1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756957

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.VII Konferencja – 27-28 maja 2010 r.

VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”– 27-28 maja 2010 r., Dubiecko

W dniach 27-28 maja 2010 r. w „Zamku Dubiecko” odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”.
Tematem konferencji była „Ochrona środowiska, turystyka wiejska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego”.

W Konferencji wzięło udział blisko 100 uczestników, m.in. przedstawiciele instytucji i uczelni związanych z ochroną środowiska, gospodarką wodną i turystyką, a także przedstawiciele władz powiatowych i gminnych oraz organizacji współpracujących ze Związkiem.

Konferencji przewodniczył prof. dr hab. †Wiesław Wagner z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a poszczególne panele konferencji prowadzili pozostali członkowie Komitetu Naukowego.

Jednym z ważniejszych celów konferencji było przedstawienie i dyskusja nad zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska, ekologii, turystyki, dziedzictwa kulturowego regionu oraz propagowanie przyjaznych postaw i zachowań społecznych wobec środowiska.

Patronat Honorowy nad VII Konferencją Naukowo-Techniczną „Błękitny San” objęli:
Mirosław Karapyta – Wojewoda Podkarpacki
Zygmunt Cholewiński – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Jan Sołek – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Andrzej Gordon – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego

Patronat Naukowy objęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Komitet Naukowy Konferencji:
prof. dr hab. †Wiesław Wagner – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
 prof. nadzw. PRz dr hab. inż. Piotr Koszelnik – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
dr inż. Jerzy Grela – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Zbigniew Blecharczyk – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
Adam Chrobak – Wójt Gminy Dynów
Witold Szpytman – Wójt Gminy Krzywcza

Pierwszego dnia konferencji zaprezentowane zostały następujące referaty:

„Problemy badawcze walorów antropogenicznych Pogórza Dynowskiego”
 prof. dr hab. †Wiesław Wagner
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Technologia VR (Virtual Realisty) – efektowna i skuteczna metoda promocji miejscowości turystycznych Pogórza Dynowskiego”
 mgr Mirosław Rymar
Związek Polskich Artystów Plastyków w Rzeszowie

„Uwarunkowania rozwoju „Szlaku Architektury Drewnianej” na Pogórzu Przemyskim”
 dr Tomasz Soliński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Kierunki rozwoju turystyki Szlaku Ikon Doliny Sanu”
 mgr Łukasz Mróz
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Kontrola i monitoring systemów zarządzania zasobami środowiska”
 dr inż. Ewa J. Lipińska
Podkarpacki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Wyznaczanie silnie zmienionych i sztucznych części wód w Zlewni Sanu”
 dr inż. Krzysztof Kulesza, mgr inż. Katarzyna Czoch
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Sanu”
 mgr inż. Anna Ryłko
Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Ochrony Przeciwpowodziowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

„Promowanie szacunku dla wody, jako klucz do poprawy stanu środowiska wodnego na przykładzie działań edukacyjnych RZGW w Krakowie”
 mgr Małgorzata Szczepka
Wydział Komunikacji Społecznej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie

W pierwszym dniu zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia ekspozycji w prywatnym Muzeum Skamieniałości i Minerałów Pana Roberta Szybiaka w Dubiecku.
Muzeum zajmuje trzy pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 80 m2, w których zgromadzono kilka tysięcy eksponatów. Znaczna część zbiorów to skamieniałości fliszu karpackiego (ryby, kraby, rośliny) i kości ssaków plejstoceńskich (np. mamutów, nosorożców włochatych, reniferów). Wyjątkowym okazem jest ptak z epoki oligocenu znaleziony na Pogórzu Przemyskim. W kolekcji znajdują się również małże, ślimaki, amonity, ramienionogi, trylobity, jeżowce, skamieniałe drewno i wiele innych. Zbiór minerałów to między innymi ametysty, agaty, kryształy górskie, rudy żelaza, gipsy.

Uczestnicy konferencji zwiedzili także Kresowy Dom Sztuki w Dubiecku, w którym prezentowana była wystawa jubileuszowa z okazji 30-lecia Klubu Plastyka Nieprofesjonalnego z Centrum Kulturalnego w Przemyślu, a także cerkiew św. Dymitra w pobliskiej Piątkowej.

Drugiego dnia zaprezentowano następujące referaty:

„Możliwości rozwoju enoturystyki na Pogórzu Dynowskim”
 prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, mgr Magdalena Dul
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

„Przesłanki kształtowania profilu turystycznego Gmin Pogórza Dynowskiego”
 doc. dr Grażyna Dyrda, mgr Tomasz Maciałek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu

„Retencja związków biogennych w zbiornikach zaporowych Górnego Sanu”
 prof. nadzw. PRz dr hab. inż. Piotr Koszelnik
Politechnika Rzeszowska

„Możliwość zastosowań wybranych metod geofizycznych w badaniach środowiskowych, rejon Dynów – Dubiecko”
 doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

„Zastosowanie metody georadarowej do lokalizacji infrastruktury komunalnej w obrębie miejscowości Dynów – Dubiecko”
 dr inż. Bernadeta Rajchel
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Więcej fotografii w: Galeria zdjęć z VII konferencji

 

 

 

WCZYTYWANIE