1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3832114

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.VI Konferencja – 4-5 czerwca 2009 r.

VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”– 4-5 czerwca 2009 r., Krzywcza

W dniach 4-5 czerwca 2009 roku w Publicznym Gimnazjum w Krzywczy odbyła się VI Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”.

Tematem przewodnim Konferencji była „Ochrona środowiska, turystyka wiejska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego”.

Konferencję poprowadził prof. dr hab. †Wiesław Wagner z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a pomagali mu pozostali członkowie Komitetu Naukowego.

Wzięło w niej udział około 80 uczestników m.in. przedstawiciele instytucji i uczelni związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i turystyką, a także przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz organizacje współpracujące ze Związkiem.

Jednym z najważniejszych jej celów było przedstawienie i dyskusja nad zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska i ekologii, szeroko pojętej turystyki, w tym turystyki wiejskiej, dziedzictwa kulturowego regionu oraz propagowanie przyjaznych postaw i zachowań społecznych wobec środowiska.

Pierwszego dnia Konferencji zaprezentowano następujące referaty:

„Turystyka kulturowa. Perspektywy rozwoju dla Pogórza Dynowskiego”
prof. dr hab. Stanisław Sosnowski, dr Michał Rut
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Ropczycach, Wydział Przedsiębiorczości w Rzeszowie – Miłocinie

„Analiza wybranych wskaźników społeczno-ekonomiczno-turystycznych gmin Pogórza Dynowskiego w latach 2004–2007”
prof. dr hab. †Wiesław Wagner
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Nowoczesne inspiracje architektoniczne a problem ochrony środowiska kulturowego w odniesieniu do Pogórza Dynowskiego”
mgr Mirosław Rymar
Związek Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie

„Problematyka transgranicznego przemieszczania odpadów”
mgr Jerzy Płoszczyński
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Plan zagospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisły i działania przewidziane
do realizacji w Programie wodno-środowiskowym kraju odnoszące się do Pogórza Dynowskiego”
mgr Małgorzata Szczepka
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Spływy powierzchniowe azotu do wód Sanu i jego dopływów”
prof. dr hab. inż. Janusz Tomaszek, dr inż. Piotr Koszelnik
 Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

„Analiza stopnia degradacji środowiska fragmentu dawnego „obszaru górniczego” Słonne w gminie Dubiecko
doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

„Turystyka w obliczu zmian klimatu”
dr inż. Krzysztof Kulesza, mgr inż. Katarzyna Czoch
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Krakowie

„Stanowiska czarnych dębów w aluwiach doliny Sanu i problem ich ochrony”
prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 dr hab. inż. prof. AGH Marek Krąpiec 
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Po wszystkich zaplanowanych wystąpieniach w pierwszym dniu konferencji uczestnicy zwiedzili późnobarokowy kościół pw. Św. Trójcy w Babicach, w którym pokaz umiejętności wokalnych zaprezentował chór „Gloria”.

Niewątpliwie największą atrakcją jaką mogli podziwiać nasi goście, były kurhany – starożytne mogiły kultury ceramiki sznurowej, leżące w miejscowości Średnia. Prezentację wyników prac badawczych jakie prowadzone były przy kurhanach przedstawiła pani Ewa Sosnowska, która z ramienia Towarzystwa Przyjaciół Nauk z Przemyśla takie badania i wykopaliska prowadziła.

Po powrocie z wycieczki goście wzięli udział w uroczystej kolacji w zajeździe "Talar" w miejscowości Ruszelczyce oddalonej kilka km od Krzywczy.

Drugiego dnia zostały zaprezentowane następujące referaty:

„Turystyka i rekreacja dla osób niepełnosprawnych na obszarach wiejskich”
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, lic. Justyna Czachara
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Instrumenty ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego w prawie wspólnotowym”
dr Adam Erechemla
 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Ropczycach, Wydział Przedsiębiorczości Rzeszowie – Miłocinie

„System monitoringu powodziowego”
dr Jan Reszetnik
Prezes RWD Prospekt z Tarnowa

„Woda w zwyczajach i wierzeniach ludności wsi nadsańskich”
mgr Maria Marciniak
Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku

„Krajobraz zlewni górnej Markówki – struktura, walory, problemy zagospodarowania”
dr Bogusława Baran-Zgłobicka
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Podziękowania składamy Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” z Dynowa za „smaczne wsparcie rzeczowe”, Kołu Gospodyń Wiejskich z Krzywczy za pomoc przy organizacji konferencji „od kuchni”, Dyrektorowi Publicznego Gimnazjum w Krzywczy za udostępnienie obiektu szkoły, Zarządowi Parków Krajobrazowych z Przemyśla oraz Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury w Krzywczy za zorganizowane wystawy, a także za udostępnione zdjęcia Małgorzacie Szczepce z RZGW z Krakowa i Robertowi Kaszyckiemu z Krzywczy.

Więcej fotografii w: Galeria zdjęć z VI konferencji

 

 

 

WCZYTYWANIE