1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3757006

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne – kategoria stworzona dla ochrony wielu licznych, niewielkich fragmentów przyrody, pozostałości ekosystemów, mających znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów genowych i typów środowiska jak: naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne „oczka wodne”, bagna, torfowiska, wychodnie skalne, kamieńce, kępy drzew i krzewów, płaty nie użytkowanej roślinności itp.

W rejestrze Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie znajduje się 3 użytki ekologiczne zlokalizowane na terenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego:

- „Pod Uryńskiem” położony na Pogórzu Przemyskim w miejscowości Kupna terytorialnie podległej gminie Krzywcza o powierzchni 1,85 ha. Stanowi własność prywatną. Utworzono go w celu zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych oraz naukowo-dydaktycznych. Podlega ochronie międzynarodowej: Pogórze Przemyskie PLB180001, Ostoja Przemyska PLH180012,

- „Śnieżyczka przebiśnieg”(stanowiska chronionych lub zagrożonych gatunków roślin) położony na Pogórzu Dynowskim w miejscowości Wara (3 km po prawej od drogi wojewódzkiej nr 835) w gminie Nozdrzec o powierzchni 8 ha. Stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Brzozów. Utworzono go w celu zapewnienia swobodnego rozwoju i sukcesji istniejącej bogatej roślinności leśnej oraz zachowania naturalnego krajobrazu terenu leśnego. Podlega ochronie międzynarodowej: Pogórze Przemyskie 180001, Pogórze Przemyskie 180012.

- Użytek ekologiczny nie posiadający nazwy położony na Pogórzu Dynowskim w miejscowości Witryłów w gminie Dydnia o powierzchni 48 a. Stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Brzozów. Powstał w celu ochrony miejsc bytowania płazów i ostoi ptaków. Położony na terenie zalewowym, niezalesionym z występującym starodrzewiem. Objęty ochroną międzynarodową Góry Słonne PLB180003, Góry Słonne PLH180015.

 

 

 

WCZYTYWANIE