1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756952

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Wydawnictwa

PRZYRODNICZY I KULTUROWY POTENCJAŁ GÓRSKIEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Autorzy: prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Krzysztof Szpara
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk, dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Trzepieciński,
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak Korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografie na okładce: Stanisław Cyparski, Daniel Gąsecki, Sławomir Żuk
Wydawca Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Dynów 2018
ISBN: 978-83-934696-9-7
Nakład: 500 sztuk

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY DETERMINANTĄ OCHRONY DÓBR PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH ORAZ ROZWOJU TURYSTYKI

Recenzje: dr hab. Stanisław Ślusarczyk, prof. WSIiZ, dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński, prof. PRz
Redaktor naczelny Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej: dr hab. inż. Lesław Gniewek, prof. PRz
Redakcja naukowa: dr hab. inż. Jan Krupa, prof. WSIiZ, dr Krzysztof Szpara
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Redaktor: Anna Baran
Skład i łamanie tekstu: Mariusz Tendera
Projekt okładki: Joanna Mikuła
Fotografie na okładce: Anna Baran-Michalak, Daniel Gąsecki, Robert Kaszycki
Druk: Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Rzeszowskiej
Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dynów 2020
ISBN: 978-83-7934-422-2
Nakład: 500 sztuk

ATLAS PTAKÓW OBSZARU SPECJALNEJ OCHRONY PTAKÓW NATURA 2000 - "POGÓRZE PRZEMYSKIE"

Tekst oraz opracowanie atlasu ornitologicznego: Przemysław Kunysz
Mapki ścieżek ornitologicznych: Michał Ferenc
Zdjęcia: Janusz Kopryjanowicz, Przemysław Kunysz, Grzegorz Leśniewski
Wydawcy: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
ISBN: 978-83-89479-22-8

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KULTUROWEGO POGÓRZA DYNOWSKIEGO W ASPEKCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI

Recenzje: prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczykprof. nadzw. , prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński
Redaktor naczelny Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej: prof. dr hab. Grzegorz Ostasz
Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Krzysztof Szpara
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne: Anna Baran
Skład i łamanie tekstu: Mariusz Tendera
Projekt okładki: Joanna Mikuła
Druku: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej
Fotografie na okładce: Robert Kaszycki, Sławomir Żuk, Przemysław Woźny
Wydawca ZGTPD, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Dynów 2019
ISBN: 978-83-7934-334-8
Nakład: 500 sztuk

„Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego istotą zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego na terenie Pogórza Dynowskiego”

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Krzysztof Szpara
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk , prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografie na okładce: Daniel Gąsecki, Stanisław Cyparski
Wydawca ZGTPD, Dynów 2018
ISBN: 978-83-934696-7-3
Nakład: 500 sztuk

Nowe trendy w rozwoju turystyki na obszarach wiejskich

Autorzy: doc. dr Grażyna Dyrda, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Krzysztof Szpara
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografie na okładce: Jan Krupa, Krzysztof Szara
Wydawca ZGTPD, Dynów 2017
ISBN: 978-83-934696-3-5
Nakład: 500 sztuk

Zrównoważona gospodarka zasobami przyrodniczymi i kulturowymi na Pogórzu Dynowskim determinantą rozwoju turystyki

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Krzysztof Szpara
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica, prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografie na okładce: Robert Kaszycki
Wydawca ZGTPD, Dynów 2017
ISBN: 978-83-934696-2-8
Nakład: 500 sztuk

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – mapa turystyczna 1:50 000

Opracowanie i skład: Wydawnictwo COMPASS z Krakowa
Wydano na zlecenie Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Tekst i konsultacja treści mapy: Renata Kaniuczak
Konsultacje: Danuta Armata, Agnieszka Baran, Beata Czerkies, Anna Baran-Michalak, Andrzej Kiełbasa, Piotr Potoczny, Jolanta Socha, Kazimierz Trojan, Robert Sobol
Autorzy zdjęć na okładce: Przemysław Woźny, Sławomir Żuk Wydanie I,
Nr kat. 1161-2016
ISBN: 978-83-7605-705-7
Nakład: 5000 sztuk

WODA, ŻYWNOŚĆ, TURYSTYKA – regionalne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju obszarów południowo-wschodniej Polski

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa 
Autorzy: dr hab. inż. prof. PRz Piotr Koszelnik, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Krzysztof Szpara, doc. dr inż. Stanisław Rymar
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografie na okładce: Danuta Armata, Marta Bobola, Daniel Gąsecki, Jacek Grzegorzak, Mariusz Wójtowicz
Wydawca ZGTPD, Dynów 2016
ISBN: 978-83-934696-6-6
Nakład: 500 sztuk

Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w rozwoju turystyki

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografie na okładce: Robert Kaszycki, Sławomir Żuk
Wydawca ZGTPD, Dynów 2016
ISBN: 978-83-934696-5-9
Nakład: 500 sztuk

Kreowanie przedsiębiorczości w turystyce na terenach wiejskich oraz ochrona środowiska i dziedzictwa kulturowego

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografia na okładce: Sławomir Żuk
Wydawca ZGTPD, Dynów 2015
ISBN: 978-83-934696-1-1
Nakład: 500 sztuk

Nad błękitnym Sanem

 Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego
Autorzy zdjęć: Tomasz Dębiec oraz Jacek Grzegorzak, Jolanta Socha, Przemysław Woźny, Mariusz Wójtowicz, Sławomir Żuk, Fotolia. com Julius Kramer
Opracowanie tekstu: Tomasz Dębiec
Tłumaczenie: Anna Roman
Korekta: Tomasz Findysz
Projekt, DTP: Joanna Kozek
Wydawca: ZGTPD, Wydawnictwo Quercus, Dynów 2014
ISBN: 978-83-64084-01-0
Nakład: 5000 sztuk

Nowoczesne metody i narzędzia wsparcia w rozwoju małych destynacji turystycznych

Redaktor naukowy: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Autorzy: prof. nadzw. dr hab. Piotr Gębica, prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, dr Krzysztof Szpara, mgr Sławomir Superson
Recenzenci: prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec, prof. nadzw. dr hab. Władysław Tabasz
Redaktor: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografie na okładce: Stanisław Cyparski, Daniel Gąsecki, Sławomir Żuk
Wydawca ZGTPD, Dynów 2014
ISBN: 978-83-934696-8-0
Nakład: 500 sztuk

Zrównoważona turystyka szansą ochrony środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego i rozwoju gospodarczego gmin Pogórza Dynowskiego

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografia na okładce: Tomasz Dębiec
Wydawca ZGTPD, Dynów 2014
ISBN: 978-83-934696-4-2
Nakład: 500 sztuk

Ochrona środowiska, krajobraz przyrodniczy i kulturowy Pogórza Dynowskiego a rozwój turystyki

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr hab. inż., prof. PRz Witold Niemiec
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Kuźniar
Opracowanie graficzne, skład i przygotowanie do druku: Wydawnictwo EDYTORIAL z Rzeszowa
Fotografia na okładce: Sławomir Żuk
Wydawca ZGTPD, Dynów 2013
ISBN: 978-83-934696-0-4
Nakład: 500 sztuk

DOLINĄ SANU rowerowa trasa przyrodniczo-edukacyjno-turystyczna. Przewodnik z mapami.

Opracowanie teksu: Renata Kaniuczak,
Redakcja: Renata Kaniuczak, Adriana Dudek,
Współpraca: Sławomir Żuk,
Autorzy zdjęć: Halina Baran, Tadeusz Budziński, Grzegorz Cipora, Stanisław Cyparski, Bogusław Daraż, Daniel Gąsecki, Jacek Grzegorzak, Antoni Iwański, Robert Kaszycki, Jan Prokop, Przemysław Woźny, Sławomir Żuk,
Autorzy zdjęć na okładce: Daniel Gąsecki, Stanisław Cyparski,
Projekt graficzny: Dorota Kałamucka,
Skład i łamanie: Anna Łukasik,
Opracowanie autorskie i kartograficzne map: Kartpol S.C. Lublin,
Wydawca: Kartpol S.C. lublin na zlecenie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz ZDTPD, Dynów-Lublin 2012,
ISBN: 978-83-62664-42-9
Nakład: 5000 sztuk

Ochrona środowiska w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Tomasz Soliński,
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk,
Redakcja wydawnictwa: Renata Kaniuczak,
Opracowanie redakcyjne i korekta: Małgorzata Skowronek,
Opracowanie graficzne i skład: Mieczysław Koryl,
Fotografie na okładce: Daniel Gąsecki,
Przygotowanie do druku: Eureka Plus Agencja Reklamy w Rzeszowie
Wydawca ZGTPD, Dynów 2012
ISBN: 978-83-912615-6-9
Nakład: 500 sztuk

Ochrona środowiska, turystyka i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego – materiały z V Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”

Korekta, opracowanie i przygotowanie do druku: Karolina Duduś
Autor zdjęcia na okładce: Daniel Gąsecki
Druk i oprawa: AWR Atrium s.c. Łąka
Wydawca ZGTPD, Dynów 2008
ISBN: 978-83-912615-9-0
Nakład: 500 sztuk

Turystyka wiejska, ochrona środowiska i dziedzictwo kulturowe Pogórza Dynowskiego – monografia

Redakcja naukowa: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, dr Tomasz Soliński
Recenzje: prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa, prof. nadzw. dr hab. Stanisław Ślusarczyk
Redakcja wydawnictwa: Karolina Duduś, Renata Kaniuczak
Opracowanie graficzne i skład: Ryszard Urbańczyk
Korekta: Małgorzata Skowronek
Zdjęcie na okładce: Daniel Gąsecki
Druk i oprawa: Drukarnia Narodowa S.A.
Wydawca: ZGTPD, Dynów 2011
ISBN: 978-83-912615-7-6
Nakład: 500 szt.

