1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756898

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z X konferencji

Tematy referatów z X Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San":

„Możliwość stosowania przydomowych systemów oczyszczania ścieków w aspekcie uporządkowania gospodarki ściekowej na Pogórzu Dynowskim”
dr inż. Adam Masłoń, prof. dr hab. inż. Janusz A. Tomaszek Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Lokalne instalacje unieszkodliwiania ścieków i osadów ściekowych”
dr hab. inż. prof. PRz. Witold Niemiec, dr inż. Adam PiechPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Zrównoważona gospodarka energią w obiektach turystycznych”
dr hab. inż. prof. PRz. Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr inż. Mariusz Szewczyk, dr inż. Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Układy mikrokogeneracyjne pracujące w oparciu o biomasę”
dr inż. Mariusz Szewczyk, dr inż. Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Żywność ekologiczna elementem przemian w rolnictwie oraz zdrowego stylu życia”
prof nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Analiza wybranych metod rozpoznania i badania podłoża gruntowego pod budowę obiektów infrastruktury lądowej na terenach Pogórza Dynowskiego”
dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Problematyka konserwacji drewnianej architektury cerkiewnej z obszaru Pogórza Dynowskiego”
dr Tomasz Tomaszek
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Rozwój turystyki aktywnej szansą wzrostu atrakcyjności Pogórza Dynowskiego”
dr Marcin Warchoła
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Projekt szlaku geoturystyczno-kulturowego regionu rzeszowskiego”
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
mgr Sławomir Superson
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

„Wody siarczkowe lokalnego uzdrowiska Nieborów - przeszłość, stan obecny, potencjalna przyszłość”
inż. Krzysztof Trzyna, dr inż. Adam Piech
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Możliwości wzbogacenia oferty turystycznej w obszarze turystyki winiarskiej na Podkarpaciu”
mgr Beata Dec, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Nieczynne kamieniołomy diatomitów - zapomniana historia odkryć surowcowych Pogórza Karpackiego”
inż. Dorota Rohan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, Technikum Geologiczne

„Wykorzystanie koncepcji klastrów w kształtowaniu oferty turystycznej regionu (na przykładzie koncepcji Podkarpackiego Klastra Turystyki Kulturowej)”
dr Sylwia Dyrda-Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Tanatoturystyka - cel wyjazdów turystyczno-kulturowych”
mgr Łukasz Stokłosa, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Nad błękitnym Sanem i ... nad synym Sjanom. I tak też było w relacjach polsko-ukraińskich do 1947 r.”
ks. prof. dr hab. Stanisław Nabywaniec

Uniwersytet Rzeszowski
ks. dr Jan Rogula
Parafia Krzywcza

„Od Przemyśla do Dynowa - wspólne dziedzictwo kulturowe trzech narodów”
mgr Mirosław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Rozwój turystyki kulturowej w oparciu o zasoby dziedzictwa materialnego na terenie gmin Pogórza Dynowskiego”
dr Małgorzata Skulimowska
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Budownictwo wiejskie doliny Sanu na przełomie XIX i XX w.”
mgr Joanna Kubit
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, Technikum Geologiczne

„Rola turystyki edukacyjnej w realizacji koncepcji turystyki zrównoważonej na Pogórzu Dynowskim”
doc. dr Grażyna Dyrda
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Geoinformacja przestrzenna w dokumentowaniu rozwoju osadnictwa wiejskiego doliny Sanu w początkach XX w.”
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Ludowe tradycje kulinarne jako atrakcja turystyczna Podkarpacia”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Artykuły z X Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2014 r. w formie książki pt.: "Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego".

 

 

 

WCZYTYWANIE