1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 2699473

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XV konferencji

Referaty z XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”:

„Ruch spółdzielczy na terenie Pogórza Dynowskiego na przykładzie Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Dynowie”
dr Marta Kawa
Uniwersytet Rzeszowski

„Katarzyna Wapowska – wielka dobrodziejka kościoła ziemi dynowskiej w XVI wieku”
ks. dr Jan Rogula
Parafia Krzywcza

„Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z Krośnieńskim Zagłębiem Naftowym. Subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości Państwa Polskiego”
mgr Joanna Kubit
mgr inż. Dorota Rohan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4, Technikum Geologiczne im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Koncepcja miasta kreatywnego w strategii rozwoju miast”
mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych doliny Sanu jako realizacja dobra publicznego”
dr hab. inż., prof. PRz Krzysztof Kud
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Analiza efektywności procesów usuwania związków biogennych na oczyszczalni aglomeracji Sanok w okresach pogody deszczowej i bezdeszczowej”
mgr inż. Anna Młyńska
Politechnika Krakowska
dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

„Wybrane rośliny charakterystyczne dla mezoregionu Pogórza Dynowskiego – żywiec gruczołowaty, żywokost sercowaty, czosnek niedźwiedzi”
mgr Agnieszka Momora
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego”
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, dr hab. inż., prof. PRz Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Analiza postaci rozkładów prawdopodobieństwa do obliczania przepływów maksymalnych prawdopodobnych w karpackich zlewniach regionu wodnego Górnej Wisły”
dr inż. Dariusz Młyński, dr hab. inż. Andrzej Wałęga, dr inż. Włodzimierz Miernik, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, dr inż. Agnieszka Operacz
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

„Nielegalne składowiska odpadów jako źródło zanieczyszczeń środowiska”
Mariusz Kryczyk, dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Społeczno-ekonomiczne aspekty funkcjonowania wybranych obszarów Natura 2000 na Pogórzu Dynowskim i Pogórzu Przemyskim”
mgr Sabina Klich
Uniwersytet Jagielloński
dr Mariusz Klich
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

„Metody recyklingu wyrobów azbestowych w aspekcie propagowania zasad gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenach wiejskich”
dr inż. Marta Wójcik, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Przydatność popiołów ze spalania biomasy w praktyce rolniczej”
dr inż. Marta Wójcik, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Zastosowanie pompy ciepła w domu jednorodzinnym jako metody przyjaznej środowisku przyrodniczemu”
dr inż. Bernadeta Rajchel, Robert Klimczak
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie

„Jakość wiejskiej bazy noclegowej a satysfakcja konsumenta w świetle wyników badań bezpośrednich metodą servqual”
doc. dr Grażyna Dyrda
dr Sylwia Dyrda-Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

„Wybrane gatunki roślin chronionych z terenu Pogórza Dynowskiego mające działanie trujące i lecznicze”
dr Barbara Gutkowska, dr Joanna Niedźwiecka
Uniwersytet  Rzeszowski

„Turystyka biznesowa w usługach hotelarskich Rzeszowa”
dr inż. Izabela Cichocka, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Turysta niepełnosprawny w świetle zrównoważonej turystyki na terenie Pogórza Dynowskiego i Pogórza Przemyskiego”
dr Anna Nizoł
Uniwersytet Rzeszowski

„Koncepcja utworzenia „Karpackiego Szlaku Piwa” jako atrakcji turystycznej”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, Arleta Podkul
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

Artykuły z XV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukażą się w formie książki dopiero we wrześniu 2019 r. z przyczyn niezależnych od nas. Za utrudnienia przepraszamy.

Śladem poprzednich edycji po ukazaniu się wydawnictwa będzie ono dostępne w formie plików pdf na stronie.

 

 

 

WCZYTYWANIE