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego od Przemyśla po Sanok - mapa turystyczno-krajobrazowa 1:50 000

Opracowanie i skład: Kartpol dla Grupy CartoMEDIA.
Autorzy zdjęć: Grzegorz Cipora, Daniel Gąsecki, Jacek Grzegorzak, Dariusz Hop, Ewelina Krupa, Kamil Nieścioruk, Alicja i Artur Solarzowie, Sławomir Żuk, zasób Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.
Wydanie I, 2010
ISBN: 978-83-89720-94-8

Dolina Błękitnego Sanu – album

Zdjęcie na okładce: Daniel Gąsecki
Autorzy zdjęć: Archiwum UG w Dynowie, Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Dubieckiej, Danuta Armata, Halina Baran, Stanisław Baran, Witold Bielec, Jerzy Bylicki, Grzegorz Cipora, Stanisław Cyparski, Andrzej Dańko, Bogdan Daraż, Daniel Gąsecki, Jacek Grzegorzak, Robert Kaszycki, Przemysław Kunysz, Mirosława Marszałek-Pełzak, Witold Maślanka, Maciej Pietrzak, Jan Prokop, Robert Sobkowicz, Przemysław Woźny, Sławomir Żuk
Tekst: Jerzy F. Adamski (część historyczna), Karolina Duduś, Sławomir Żuk
Redakcja i podpisy zdjęć: Renata Kaniuczak, Karolina Duduś
Opracowanie map: Sławomir Żuk
Tłumaczenia: Jacek Bator, Jolanta Dąbrowicka, Przemysław Woźny, Anna Baran, Karolina Duduś, Renata Kaniuczak
Realizacja wydawnicza na zlecenie ZGTPD: Oficyna Wydawnicza „Mercator” Wydanie I 2009
ISBN: 83-923725-1-4

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Autorzy zdjęć na okładce: Daniel Gąsecki, Jolanta Socha
Autorzy zdjęć: Danuta Armata, Halina Baran, Iwona Bobek, Marta Bobola, Jerzy Bylicki, Grzegorz Cipora, Bogdan Daraż, Daniel Gąsecki, Jacek Grzegorzak, Agata Hemon, Robert Kaszycki, Bogusław Kędzierski, Adam Kiełbasa, Mieczysław Klimko, Alicja Król, Przemysław Kunysz, Mirosława Marszałek-Pełzak, Jan Prokop, Piotr Pyrcz, Maciej Skowroński, Robert Sobkowicz, Jolanta Socha, Adam Sura, Adam Tarabuła, Igor Witkowicz, Agata Wiśniowska, Zbigniew Zajdel, Sławomir Żuk
Opracowanie graficzne: Sławomir Żuk
Opracowanie tekstu: Karolina Duduś
Tłumaczenia: Jacek Bator, Jolanta Dąbrowicka, Przemysław Woźny
Wydawca: ZGTPD Wydanie I 2008
ISBN: 978-83-912615-3-8

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – mapa turystyczna skala 1:70 000

Opracowanie i skład: Studio Plan Art. na zlecenie ZGTPD
Autorzy zdjęć na okładce: Halina Baran, Tadeusz Budziński, Jerzy Bylicki, Daniel Gąsecki, Jan Prokop, Igor Witowicz
Wydanie II 2007
ISBN: 978-83-923725-6-1

Atlas Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” – przewodnik

Tekst oraz opracowanie atlasu ornitologicznego: Przemysław Kunysz
Mapy ścieżek ornitologicznych: Michał Ferenc Zdjęcia: Janusz Kopryjanowicz, Przemysław Kunysz, Grzegorz Leśniewski Wydawcy: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, ZGTPD, Przemyśl – Dynów 2007
ISBN: 978-83-89479-22-8

Bezpieczeństwo walorów przyrodniczych i turystycznych doliny Sanu – materiały z IV Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”

Zdjęcie na okładce: Daniel Gąsecki
Korekta i przygotowanie do druku: Karolina Duduś
Wydawca: ZGTPD, 2007
ISBN: 83-912615-4-9

