1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3755968

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XV konferencji

Referaty z XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

„Estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych doliny Sanu jako realizacja dobra publicznego”
dr hab. inż., prof. PRz Krzysztof Kud
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów Natura 2000 na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim”
mgr Sabina Klich
Uniwersytet Jagielloński
dr Mariusz Klich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

„Wybrane gatunki roślin chronionych z terenu Pogórza Dynowskiego mające działanie trujące i lecznicze”
dr Barbara Gutkowska
Szkoła Podstawowa nr 17 im. 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie
dr Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet  Rzeszowski

„Wybrane rośliny jadalne – żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi. Walory zdrowotne i odżywcze”
mgr Agnieszka Momora
Centrum Medyczne "Medyk" w Rzeszowie

„Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska naturalnego”
Mariusz Kryczyk, dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z Krośnieńskim Zagłębiem Naftowym. Subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości Państwa Polskiego”
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie
mgr Joanna Kubit, mgr inż. Dorota Rohan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Technikum Geologiczne im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

„Katarzyna Wapowska – wielka dobrodziejka kościoła na ziemi dynowskiej w XVI wieku”
ks. dr Jan Rogula
Parafia Pantalowice

„Ruch spółdzielczy na terenie Pogórza Dynowskiego na przykładzie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Dynowie”
dr Marta Kawa
Uniwersytet Rzeszowski

„Turystyka biznesowa w usługach hotelarskich Rzeszowa”
dr inż. Izabela Cichocka, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Jakość wiejskiej bazy noclegowej a satysfakcja konsumenta w świetle wyników badań bezpośrednich metodą servqual”
doc. dr Grażyna Dyrda, dr Sylwia Dyrda-Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” jako atrakcji turystycznej”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, Arleta Podkul
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Turysta niepełnosprawny w świetle zrównoważonego rozwoju turystyki na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego”
dr Anna Nizoł
Uniwersytet Rzeszowski

„Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego”
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, dr hab. inż., prof. PRz Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej”
dr inż. Marta Wójcik, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Wykorzystanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym jako systemu przyjaznego środowisku przyrodniczemu”
dr inż. Bernadeta Rajchel, Robert Klimczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich”
dr inż. Marta Wójcik, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

------------------------------------------------------------------------------

„Koncepcja miasta kreatywnego w strategii rozwoju miast”
mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Analiza efektywności procesów usuwania związków biogennych na oczyszczalni aglomeracji Sanok w okresach pogody deszczowej i bezdeszczowej”
mgr inż. Anna Młyńska
Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

„Analiza postaci rozkładów prawdopodobieństwa do obliczania przepływów maksymalnych prawdopodobnych w karpackich zlewniach regionu wodnego Górnej Wisły”
dr inż. Dariusz Młyński, dr hab. inż. Andrzej Wałęga, dr inż. Włodzimierz Miernik, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, dr inż. Agnieszka Operacz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Artykuły z XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2019 r. w formie książki pt. "Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie zrównoważonego rozwoju turystyki"


 

 

 

WCZYTYWANIE