1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757055

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z VIII konferencji

Tematy referatów z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San":

„Proekologiczne działania w usługach turystycznych”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa,
mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Znaczenie klastrów w transferze innowacji i rozwoju turystyki”
dr Tomasz Soliński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Uwarunkowania rozwoju turystyki zrównoważonej na obszarze Pogórza Dynowskiego w świetle założeń polityki turystycznej Unii Europejskiej”
doc. dr Grażyna Dyrda,
mgr Tomasz Maciałek 
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska”
mgr Beata Dec,
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Ślady wielkich wojen na Podkarpaciu – potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w regionie, w kraju i w Europie”
mgr Robert Bańkosz
Urząd Miasta w Sanoku
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Zmiany po II wojnie światowej w liczebności, rozmieszczeniu i użytkowaniu cerkwi na terenie Pogórza Dynowskiego”
dr Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
mgr Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Sanktuaria na Pogórzu Dynowskim – geneza i funkcjonowanie”
dr Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu
mgr Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Postęp techniczny w produkcji, pozyskiwaniu i obróbce biomasy”
prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec,
prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz,
dr inż. Mariusz Szewczyk,
dr inż. Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Przewidywalność i chaos na obszarach Natura 2000 – lokalizacja inwestycji z gospodarki odpadami”
dr inż. Ewa J. Lipińska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim”
mgr inż. Barbara Romankiewicz

Uniwersytet Rzeszowski
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Zarys historii badań geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego”
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

„Możliwości rozwoju geoturystyki w obrębie Pogórza Dynowskiego”
inż. Dorota Rohan,
mgr Joanna Kubit
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

„Uwzględnianie aspektów ekologicznych w inwestycjach hydrotechnicznych”
mgr inż. Katarzyna Czoch,
dr inż. Krzysztof Kulesza
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie

„Problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM”
prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik,
mgr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dynowie”
dr inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

„Zarys oceny charakteru wód wgłębnych w rejonie Pogórza Dynowskiego”
dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

„Zezwolenie na uprawianie amatorskiego połowu ryb”
dr Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyśli, Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

Artykuły z VIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w formie książki pt.: "Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego" w 2012 roku.

 

 

 

WCZYTYWANIE