Głosy ptaków Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 „Pogórze Przemyskie” – płyta

Tekst i zdjęcia: Przemysław Kunysz
Nagrania: Zdzisław Pałczyński, Krzysztof Paszkowski
Produkcja: P.W. „Alauda”
Wydawcy: ZGTPD, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu, 2006
ISBN: 83-89-479-18-4

Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu – materiały z III Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”

Zdjęcie na okładce: Małgorzata Bylicka
Korekta i przygotowanie do druku: Karolina Duduś
Druk i oprawa: Zakład Poligraficzny Techgraf
Wydawca: ZGTPD, 2006
ISBN: 83-912615-8-1

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Autorzy zdjęć: Jerzy Bylicki, Daniel Gąsecki, Jan Prokop
Opracowanie: Renata Kaniuczak, Małgorzata Kłak
Wydawca: ZGTPD, 2006

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego – mapa turystyczna skala 1:70 000

Opracowanie i skład: Studio Plan Art. na zlecenie ZGTPD
Autorzy zdjęć: Danuta Armata, Halina Baran, Witold Bielec, Tadeusz Budziński, Małgorzata Bylicka, Marcin Dżuła, Daniel Gąsecki, Mieczysław Klimko, Ryszard Kogut, Jan Prokop, Agata Skowrońska-Wydrzyńska, Igor Witowicz
Wydanie I 2006
ISBN: 83-923725-1-4

Lasy – wydawnictwo edukacyjno-informacyjne

Tekst: Małgorzata Bylicka
Zdjęcie na okładce: Daniel Gąsecki
Autorzy zdjęć: Małgorzata Bylicka, Marta Bylicka, Halina Baran, Daniel Gąsecki oraz zdjęcia z Publicznego Gimnazjum w Krzywczy
Opracowanie graficzne i skład: Karolina Duduś
Wydawca: ZGTPD, 2005

San – środowisko i jego zagrożenia – broszura informacyjna

Opracowanie: Jerzy Bylicki, Karolina Duduś, Renata Kaniuczak, Jan Prokop
Zdjęcie na okładce: Halina Baran
Autorzy zdjęć: Anna Baran, Halina Baran, Małgorzata Bylicka, Daniel Gąsecki, Maciej Skowroński
Wydawca: ZGTPD, 2005

San – informator ekologiczno-turystyczny

Opracowanie: Karolina Duduś
Zdjęcie na okładce: Halina Baran
Autorzy zdjęć: Danuta Armata, Halina Baran, Tadeusz Budziński, Małgorzata Bylicka, Marcin Dżuła, Daniel Gąsecki, Adam Kiełbasa, Mieczysław Klimko, Ryszard Kogut, Jan Prokop, Maciej Skowroński, Kazimierz Trojan
Wydawca: ZGTPD, 2005

Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu – materiały z II Konferencji Naukowo-Technicznej „Błękitny San”

Zdjęcie na okładce: Daniel Gąsecki
Wydawca: ZGTPD, 2005
ISBN: 83-912615-2-2

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Autorzy zdjęć: Danuta Armata, Agnieszka Baran, Halina Baran, Witold Bielec, Tadeusz Budziński, Jerzy Bylicki, Marcin Dżuła, Daniel Gąsecki, Bogusława Janowska, Mieczysław Klimko, Ryszard Kogut, Mirosława Marszałek, Helena Nosal, Jan Prokop, Maciej Skowroński, Agata Skowrońska-Wydrzyńska, Kazimierz Trojan
Wydawca: ZGTPD, 2005
ISBN: 83-912615-6-5

Ochrona wód Sanu i jego dorzecza – materiały z I Konferencji Naukowo -Technicznej w ramach programu „Błękitny San”

Zdjęcie na okładce: Jerzy Bylicki
Wydawca: ZGTPD, 2004

Trasy Rowerowe po Pogórzu Dynowskim

Wydawca: ZGTPD, 2002
ISBN: 83-912615-1-4

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Zdjęcie na okładce: Igor Witowicz
Autorzy zdjęć: Witold Bielec, Małgorzata Bylicka, Marta Bylicka, Antoni Iwański, Bogusława Janowska, Ryszard Kogut, Helena Nosal, Zbigniew Twardak, Ryszard Węgrzyn, Igor Witowicz
Wydawca: ZGTPD, 2001
ISBN: 83-912615-5-7

Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Zdjęcie na okładce: Igor Witowicz
Autorzy zdjęć: Danuta Armata, Tadeusz Budziński, Antoni Iwański, Bogusława Janowska, Ryszard Kogut, Bożena Kurasz, Helena Nosal, Igor Witowicz
Wydawca: ZGTPD, 1999
ISBN: 83-912615-0-6

 

 

 

WCZYTYWANIE