1 2 3 4 5 6

Kalendarium


Partnerzy

Licznik odwiedzin: 3756853

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.XV Konferencja – 24 maja 2018 r.

Dnia 24 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San” z tematem przewodnim: „Problemy ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego Pogórza Dynowskiego w aspekcie rozwoju zrównoważonej turystyki”. Organizatorem tego naukowego wydarzenia był Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego wraz z gminą Nozdrzec.

Honorowy patronat nad obradami sprawowali:

 • Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki
 • Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
 • Adam Skiba – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 • Jacek Potocki – Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie
 • Robert Andrzejczyk – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej w Warszawie
 • Marcin Fijałek – Prezes Zarządu Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Rzeszowie.

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie sprawowała nad całością przedsięwzięcia patronat naukowy a w Komitecie Naukowym zasiedli naukowcy reprezentujący najbardziej liczące się uczelnie w regionie:

 • prof. nadzw. dr hab. inż. Jan Krupa – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Przewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Witold Niemiec – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Wiceprzewodniczący Komitetu Naukowego
 • prof. nadzw. dr hab. inż. Tomasz Trzepieciński – Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Członek Komitetu Naukowego
 • doc. dr Grażyna Dyrda – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Członek Komitetu Naukowego
 • dr Krzysztof Szpara – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, Członek Komitetu Naukowego

Powołany został również Komitet Organizacyjny, odpowiedzialny za sprawną organizację wydarzenia w następującym składzie:

 • Zygmunt Frańczak – Prezes Zarządu Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Burmistrz Miasta Dynowa
 • Wiesław Bembenek – Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Wójt Gminy Dubiecko
 • Jerzy F. Adamski – Wójt Gminy Dydnia
 • Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec
 • Krystyna Sówka – Wójt Gminy Dynów
 • Wacław Pawłowski – Wójt Gminy Krzywcza
 • Renata Kaniuczak – Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego

Konferencja składała się z dwóch części. Pierwsza w której odbył się panel dyskusyjny i prelekcje naukowe oraz druga o charakterze turystycznym połączona z wycieczką terenową i uroczystą kolacją.

Obrady otworzyli Prezes Zarządu Związku Zygmunt Frańczak w towarzystwie Przewodniczącego Zgromadzenia Związku Wiesława Bembenka i gospodarza gminy Nozdrzec Wójta Antoniego Gromali, którzy przywitali uczestników konferencji, przedstawili przybyłych gości, Komitet Honorowy, Komitet Naukowy oraz Prelegentów. Wśród obecnych na sali konferencyjnej była Lucyna Podhalicz – Wicewojewoda Podkarpacki oraz Maria Kurowska – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego.

Składający się na pierwszą cześć konferencji panel dyskusyjny poprowadził Prezes Zarządu Związku Zygmunt Frańczak a uczestniczyli w nim Magdalena Sobina - Dyrektor Departamentu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Tomasz Sanecki – z Biura Informacji o Funduszach Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego oraz Andrzej Indycki -Kierownik Działu Wniosków i Kontroli Realizacji Umów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Zaproszeni do panelu prelegenci reprezentowali kluczowe instytucje w regionie, które przedstawili w krótkich prezentacjach, realizowane przedsięwzięcia oraz plany na nową perspektywę finansową. Cierpliwie i chętnie odpowiadali na pytania, które zostały do nich skierowanie po ich wystąpieniach.

Podczas konferencji wygłoszonych zostało 9 prelekcji naukowych, zakwalifikowanych przez Komitet Naukowy:

