda-Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce na Pogórzu Dynowskim”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Dostępność turystyczna obiektów sakralnych na Pogórzu Dynowskim”
dr Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
mgr Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Współczesne trendy w rozwoju usług na przykładzie obiektów noclegowych Podkarpacia”
mgr Beata Dec, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Artykuły z IX Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2013 r. w formie książki pt.: "Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki".

 

 

 

WCZYTYWANIE