1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756877

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z VII konferencji

Tematy referatów z VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

„Problemy badawcze walorów antropogenicznych Pogórza Dynowskiego”
prof. dr hab. †Wiesław Wagner
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Technologia VR (Virtual Realisty) – efektowna i skuteczna metoda promocji miejscowości turystycznych Pogórza Dynowskiego”
mgr Mirosław Rymar
Związek Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie

„Uwarunkowania rozwoju „Szlaku Architektury Drewnianej” na Pogórzu Przemyskim”
dr Tomasz Soliński, mgr Joanna Lasek
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Kierunki rozwoju turystyki Szlaku Ikon Doliny Sanu”
mgr Łukasz Mróz
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska”
dr inż. Ewa J. Lipińska
Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Wyznaczenie silnie zmienionych i sztucznych części wód w Zlewni Sanu”
dr inż. Krzysztof Kulesza, mgr inż. Katarzyna Czoch
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu”
mgr inż. Anna Ryłko
Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Promowanie szacunku dla wody, jako klucz do poprawy stanu środowiska wodnego na przykładzie działań edukacyjnych RZGW w Krakowie”
mgr Małgorzata Szczepka
Wydział Komunikacji Społecznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Możliwości rozwoju enoturystyki na Pogórzu Dynowskim”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Magdalena Dul
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Przesłanki kształtowania profilu turystycznego gmin Pogórza Dynowskiego”
doc. dr Grażyna Dyrda, mgr Tomasz Maciałek
Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Retencja związków biogennych w zbiornikach zaporowych Górnego Sanu”
prof. nadzw. PRz dr hab. inż. Piotr Koszelnik, dr inż. Lilianna Bartoszek
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie

„Możliwość zastosowań wybranych metod geofizycznych w badaniach środowiskowych, rejon Dynów – Dubiecko”
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

„Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji infrastruktury komunalnej w obrębie rejonu Dynów – Dubiecko”
dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

 „Prawna ochrona łososia atlantyckiego w dorzeczu Sanu”
dr Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu 

Artykuły z VI i VII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie monografii pt.: "Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego" w czerwcu 2011 roku.

W załączniku znajduje się wykaz bibliotek i instytucji, gdzie można znaleźć naszą monografię pt. „Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego”.

Do przeglądania dokumentów w formacie PDF należy zainstalować program Adobe Acrobat Reader, który można ściągnąć bezpłatnie ze strony internetowej: www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

 

 

 

WCZYTYWANIE