1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 2355763

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XII konferencji

Tematy referatów z XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

INDYWIDUALNE SYSTEMY OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW STOSOWANE W AGROTURYSTYCE
Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

ANALIZA ZMNIEJSZANIA WYBRANYCH ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH BYTOWYCH NA PRZYKŁADZIE OCZYSZCZALNI W NOWYM ŻMIGRODZIE
Krzysztof Chmielowski, Dariusz Młyński
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

PLANTACJA ROŚLIN ENERGETYCZNYCH – PRZYKŁAD ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENACH NISKO ZURBANIZOWANYCH
Witold Niemiec, Adam Masłoń, Adam Piech –
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

WYSTĘPOWANIE WWA I PCB W OSADACH DENNYCH RZEKI SAN
Sabina Książek, Katarzyna Maj,
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Ewa J. Lipińska
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

GÓRNICTWO ODKRYWKOWE – OCHRONA ŚRODOWISKA – GEOTURYSTYKA
Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

PRODUKCJA ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ CZYNNIKIEM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH
Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

UDROŻNIENIE SYSTEMU SANU DLA MIGRACJI RYB DWUŚRODOWISKOWYCH SZANSĄ AKTYWIZACJI TURYSTYCZNEJ REGIONU
Paweł Prus, Janusz Ligięza
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Mikołaj Adamczyk
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland
Jacek Szlakowski, Wiesław Wiśniewolski
Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie

ROŚLINY CHRONIONE WYSTĘPUJĄCE W DOLINIE SANU NA ODCINKU OD TREPCZY DO KUŃKOWIC
Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet Rzeszowski

RZADKIE, CHRONIONE I ZAGROŻONE GATUNKI ROŚLIN NACZYNIOWYCH REZERWATU GÓRA CHEŁM W CZARNORZECKO-STRZYŻOWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM
Tomasz Wójcik, Maria Ziaja
Uniwersytet Rzeszowski

INNOWACYJNA MASZYNA W KONSERWACJI PASZ OBJĘTOŚCIOWYCH NA POTRZEBY ŚRODOWISK WIEJSKICH
Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Leszek Kępa
SIPMA S.A. w Lublinie
Marek Dziurka
R&D Centre INVENTOR w Lublinie

NOWE ROZWIĄZANIA W MECHANIZACJI UPRAW I ZBIORU ROŚLIN ENERGETYCZNYCH NA POTRZEBY ŚRODOWISK WIEJSKICH
Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
Leszek Kępa
SIPMA S.A. w Lublinie
Marek Dziurka
R&D Centre INVENTOR w Lublinie

EDUKACJA EKOLOGICZNA I GOSPODARKA ODPADAMI TO GODZENIE CZŁOWIEKA Z PRZYRODĄ
Stanisław Górski
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział Prawa i Administracji w Rzeszowie

PROBLEMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO POGÓRZA DYNOWSKIEGO I ICH WPŁYW NA ROZWÓJ TURYSTYKI
Małgorzata Skulimowska, Marcin Warchoła
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY KAMIENNEJ NA OBSZARZE POGORZA DYNOWSKIEGO – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Dorota Rohan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

Z BIEGIEM CZASU, Z BIEGIEM SANU
Ks. Stanisław Nabywaniec
Uniwersytet Rzeszowski

WALORYZACJA POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO WYBRANYCH GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO (WALORY KULTUROWE)
Teresa Mitura
Uniwersytet Rzeszowski

PROGRAMOWANIE DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH  GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek, Tomasz Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

DREWNIANA CERKIEW W BABICACH JAKO ZABYTEK
O NIEWYKORZYSTANYM POTENCJALE TURYSTYCZNYM. ZALECENIA KONSERWATORSKIE ORAZ ANALIZA MOŻLIWOŚCI ADAPTACJI ŚWIĄTYNI DO NOWEJ FUNKCJI

Tomasz Tomaszek
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

NIEWYKORZYSTANE MOŻLIWOŚCI AKTYWNEJ POPULARYZACJI WALORÓW PRZYRODNICZO-KULTUROWYCH PODKARPACIA
Sylwia Solarska
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

WALORYZACJA TURYSTYCZNA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYBRANYCH GMIN POGÓRZA DYNOWSKIEGO I PRZEMYSKIEGO
Małgorzata Buczek-Kowalik
Uniwersytet Rzeszowski

OCENA STANU ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCZNEGO I POZIOMU JEGO WYKORZYSTANIA W ŚWIETLE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO POWIATU BRZOZOWSKIEGO
Anna Nizioł
Uniwersytet Rzeszowski

WYBRANE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI NA POGÓRZU DYNOWSKIM
Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

PIELGRZYMOWANIE DO SANKTUARIUM NIEPOKALANEJ MATKI DOBREJ NADZIEI W TULIGŁOWACH – PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ROZWÓJ HOTELI W TURYSTYCZNEJ BAZIE NOCLEGOWEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie
Łukasz Stokłosa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

BIESZCZADY JAKO MIEJSCE SPĘDZANIA WOLNEGO CZASU PRZEZ STUDENTÓW RZESZOWSKICH UCZELNI LESSY POGÓRZA DYNOWSKIEGO – PALEOGEOGRAFICZNE ZNACZENIE I ASPEKT GEOTURYSTYCZNY
Maria Łanczont
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

WŁAŚCIWOŚCI MINERALNYCH WÓD SIARCZKOWYCH GMINY HYŻNE I MOŻLIWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA
Krzysztof Trzyna, Adam Piech
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Artykuły z XII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2016 r. w formie książki pt.: „Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki”

 

 

 

WCZYTYWANIE