1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756948

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.V Konferencja – 24-25 kwietnia 2008 r.

V Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”– 24-25 kwietnia 2008 r., Jabłonka

Temat: „Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego”

Głównymi celami Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego jest praktyczne wykorzystanie elementów życia społecznego, kulturowego i etnicznego, w trosce o rozwój i zachowanie jego walorów ekologicznych. Natomiast priorytetami ZGTPD jest działalność na rzecz ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, rozwoju turystyki, infrastruktury okołoturystycznej oraz promocji lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego. Główne walory rozwoju turystyki to malownicze położenie geograficzne, rzeka San, liczne zabytki, nieskażone środowisko, ciekawa architektura, bogate tradycje kulturalne i historyczne.

Realizacja programu „Błękitny San”, którego inicjatorem jest Związek sprzyja zachowaniu wspomnianych już walorów.

Kolejna już Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” dotycząca ochrony środowiska, turystyki i dziedzictwa kulturowego Pogórza Dynowskiego odbyła się w dniach 24-25 kwietnia 2008 roku w Jabłonce (Gmina Dydnia).

Gośćmi konferencji byli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, instytucje i uczelnie związane z ochroną środowiska, gospodarką wodną i turystyką, przedstawiciele z Przedsiębiorstwa Wydawniczego „Rzeczpospolita” S.A., Brzozowskiej Gazety Powiatowej oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.

Pierwszą sesję tematyczną dotyczącą „Ochrony środowiska” prowadził prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa. Zawierała ona następujące referaty:

„Ochrona środowiska Pogórza Dynowskiego”
mgr Magdalena Gizińska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Jakość wód powierzchniowych w zlewni rzeki Sanu”
mgr Ewa Kozak
Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Identyfikacja istotnych problemów gospodarki wodnej w zlewni Sanu – metodyka i rezultaty”
mgr inż. Barbara Chammas
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Współczesne kierunki wykorzystania odnawialnych źródeł energii”
dr hab. inż. prof. PRz Lech Lichołai
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

II sesja tematyczna dotyczyła „Turystyki” poprowadził ją dr prof. WSE Franciszek Midura, a przedstawione zostały następujące referaty:

„Turystyka i dziedzictwo kulturowe jako wyróżnik regionu w warunkach integracji europejskiej”
mgr Karolina Chojka
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego jako produkt turystyczny”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Edukacja ekologiczna a turystyka”
mgr Małgorzata Merska
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Strategia marki”
dr Tomasz Soliński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Zgodnie z harmonogramem pierwszego dnia konferencji goście zwiedzili tereny Gminy Dydnia. Na początku odwiedzili Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Jabłonce. Zachwyceni byli wystawą ikon Pani Doroty Wasylewicz-Krynickiej. Warto również było zobaczyć Izbę Regionalną znajdującą się w miejscowości Krzywe. Główną atrakcją wycieczki było przejście po kładce w Witryłowie i podziwianie pięknych i zachwycających terenów. Na uczestnikach konferencji bardzo duże wrażenie wywarł nowoczesny Zespół Szkół w Dydni, gdzie atrakcję stanowiły prace Pana Henryka Cipory.

Po powrocie z wycieczki, goście konferencji zasiedli do uroczystej kolacji.

W drugim dniu konferencji III sesja tematyczna dotyczyła „Dziedzictwa kulturowego”. Poprowadził ją prof. dr hab. Michał Parczewski, i zawierała poniżej przedstawione referaty:

„Dziedzictwo kulturowe elementem ożywienia ruchu turystycznego na wsi” 
dr prof. WSE Franciszek Midura
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie

„Wierzba w pejzażu kulturowym wsi nadsańskiej”
mgr Maria Marciniak
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

„Dendrochronologia: drzewa mówią o przeszłości”
dr hab. inż. prof. AGH Marek Krąpiec
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

„Drewniany zameczek Fredrów w Temeszowie”
prof. dr hab. Michał Parczewski
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski

Konferencję Naukowo-Techniczną „Błękitny San” swoją obecnością zaszczycili:

Lech Drożdżyński – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie,
Bogdan Rzońca – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego,
Jerzy Wiśniewski – Dyrektor Gabinetu Wojewody Podkarpackiego,
Józef Frączek – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
Jerzy Grela – Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie,
 Beata Wójcik-Napiórkowska – przedstawicielka Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Andrzej Radwański – Wicestarosta Sanocki.

Finansowo organizację konferencji wsparli:

Bank Spółdzielczy z Dynowa oraz Spółka z o.o. „Krusz – Bet” z Obarzyma.

Więcej fotografii w: Galeria zdjęć z V konferencji

 

 

 

WCZYTYWANIE