1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 1987667

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XI konferencji

Tematy referatów z XI Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San":

„Koncepcja regionalnych systemów ekozarządzania i ekoaudytów”
Andrzej Pacana, Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Marcin Jurgilewicz
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

„Prawne aspekty ochrony środowiska w turystyce wiejskiej”
Marcin Jurgilewicz
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie
Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Możliwości zaopatrzenia w energię gospodarstw agroturystycznych”
Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński, Feliks Stachowicz, Andrzej Pacana
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Marcin Jurgilewicz
Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie

„Kolektor słoneczny w domu jednorodzinnym - analiza techniczno-ekonomiczna”
Bernadeta Rajchel, Mariola Dyląg
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Problematyka gospodarki odpadami na Pogórzu Dynowskim”
Łukasz Jurczyk, Justyna Koc-Jurczyk
Uniwersytet Rzeszowski

„Ocena efektywności technologicznej oczyszczalni ścieków Pogórza Dynowskiego”
Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Analiza potencjalnego oddziaływania zanieczyszczeń ze źródeł rolniczych na wody powierzchniowe”
Małgorzata Kida, Adam Masłoń, Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Możliwości rolniczego wykorzystania osadów ściekowych z wybranych oczyszczalni województwa podkarpackiego”
Ewa Ilba
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu
Janusz A. Tomaszek, Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Wybrane gatunki inwazyjne występujące na Pogórzu Dynowskim”
Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet Rzeszowski

„Obce gatunki roślin Zalewu Rzeszowskiego”
Maria Ziaja, Tomasz Wójcik
Uniwersytet Rzeszowski

„Aktywizacja lokalnej przedsiębiorczości społecznej jako czynnik rozwoju gospodarki turystycznej na Pogórzu Dynowskim”
Grażyna Dyrda
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Formalno-prawne aspekty świadczenia usług hotelarskich na obszarach wiejskich”
Jacek Kraś
Uniwersytet Rzeszowski

„Przedsiębiorczość w turystyce a ochrona dziedzictwa kulturowego na przykładzie obiektów zabytkowych zagospodarowanych dla potrzeb turystyki na terenie gmin Pogórza Dynowskiego”
Małgorzata Skulimowska, Marcin Warchoła

„Możliwości tworzenia produktu turystycznego bazującego na historii i regionalnej kulturze”
Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Robert Bańkosz
Urząd Miasta Sanoka

„Wieś Jabłonka w badaniach Eugeniusza Markiewicza”
ks. Stanisław Nabywaniec
Uniwersytet Rzeszowski
Ryszard Kondracki
Niemcy

„Walory turystyczne a rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych na obszarze Pogórza Strzyżowskiego i Pogórza Przemyskiego”
Małgorzata Buczek-Kowalik
Uniwersytet Rzeszowski

„Oferta agroturystyczna na Pogórzu Dynowskim”
Teresa Mitura
Uniwersytet Rzeszowski

Pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki Bożej Starowiejskiej w Starej Wsi - przeszłość i teraźniejszość
Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

„Turystyka filmowa szansą rozwoju nowych produktów turystycznych na Podkarpaciu”
Anna Nizioł
Uniwersytet Rzeszowski

„Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne w obszarach współpracy gospodarczej, społecznej i kulturowej”
Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Preferencje konsumenckie na rynku żywności wzbogaconej i ekologicznej w aspekcie zdrowego stylu życia”
Jan Krupa, Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Tradycyjne i regionalne potrawy w menu obiektów gastronomiczno-turystycznych Podkarpacia”
Leokadia Drobnica
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowie
Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Żywnościowe produkty tradycyjne i regionalne jako kulturowy walor turystyczny Podkarpacia. Analiza na przykładzie dziedzictwa kulinarnego powiatu łańcuckiego”
Łukasz Stokłosa, Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Artykuły z XI Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2015 r. w formie książki pt.: "Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego".


Tematy referatów konferencji zamykającej realizację projektu "Nowoczesne narzędzia wsparcia rozwoju turystyki dla małych destynacji turystycznych w Polsce (Pogórze Dynowskie) i na Słowacji (okres Svidnik)"

Atrakcyjność geoturystyczna Pogórza Dynowskiego
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Szlaki kulinarne jako produkt turystyczny – metody promocji
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Standardy jakości usług w turystyce wiejskie
dr Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Wykorzystanie biomasy na potrzeby gospodarstw w turystyce wiejskiej
prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec
Politechnika Rzeszowska, im. Ignacego Łukasiewicza.

Artykuły zostały opublikowane w monografii pt:. „Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych”. Monografia oraz konferencja zamykająca projekt współfinansowana była przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

 

 

 

WCZYTYWANIE