1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756981

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XIV konferencji

Referaty z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”

ZASOBY KULTUROWE GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO W STRUKTURZE SZLAKÓW TEMATYCZNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO JAKO FORMA ICH OCHRONY I PROMOCJI
dr Anna Nizioł, mgr inż. Beata Prukop
Uniwersytet Rzeszowski

STANDARYZACJA I KATEGORYZACJA JAKO CZYNNIKI PODNOSZENIA JAKOŚCI BAZY NOCLEGOWEJ OBSZARÓW WIEJSKICH – IMPLIKACJE DLA POGÓRZA DYNOWSKIEGO
doc. dr Grażyna Dyrda, dr Sylwia Dyrda-Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO I ICH ROLA W OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO
dr Małgorzata Skulimowska
Uniwersytet Rzeszowski
dr Marcin Warchoła
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

PŁK JAN KAMIENIECKI – ADIUTANT KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO I JEGO ZWIĄZKI Z DYNOWSZCZYZNĄ
Ks. dr Jan Rogula
Parafia Krzywcza

RÓŻNORODNOŚĆ OFERTY AGROTURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

SZLAKI KULINARNE JAKO CZYNNIK PROMOCJI REGIONU
dr inż. Izabela Cichocka, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

CMENTARZE POWOJENNE - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA
dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE OBSZARÓW CHRONIONYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO
dr Barbara Gutkowska, dr Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet Rzeszowski

WYKORZYSTANIE SKARP O RÓŻNEJ GENEZIE PRZEZ ŻOŁNY MEROPS APIASTER ORAZ BRZEGÓWKI RIPARIA RIPARIA NA OBSZARZE POGÓRZA DYNOWSKIEGO
dr inż. Iwona Makuch-Pietraś, inż. Rafał Pietraś
Uniwersytet Rzeszowski

INWENTARYZACJA HERPETOFAUNY W DOLINIE RZEKI SAN NA POGÓRZU DYNOWSKIM I POGÓRZU PRZEMYSKIM
dr Mariusz Klich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
mgr Sabina Klich
Uniwersytet Jagielloński

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU SBR W PRUCHNIKU
mgr inż. Bartłomiej Biskup, dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

SKUTECZNOŚĆ I STABILNOŚĆ PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH W OCZYSZCZALNI Z REAKTOREM SBR
dr inż. Włodzimierz Miernik, mgr inż. Edyta Stano, dr inż. Dariusz Młyński, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO JAKO PRZYKŁAD ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ODPADAMI

dr inż. Marta Wójcik, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA SŁOMY NA CELE ROLNICZO-GOSPODARCZE
dr inż. Marta Wójcik, dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

UPRAWA ROŚLIN ZIELARSKICH SPOSOBEM NA ZAGOSPODAROWANIE NIEUŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, dr hab. inż., prof. PRz Tomasz Trzepieciński, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA (UPS) – POPIOŁU Z BIOMASY JAKO NAWOZÓW ODKWASZAJĄCYCH GLEBĘ
mgr inż. Justyna Koniuszy-Nycz
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Artykuły z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2018  r. w formie książki pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego”

 

 

 

WCZYTYWANIE