1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3755984

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Referaty z XVI konferencji

Referaty z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej "Błękitny San":

„Potencjał przyrodniczy Pogórza Dynowskiego i możliwości jego wykorzystania w turystyce”
dr Krzysztof Szpara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Szlaki turystyczne i ich rola w zrównoważonym rozwoju turystyki
na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego”

dr Małgorzata Skulimowska
Uniwersytet Rzeszowski

„Wycieczki szkolne jako forma turystycznej działalności w świetle obowiązujących przepisów”
z uwzględnieniem walorów turystycznych Pogórza Dynowskiego
dr Anna Nizioł
Uniwersytet Rzeszowski

„Działania Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jako przykład zaangażowania lokalnych samorządów w kształtowanie profilu turystycznego gmin”
dr Sylwia Dyrda-Maciałek

„Specyfika usług SPA i wellness na podstawie wybranych hoteli”
mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Zagospodarowanie wód opadowych do nawadniania terenu - koncepcja projektu instalacji”
dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. S. Pigonia w Krośnie

„Postawy studentów województwa podkarpackiego wpływające na gospodarkę odpadami komunalnymi”
dr hab. inż., prof PRz Krzysztof Kud
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Zrównoważona przedsiębiorczość kierunkiem wykorzystania zasobów naturalnych obszaru Rzeka San”
dr hab. inż., prof. PRz Marian Woźniak
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Innowacyjne urządzenia w suszarnictwie płodów rolnych oraz roślin zielarskich”
dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec, dr hab. inż., prof. PRz Tomasz Trzepieciński

„Właściwości prozdrowotne miodu spadziowego - teren mezoregionu Pogórza Dynowskiego”
mgr Agnieszka Momora
Centrum Medyczne „Medyk”

„Wpływ mediów na zachowania prozdrowotne”
dr inż. Andrzej Mantaj, dr hab. inż., prof. WSIiZ Jan Krupa, mgr Łukasz Stokłosa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych”
dr hab. inż., prof. WSIiZ Jan Krupa, dr inż. Andrzej Mantaj, mgr Łukasz Stokłosa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Opakowania wielokrotnego użytku w zakupach artykułów żywnościowych”
dr inż. Andrzej Mantaj, dr hab. inż., prof. WSIiZ Jan Krupa, mgr Beata Dec

„Kmitowie - fundatorzy parafii łacińskich na Pogórzu Dynowskim od XIV do początków XVI wieku”
ks. dr Jan Rogula
Parafia Pantalowice

„Indywidualne i nowatorskie podejście małych i średnich przedsiębiorstw przy formułowaniu strategii marketingowej drogą do zwiększania ich wartości”
dr hab., prof. WSIiZ Stanisław Ślusarczyk

------------------------------------------------------------------------------

„Biogazownia jako element zrównoważonej gospodarki odpadami Pogórza Dynowskiego”
inż. Mateusz Kryczyk, dr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Alternatywne źródła energii szansą na ochronę środowiska naturalnego Pogórza Dynowskiego”
mgr inż. Aleksandra Mazur, mgr inż. Elżbieta Wichowska
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
mgr inż. Krzysztof Wichowski
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

„Potencjał gazowy na Podkarpaciu”
mgr Joanna Kubit, mgr inż. Dorota Rohan, mgr inż. Paweł Trzeciak
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
Technikum Geologiczne im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

„Opuszczone cerkwie greckokatolickie Pogórza Dynowskiego”
mgr Sebastian D. Dubiel
Stowarzyszenie Pod Karpatami w Krośnie

Artykuły z XVI Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San” ukazały się w 2020  r. w formie książki pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki”

 

 

 

WCZYTYWANIE