1 2 3 4 5 6

Kalendarium


PartnerzyLicznik odwiedzin: 2355824

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XIV konferencji

Referaty z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”

ZASOBY KULTUROWE GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO W STRUKTURZE SZLAKÓW TEMATYCZNYCH WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO JAKO FORMA ICH OCHRONY I PROMOCJI

Anna Nizioł, Beata Prukop
Uniwersytet Rzeszowski

STANDARYZACJA I KATEGORYZACJA JAKO CZYNNIKI PODNOSZENIA JAKOŚCI BAZY NOCLEGOWEJ OBSZARÓW WIEJSKICH – IMPLIKACJE DLA POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda-Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMIN NALEŻĄCYCH DO ZWIĄZKU GMIN TURYSTYCZNYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO I ICH ROLA W OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I PRZYRODNICZEGO

Małgorzata Skulimowska
Uniwersytet Rzeszowski

Marcin Warchoła
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

PŁK JAN KAMINIECKI – ADIUTANT KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO I JEGO ZWIĄZKI Z DYNOWSZCZYZNĄ

Ks. Jan Rogula
Parafia Krzywcza

RÓŻNORODNOŚĆ OFERTY AGROTURYSTYCZNEJ NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH Z TERENU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

SZLAKI KULINARNE JAKO CZYNNIK PROMOCJI REGIONU

Izabela Cichocka, Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

CMENTARZE POWOJENNE - OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

WALORY PRZYRODNICZE I TURYSTYCZNE OBSZARÓW CHRONIONYCH POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Barbara Gutkowska, Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet Rzeszowski

WYKORZYSTANIE SKARP O RÓŻNEJ GENEZIE PRZEZ ŻOŁNY MEROPS APIASTER ORAZ BRZEGÓWKI RIPARIA RIPARIA NA OBSZARZE POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Iwona Makuch-Pietraś, Rafał Pietraś
Uniwersytet Rzeszowski

INWENTARYZACJA HERPETOFAUNY W DOLINIE RZEKI SAN NA POGÓRZU DYNOWSKIM I POGÓRZU PRZEMYSKIM

Mariusz Klich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Sabina Klich
Uniwersytet Jagielloński

ANALIZA EFEKTYWNOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW TYPU SBR W PRUCHNIKU
Bartłomiej Biskup, Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

SKUTECZNOŚĆ I STABILNOŚĆ PROCESÓW OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH W OCZYSZCZALNI Z REAKTOREM SBR

Włodzimierz Miernik, Edyta Stano, Dariusz Młyński, Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

RECYKLING ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO
I ELEKTRONICZNEGO JAKO PRZYKŁAD ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARKI ODPADAMI

Marta Wójcik, Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

 POTENCJAŁ WYKORZYSTANIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA SŁOMY NA CELE ROLNICZO-GOSPODARCZE

Marta Wójcik, Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

UPRAWA ROŚLIN ZIELARSKICH SPOSOBEM NA ZAGOSPODAROWANIE NIEUŻYTKÓW ROLNYCH NA TERENIE POGÓRZA DYNOWSKIEGO

Witold Niemiec, Tomasz Trzepieciński, Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z ZAGOSPODAROWANIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA (UPS) – POPIOŁU Z BIOMASY JAKO NAWOZÓW ODKWASZAJĄCYCH GLEBĘ

Justyna Koniuszy-Nycz
Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu

Artykuły z XIV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2018  r. w formie książki pt. „Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego”

 

 

 

WCZYTYWANIE