1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756909

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.VIII Konferencja – 2-3 czerwca 2011 r.

VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”– 2-3 czerwca 2011 r., Harta

W dniach 2-3 czerwca 2011 roku w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 w Harcie odbyła się VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” pod hasłem „Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego”.

Patronatu Honorowego udzielili nam:
Małgorzata Chomycz – Wojewoda Podkarpacki
 Mirosław Karapyta – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 Jan Walenty Tomaka – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie

Patronat Naukowy nad obradami objęła Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

W Komitecie Naukowym Konferencji zasiedli – w roli Przewodniczącego prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, Wiceprzewodniczących – doc. dr inż. Stanisław Rymar i dr Tomasz Soliński oraz dr inż. Ewa J. Lipińska – Członek Komitetu Naukowego.

Konferencja „Błękitny San” jest kontynuacją cyklu corocznych spotkań poświęconych problematyce ochrony środowiska oraz rozwoju turystyki na obszarze Pogórza Dynowskiego. Jej celem jest prezentacja nowoczesnych rozwiązań oraz dyskusja z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń w gronie naukowców, ekologów i praktyków, a efektem wypracowanie najlepszych kierunków w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego z poszanowaniem środowiska naturalnego przy jednoczesnym wyeksponowaniu walorów krajobrazu, bogactwa kulturowego i historycznego Pogórza Dynowskiego.

Podczas pierwszego dnia konferencji prezentowane były następujące tematy:

„Proekologiczne działania w sektorze usług turystycznych”
 prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Problemy gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach poniżej 2000 RLM”
 prof. nadzw. dr hab. inż. Piotr Koszelnik, mgr inż. Adam Masłoń
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Uwzględnienie aspektów ekologicznych w inwestycjach hydrotechnicznych”
mgr inż. Katarzyna Czoch, dr inż. Krzysztof Kulesza
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie

„Ocena funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Dynowie”
 dr inż. Krzysztof Chmielowski
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

„Postęp techniczny w produkcji, pozyskiwaniu i obróbce biomasy”
 prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. dr hab. inż. Feliks Stachowicz, dr inż. Mariusz Szewczyk, dr inż. Tomasz Trzepieciński
Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza

„Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w aspekcie ochrony środowiska”
 mgr Beata Dec
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Ślady wielkich wojen na Podkarpaciu – potencjał turystyczny i jego wykorzystanie w regionie, w kraju i w Europie”
 Robert Bańkosz
Urząd Miasta w Sanoku

„Zmiany po II wojnie światowej w liczebności, rozmieszczeniu i użytkowaniu cerkwi na terenie Pogórza Dynowskiego”
 dr Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
mgr Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Sanktuaria na Pogórzu Dynowskim – geneza i funkcjonowanie”
 dr Franciszek Mróz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
mgr Łukasz Mróz
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

„Znaczenie klastrów w transferze innowacji i rozwoju turystyki”
 dr Tomasz Soliński
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

W przerwie między sesjami uczestnicy konferencji oraz zaproszeni goście z ogromnym zainteresowaniem wysłuchali koncertu 16-letniego pianisty Rafała Gudyki – ucznia tutejszego gimnazjum oraz zdobywcy wielu prestiżowych nagród konkursów pianistycznych regionalnych, ogólnopolskich i zagranicznych. Wykonał on utwory najwybitniejszych polskich kompozytorów m.in. Fryderyka Chopina.

Po wszystkich zaplanowanych i wygłoszonych referatach, Wójt Gminy Dynów – Adam Chrobak – gospodarz tegorocznej konferencji zaprosił do udziału w wycieczce po atrakcjach turystycznych gminy. Przewodnikiem „wyprawy” została Pani Józefa Ślemp, która ciekawie i z pełnym zaangażowaniem zaprezentowała malownicze ruiny okazałego niegdyś zamku w Dąbrówce Starzeńskiej wraz z odrestaurowaną neoromańską kaplicą grobową Starzeńskich. Kolejnym punktem wycieczki był usytuowany w tzw. „Dębinie” kopiec mauzoleum rodu Skrzyńskich w Bachórzu.

Po powrocie z wycieczki goście wzięli udział w uroczystej kolacji w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Bocianem” w Bachórzu, gdzie mieli okazję „podziwiać” i zasmakować kunsztu kulinarnego tradycyjnej kuchni przygotowanej przez Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Dynów.

Drugiego dnia zaprezentowane zostały następujące referaty:

„Przewidywalność i chaos na obszarach Natura 2000 – lokalizacja inwestycji z gospodarki odpadami”
 dr inż. Ewa J. Lipińska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

„Zarys historii badań geologicznych obszaru Pogórza Karpackiego”
 doc. dr inż. Stanisław Rymar
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

„Możliwości rozwoju geoturystyki w obrębie Pogórza Dynowskiego”
 mgr Joanna Kubit, inż. Dorota Rohan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Krośnie

W przerwach między poszczególnymi sesjami toczyły się ożywione dyskusje kuluarowe. Konferencja, zgodnie z zamysłem organizatorów, stała się ciekawym forum wymiany poglądów, idei i doświadczeń. Owocem obrad będzie publikacja monografii zawierającej referaty wygłoszone podczas konferencji.

Organizowana przez nas konferencja wymagała zaangażowania i pomocy wielu osób i instytucji. Stąd też kierujemy podziękowania dla:

  • Pani Marioli Kaczor za poświęcony czas i pomoc przy organizacji konferencji,
  • Pana Krzysztofa Kędzierskiego – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Harcie oraz jego pracowników za udostępnienie obiektu i pomoc techniczną,
  • Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie za słodkie „co nieco”,
  • Pani Haliny Cygan – Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie za udostępnienie eksponatów i materiałów służących do wykonania dekoracji,
  • Zarządu Parków Krajobrazowych w Przemyślu za zorganizowanie wystawy,
  • Koła Łowieckiego „Sarenka” z Harty za przygotowanie wystawy,
  • Pani Józefy Ślemp za oprowadzenie wycieczki podczas konferencji,
  • Pana Sławomira Żuka za uwiecznienie w obiektywie tego wydarzenia,
  • Stowarzyszenia Kobiet Wsi Bachórz, Towarzystwa Kultury i Rozwoju Wsi Harta, Kół Gospodyń Wiejskich z Dylągowej, Laskówki, Łubna i Ulanicy za pomoc przy organizacji konferencji od „kuchni”.

Tymczasem powoli krystalizują się plany kolejnej – dziewiątej już Konferencji „Błękitny San” – która odbędzie się wiosną 2012 roku. Już dziś serdecznie zapraszamy.

Więcej fotografii w: Galeria z VIII konferencji

 

 

 

WCZYTYWANIE