1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 2355879

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XIII konferencji

Referaty z XIII konferencji

SYSTEMATYKA OBIEKTÓW RETENCYJNYCH
Kamil Pochwat
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

WPŁYW ZAGOSPODAROWANIA ZLEWNI NA JAKOŚĆ OSADÓW DENNYCH RZEKI WISŁOK
Małgorzata Kida, Sabina Książek, Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

ASPEKTY EKOLOGICZNE PRZYRODNICZEGO WYKORZYSTANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH
Joanna Czarnota, Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

ANALIZA FUNKCJONOWANIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W PRZYSIEKACH (POWIAT JASIELSKI) PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH METOD STATYSTYCZNYCH
Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

BADANIA MONITORINGOWE GAZÓW WYSYPISKOWYCH NA BYŁYM SKŁADOWISKU ODPADÓW W KROŚNIE
Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

OCZYSZCZALNIE HYDROFITOWE JAKO ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW ŚCIEKÓW W OBIEKTACH ZABUDOWY ROZPROSZONEJ
Katarzyna Maj, Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

PRÓBA OCENY WPŁYWU NA ŚRODOWISKO WODNO-GRUNTOWE PŁYNÓW MICELARNYCH JAKO KOSMETYKÓW NOWEJ GENERACJI
Stanisław Rymar, Patrycja Kuzian
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

MOŻLIWOŚCI ZAGOSPODAROWANIA NIEUŻYTKÓW I UŻYTKÓW ROLNYCH DO UPRAWY ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

OBRÓBKA KOMUNALNEGO OSADU ŚCIEKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO NAWOŻENIA PLANTACJI ROŚLIN ENERGETYCZNYCH
Witold Niemiec, Feliks Stachowicz, Tomasz Trzepieciński, Marta Wójcik
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

ZASOBY PRZYRODNICZE POGÓRZA DYNOWSKIEGO W ASPEKCIE PRODUKCJI PSZCZELARSKIEJ
Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet Rzeszowski

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE SZLAKU WODNEGO „BŁĘKITNY SAN” I JEGO ZNACZENIE DLA REGIONU
Małgorzata Skulimowska
Uniwersytet Rzeszowski
Marcin Warchoła
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ANALIZA TRENDÓW ROZWOJOWYCH HOTELI SPA I WELLNESS 
Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

WYKORZYSTANIE OBIEKTÓW REZYDENCJONALNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W ROZWOJU TURYSTYKI KULTUROWEJ KULINARNEJ
Łukasz Stokłosa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

WALORY TURYSTYCZNE MIASTA PRZEMYŚLA I OKOLIC W ASPEKCIE BADAŃ ANKIETOWYCH
Izabela Cichocka, Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

IKONOSTAS CERKWI W BABICACH (GMINA KRZYWCZA) – ANALIZA KONSERWATORSKA
Tomasz Tomaszek
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

KTO I DLACZEGO PRZYJEŻDŻA DO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO - ANALIZA STRUKTURY PRZYJAZDOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO
Anna Nizioł
Uniwersytet Rzeszowski

OCENA ZMIAN WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI GRUNTU NA TERENIE PÓL NAMIOTOWYCH Z POGÓRZA DYNOWSKIEGO POD WPŁYWEM UŻYTKOWANIA TURYSTYCZNEGO
Iwona Makuch-Pietraś, Rafał Pietraś
Uniwersytet Rzeszowski

RABACJA W DOLINACH SANU I JEGO DOPŁYWÓW
Ks. Stanisław Nabywaniec
Uniwersytet Rzeszowski

PROGRAM STRATEGICZNY „BŁĘKITNY SAN” JAKO PRZYKŁAD AKTYWNOŚCI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA OBSZARÓW ATRAKCYJNYCH TURYSTYCZNIE
Grażyna Dyrda
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROZWOJU TURYSTYKI NA PRZYKŁADZIE GMINY DUBIECKO
Sylwia Solarska
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

INWAZYJNE GATUNKI ROŚLIN JAKO ZAGROŻENIE DLA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH I TURYSTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE DOLINY SANU NA POGÓRZU DYNOWSKIM
Sabina Klich
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Mariusz Klich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

JAKOŚĆ PRZESTRZENI I LOKALNY KRAJOBRAZ JAKO WAŻNE ELEMENTY KOMUNIKATU KULTURY REGIONU POGÓRZA DYNOWSKIEGO
Stanisław Górski
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - Rzeszowska Szkoła Wyższa

WŁADZTWO URBANISTYCZNE W SFERZE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENI PRZYRODNICZEJ
Wojciech Maciejko
Wyższa Szkoła Prawa i Administracji - Rzeszowska Szkoła Wyższa
Monika Lew
Okręgowa Rada Adwokacka w Rzeszowie

Artykuły z XIII Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2017 r. w formie książki pt.: „Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi  i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki

 

 

 

WCZYTYWANIE