1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy


Licznik odwiedzin: 1764491

Księga gości

Kliknij tutaj i dodaj wpis
do naszej księgi gości.

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Rezerwaty przyrody

Rezerwat przyrody jest obszarem obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.


Rezerwat przyrody „Broduszurki”


Numer wg rejestru wojewódzkiego – 47,
Powierzchnia wg aktu powołującego – 25,91 ha,
Dokument powołujący M.P. 1996 r, nr 2, poz. 22.
Rodzaj rezerwatu – torfowiskowy,
Przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – dobrze wykształcone zbiorowiska torfowiskowe.

Rezerwat przyrody „Broduszurki” położony pomiędzy miejscowościami Winne-Podbukowina i Bachórzec powstał w 1995 roku. Zajmuje powierzchnię 25,91 ha i jest rezerwatem torfowiskowym o bardzo cennych walorach przyrodniczo-krajobrazowych. Na terenie rezerwatu znajdują się zespoły boru bagiennego, torfowiska wysokiego i przejściowego z bardzo rzadką roślinnością. Występuje tutaj 10 zbiorowisk nieleśnych i 3 zbiorowiska leśne. To jest jedyne miejsce występowania torfowisk wysokich i przejściowych w tym rejonie. Torfowisko wysokie przejściowe i wysokie w zakolu Sanu pochodzi z okresu borealnego. Miąższość torfu sięga 7 metrów, a pod torfem zalega gytia ilasta o grubości kilku centymetrów. Dobrze wykształcone zbiorowiska, duża liczba gatunków chronionych a wśród nich nawet znajdujące się na czerwonych listach gatunków zagrożonych oraz przyległe do torfowiska łąki to cechy charakterystyczne tego rezerwatu. Dodatkowym elementem ubogacającym walory przyrodniczo-krajobrazowe tego terenu jest obecność licznych potorfi (dołów powstających po wydobyciu torfu wypełnionych wodą), na których można obserwować proces tworzenia się pła – pływającego kożucha roślin wodnych, na których stopniowo nasuwa się na lustro wody. Na terenie rezerwatu występuje zbiorowisko boru bagiennego o specyficznych warunkach siedliskowych tj. dużej wilgotności, beztlenowości i kwaśnym odczynie z charakterystycznymi roślinami takimi jak: sosna zwyczajna, brzoza brodawkowata, topola osika, kruszyna pospolita, bagno zwyczajne, borówka bagienna, żurawina błotna, liczne mchy i torfowce. Niezwykle interesującymi roślinami występującymi w rezerwacie są rosiczka okrągłolistna i pływacz zwyczajny (rośliny mięsożerne). Występują tu także inne rzadkie okazy flory objęte ochroną, tj. narecznica grzebieniasta, gwiazdnica bagienna, groszek błotny, wełnianka wąskolistna, wełniana pochwowata, bobrek trójlistkowy, liczne turzyce, widłaki, skrzyp bagienny, storczyk szerokolistny, tojeść bukietowa i wiele innych. Fauna reprezentowana jest m. in. prze liczne gatunki owadów, a przede wszystkim związanych ze środowiskiem wodnym ponad 30 gatunków ważek, w tym objęte ochroną gatunkową: iglica mała, zalotka biało czelna, zalotka większa. Występują tutaj interesujące i rzadkie gatunki motyli, chrząszczy i innych bezkręgowców. Bogato reprezentowana jest gromada gadów. Występują tutaj jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec, zaskroniec, żmija zygzakowata. Torfianki wypełnione wodą sprzyjają rozwojowi płazów takich jak: ropucha szara, żaba wodna i żaba moczarowa. W gęstych zaroślach swoje potomstwo wyprowadza: bażant, kuropatwa, strumieniówka, pokrzewka pierwiosnek, piecuszek, wilga i dziwonia, a wśród szuwarów gniazda swoje buduje kokoszka wodna, kaczka krzyżówka, cyranka i cyraneczka. Z ssaków możemy zobaczyć lisa, wydrę, kunę leśną i sarnę. W rezerwacie urządzona jest ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Winne-Podbukowina”, o której więcej w zakładce ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne.


Rezerwat przyrody „Brzoza Czarna” w Reczpolu.


Numer wg rejestru wojewódzkiego – 19,
Powierzchnia wg aktu powołującego – 2,66 ha,
Dokument powołujący M.P. 1970 r, nr 25, poz. 211,
Rodzaj rezerwatu – florystyczny,
Przedmiot ochrony (wg aktu powołującego) – stanowisko brzozy czarnej.

Rezerwat przyrody "Brzoza Czarna” położony jest w miejscowości Reczpol w gminie Krzywcza przy trasie Przemyśl – Dynów. Jest to rezerwat florystyczny o pow. 2,60 ha. Gatunkiem panującym jest brzoza brodawkowata, obok jesionu dębu, jaworu, olszy szarej i topoli osiki. Występowanie brzozy czarnej, głównej osobliwosci rezerwatu, zarejestrowano w 1962 r. Należy ona do gatunków drzewiastych o małej liczbie stanowisk. Występuje rzadko w południowej i zachodniej Polsce, na obszarze objętym linią Śląsk - Nowy Tomyśl - Puszcza Kampinoska - Przemyśl - Nowy Targ. Jest to drzewo dorastające do 25 m wysokości i 70 cm pierśnicy. Dolna część pokryta jest matową korowiną o barwie ciemnostalowej, górna zaś posiada korę błyszczącą lub matową - ciemnobrązową, szarobrunatną lub ciemnowiśniową. Liście od góry są intensywnie ciemnozielone, a od spodu nieco jaśniejsze, co pozwala odróżnić brzozę czarną od innych gatunków tego rodzaju, na znaczną odległość.  W podszycie panuje grab a w runie zawilec gajowy i miodunka ćma. Faunę reprezentują przedstawiciele gromady ssaków: nietoperze, lis, zając, sarna, dzik; ptaków: jastrząb gołębiarz, kukułka, szczygieł, zięba; gadów: jaszczurka, żmija zygzakowata.

Opracowano na podstawie; Przewodnika po trasie turystycznej Ziemi Dubieckiej - Trzy ścieżki tożsamości, wydanego przez TPZD w 2007 roku, folderu Gmina Dubiecko - walory przyrodnicze i turystyczne, wydanego przez UG w Dubiecku w 2007 roku, strony internetowej ZPK w Przemyślu - www.zpkprzemysl.pl

Fotografie prezentowane na stronie stanowią własność autorów i są chronione prawem autorskim. Kopiowanie, przetwarzanie, publikowanie oraz wykorzystanie niniejszych fotografii bez wiedzy i zgody autora jest zabronione. 

 

 

 

WCZYTYWANIE