1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756899

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z V konferencji

Tematy referatów z V Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:


„Turystyka i dziedzictwo kulturowe jako wyróżnik regionu w warunkach integracji europejskiej”
mgr Karolina Chojka
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Prawny obowiązek poszanowania dziedzictwa kulturowego”
dr Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

„Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego na wsi”
dr prof. WSE Franciszek Midura
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Produkty turystyczne Pogórza Dynowskiego - identyfikacja, rozwój, możliwości finansowania”
mgr Renata Konewecka, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. w Warszawie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego jako produkt turystyczny”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Tomasz Soliński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Strategia budowania marki mikroregionu recepcji turystycznej”
dr Tomasz Soliński, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Wierzba w pejzażu kulturowym wsi nadsańskiej”
mgr Maria Marciniak
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

„Atrakcje turystyczne Podkarpacia na przykładzie renesansowych zamków w Krasiczynie i Baranowie Sandomierskim”
mgr Adriana Wojtkowiak
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Dendrochronologia: kalendarz dziejów”
dr hab. inż. prof. AGH Marek Krąpiec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

„Edukacja ekologiczna a turystyka”
mgr Małgorzata Merska, dr Justyna Kościelnik, dr prof. nadzw. ALMAMER Janusz Merski
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Sanu”
mgr Ewa Kozak, mgr inż. Tomasz Kozak
Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej w zlewni Sanu – metodyka i rezultaty”
mgr inż. Barbara Chammas
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Ochrona środowiska Pogórza Dynowskiego”
mgr Magdalena Gizińska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Współczesne kierunki wykorzystania odnawialnych źródeł energii”
dr hab. inż. prof. PRz Lech Lichołai
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Drewniany zameczek Fredrów w Temeszowie”
prof. dr hab. Michał Parczewski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski

Artykuły z V Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie książki pt.: „Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego” w 2008 roku.

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader, który można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

 

WCZYTYWANIE