 • Ruch spółdzielczy na terenie Pogórza Dynowskiego na przykładzie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Dynowie – dr Marta Kawa Uniwersytet Rzeszowski,
 • Katarzyna Wapowska – wielka dobrodziejka Kościoła w ziemi dynowskiej w XVI wieku – ks. dr Jan Rogula Parafia Krzywcza,
 • Wybitne postacie polskiej nauki, polityki i gospodarki oraz ich związki z Krośnieńskim Zagłębiem Naftowym. Subiektywny wybór autorski w 100-lecie odzyskania niepodległości Państwa Polskiego – mgr Joanna Kubit, mgr inż. Dorota Rohan Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, Technikum Geologiczne im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, doc. dr inż. Stanisław Rymar Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie,
 • Koncepcja miasta kreatywnego w strategii rozwoju miast – mgr Beata Dec Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie,
 • Estetyczne i praktyczne walory łąk łęgowych doliny Sanu jako realizacja dobra publicznego – dr hab. inż. prof. PRz. Krzysztof Kud Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza,
 • Analiza efektywności procesów usuwania związków biogennych na oczyszczalni aglomeracji Sanok w okresach pogody deszczowej i bezdeszczowej – mgr inż. Anna Młyńska Politechnika Krakowska, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski, mgr inż. Dariusz Młyński Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • Żywiec gruczołowaty i żywokost sercowaty – dzikie rośliny jadalne, charakterystyczne dla Pogórza Dynowskiego – mgr Agnieszka Momora Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.
 • Pozyskiwanie i suszenie surowców zielarskich szansą na podniesienie opłacalności produkcji rolnej na obszarze Pogórza Dynowskiego – dr hab. inż. prof. PRz Witold Niemiec, dr hab. inż. prof. PRz Tomasz Trzepieciński Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza,
 • Analiza postaci rozkładów prawdopodobieństwa do obliczania przepływów maksymalnych prawdopodobnych w karpackich zlewniach regionu wodnego Górnej Wisły – dr inż. Dariusz Młyński, dr hab. inż. Andrzej Wałęga, dr inż. Włodzimierz Miernik, dr hab. inż. Krzysztof Chmielowski Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Pozostałe wraz z wygłoszonymi opublikowane zostaną w monografii. Na potrzeby konferencji przygotowano materiały konferencyjne obejmujące min. skróty wszystkich wygłoszonych opracowań.

W przerwach między obradami uczestnicy Konferencji podziwiali występy dzieci i młodzieży z Zespołu Tanecznego „Izdebczanki”, który prowadzą instruktorki: Krystyna Trybalska i Małgorzata Herbut-Mazur.

Po zakończonych obradach i znakomitym obiedzie chętni uczestnicy Konferencji wzięli udział w wycieczce, na której podziwiali drewniany kościół pw. Wszystkich Świętych w Bliznem z otaczającą go drewnianą zabudową oraz Ogród Biblijny przy Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi. Zakończeniem emocjonującego dnia była uroczysta kolacja w niezwykłym obiekcie – pałacu w Izdebkach, uświetniona występem Kapeli Ludowej „Warzanie”.

Organizatorzy składają wszystkim uczestnikom konferencji podziękowania za udział i wygłoszenie interesujących doniesień. Dziękują członkom Komitetu Naukowego. Przebieg konferencji i uzyskane rezultaty stanowią zobowiązanie do przygotowania kolejnych edycji.

Organizacja konferencji nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pomocy wielu osób i instytucji. Z tego miejsca szczególne podziękowania kierujemy do następujących osób:
- Antoni Gromala – Wójt Gminy Nozdrzec,
- Agnieszka Baran – Sekretarz Gminy Nozdrzec oraz Jolanta Socha z Urzędu Gminy za pomoc przy organizacji konferencji,
- Jan Prokop z Urzędu Miejskiego w Dynowie za pomoc techniczną przy opracowywaniu materiałów promocyjno-informacyjnych,
- Eugeniusz Kwolek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Nozdrzcu za pomoc przy organizacji konferencji,
- Teresa Toczek – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu,
- Agnieszka Sawczak – nauczyciel oraz pracownicy i uczniowie Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu za pomoc techniczną i merytoryczną przy organizacji konferencji,
- Agnieszka Owsiana – za przygotowanie „oprawy kulinarnej” konferencji,
- Krystyna Trybalska i Małgorzata Herbut-Mazur – instruktorki tańca i opiekunki wraz z Zespołem Tanecznym „Izdebczanki” za przygotowanie występu artystycznego,
- Katarzyna Dyrda – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Izdebkach wraz z pracownikami za pomoc przy organizacji konferencji i udostępnienie obiektu,
- Kapeli Ludowej „Warzanie” – za oprawę muzyczną podczas konferencji,
- Elżbieta Gierula – ze Stowarzyszenia przy Zespole Szkół im. Aleksandra Fredry w Nozdrzcu za pomoc przy organizacji konferencji,
- Ryszard Potoczny – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Nozdrzcu za pomoc przy organizacji konferencji,
- Danuta Kusińska – Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Nozdrzcu z siedzibą w Warze oraz pracownicy: Edyta Serwatka (Filia Wara), Beata Piskorek (Filia Nozdrzec), Małgorzata Habrat (Filia Siedliska), Irena Kipisz (Filia Hłudno), Marzena Wojewoda (Filia Wesoła) za pomoc techniczną i merytoryczną oraz organizację wystaw podczas konferencji.

Konferencję zorganizowała oraz wszelkie materiały promocyjne i informacyjne przygotowała przy pomocy ww osób i instytucji – Renata Kaniuczak.

Przy konferencji również pomagały: Karolina Duduś oraz Oliwia Kaniuczak.

 

 

 

WCZYTYWANIE