1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757024

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z VI konferencji

Tematy referatów z VI Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

„Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego”
dr Michał Rut 
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

„Analiza wybranych wskaźników społeczno-ekonomiczno-turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego w latach 2004–2007”
prof. dr hab. †Wiesław Wagner
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Nowoczesne inspiracje architektoniczne a problem ochrony dziedzictwa kulturowego w odniesieniu do Pogórza Dynowskiego” 
mgr Mirosław Rymar
Związek Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie

„Problematyka przemieszczania transgranicznego odpadów”
mgr Jerzy Płoszczyński
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Plan gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły i działania przewidziane do realizacji w Programie wodno-środowiskowym kraju odnoszące się do obszaru Pogórza Dynowskiego”
mgr Małgorzata Szczepka
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Spływy powierzchniowe azotu do wód Sanu i jego dopływów”
prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek, prof. nadzw. PRz dr hab. inż. Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Analiza stopnia degradacji środowiska fragmentu  „dawnego obszaru górniczego” Słonne w gminie Dubiecko”
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

„Turystyka w obliczu zmian klimatu”
dr inż. Krzysztof Kulesza, mgr inż. Katarzyna Czoch
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

„Stanowiska czarnych dębów w aluwiach doliny Sanu i problem ich ochrony”
prof. dr hab. Piotr Gębica
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
dr hab. inż. prof. AGH Marek Krąpiec 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Turystyka wiejska formą rekreacji i terapii dla osób niepełnosprawnych”
prof. nadzw. dr hab.inż. Jan Krupa, mgr Justyna Czachara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Instrumenty ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym”
dr Adam Erechemla
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

„System monitoringu powodziowego”
dr Jan Reszetnik
Prezes RWD Prospekt z Tarnowa

„Woda w obrzędach i wierzeniach wsi nadsańskich” 
mgr Maria Marciniak
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

„Krajobraz zlewni górnej Markówki - struktura, walory, problemy zagospodarowania”
dr Bogusława Baran-Zgłobicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 „Agroturystyka szansą ożywienia terenów wiejskich”
mgr Adriana Wojtkowiak
Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

 „Postępowanie dyscyplinarne w Polskim Związku Wędkarskim jako procesowy instrument ochrony wód”
dr Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu

 „Problematyka ochrony środowiska w aspekcie rozwoju turystyki wiejskiej”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Justyna Hałys
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie 

Artykuły z VI i VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie monografii pt.: "Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego" w czerwcu 2011 roku.

W załączniku znajduje się wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. „Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego”.

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader, który można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

 

WCZYTYWANIE